Infectiologie

Diensthoofd | Prof. Stéphane De Wit

Secretariaat | Mevr. Anne WELLES

De afdeling Infectieziektes: een nationale en internationale referentie

De afdeling bestaat uit verschillende activiteitencentra.

 • Referentiecentrum voor hiv/aids: CETIM
  Belangrijkste referentiecentrum van het land sinds meer dan 20 jaar, met bijna 2.500 gevolgde patiënten. Het Centrum heeft een overeenkomst met het RIZIV, wat het mogelijk maakt om aan de patiënt gratis een sociale, psychologische, diëtetaire en seksuologische begeleiding te bieden. Met een multidisciplinair medisch team bestaande uit specialisten in infectieziektes, hepatologen (leverartsen), gynaecologen, psychiaters, enz. Onderzoekseenheid met internationale faam op het vlak van hiv, dat fase I-, II-, III- en IV-onderzoeken uitvoert.

 • Referentiecentrum voor tuberculose
  Isolatie-verpleegafdeling (15 bedden). Behandeling van multiresistente tuberculose. Werkt samen met de FARES.

 • Nationaal referentiecentrum voor hoogbesmettelijke ziekten (SARS, vogelgriep, enz.)

 • Ziekenhuishygiëne en beheer van het antibioticabeleid in het ziekenhuis

 • Travel and Vaccine Clinic: Vaccinatiecentrum voor reizigers en voor consultaties na terugkeer.

 • Elisa-Centrum: Gratis en anonieme opsporing van hiv. Opsporing van de andere seksueel overdraagbare aandoeningen. Binnenkort wordt een afdeling voor de behandeling van seksueel overdraagbare aandoeningen geopend.

 • S-Clinic: Kliniek voor seksueel overdraagbare aandoeningen.

 • Twee verpleegafdelingen met 15 bedden

In eenpersoonskamers met sluis, wat de isolatie van patiënten met een hoog infectierisico of dragers van besmettelijke ziektes mogelijk maakt.

Onderwijs

Prof. Stéphane De Wit is titularis van de cursus infectieziekten voor de studenten geneeskunde van de 1ste Master, hij is bovendien stagemeester voor het graduaat (studenten) en post-graduaat interne geneeskunde ULB.

Voortgezet Vormingsprogramma over HIV-besmetting

Met multidisciplinair seminarie om de drie maand, jaarlijkse vormingsdag, ateliers gericht op specifieke thema’s, medische symposia, vormingscycli voor artsen, …

Opvang van de stagedoende artsen

 • afkomstig van de ULB, in opleiding voor infectieziekten
 • in het kader van EACS-beurzen (European Aids Clinical Society)
 • in het kader van de ontwikkeling van programma’s voor de toegang tot antivirale middelen in ontwikkelingslanden

Onze specialiteiten