Hematologie

Kliniekhoofd | Prof. Pr Manuel CLIQUENNOIS
 

 

De dienst hematologie behandelt bloedziekten van het beenmerg en de klieren. Dat zijn niet noodzakelijk kankers. De dienst hangt af van het departement Interne Geneeskunde.


Hematologie houdt zich bezig met de diagnose en de behandeling van bloedziekten, ziekten van het beenmerg of de klieren. Hematologische aandoeningen kunnen niet-oncologisch zijn. Ze zijn talrijk en vereisen soms een hospitalisatie voor een oppuntstelling en/of opvolging op consultatie. De voornaamste hematologische aandoeningen zijn te wijten aan een tekort aan bepaalde vitaminen of andere voedingsstoffen, auto-immune aandoeningen, genetische afwijkingen of infecties.

Ons team volgt veel patiënten met bloedziekten die men doorgaans bezuiden de Sahara vindt en de landen rond de Middellandse Zee, zoals drepanocytose of thalassemie.

De dienst doet ook oppuntstellingen en curatieve en preventieve behandelingen van hemostasestoornissen zoals trombofilie (voorbeschiktheid tot tromboses, bloedproppen ).

Oncologische hematologie behandelt de bloedziekten met een « kankeroorsprong », waarvan sommige weinig of niet symptomatisch zijn en die soms enkel moeten bewaakt worden. Andere kwaadaardige hemopathieën zijn agressiever en vereisen een behandeling met chemotherapie, immunotherapie, doelgerichte therapie en/of radiotherapie. Het betreft onder meer het myelodysplastisch syndroom, myeloproliferatieve ziekten (zoals chronische myeloïde leukemie, de ziekte van Vaquez, essentiële thrombocytemie, primaire myelofibrose), multipel myeloom, het non-Hodgkinlymfoom, de ziekte van Hodgkin, chronische lymfatische leukemie, de ziekte van Waldenström, amyloïdose enz. Er is veel vooruitgang geboekt in de farmacologische behandeling van kwaadaardige hematologische pathologieën.

Wij werken met het Instituut Jules Bordet  samen voor klinische studies, acute leucoses en beenmergtransplantaties. De dossiers van patiënten met een hematologische pathologie worden systematisch tijdens multidisciplinaire oncologische consults (MOC) besproken.

Wij hebben toegang tot een laboratorium voor algemene en gespecialiseerde hematologie, pathologische anatomie, cytogenetica, moleculaire oncologie en genetica en een dienst voor medische beeldvorming (radiografie, echografie, scanner, NMR) en nucleaire geneeskunde scintigrafie, PET- scan).

De hematologische behandeling is in wezen multidisciplinair en wij maken er een erezaak van de patiënt en zijn omgeving een globale aanpak te bieden. Zo zijn er de medisch-psycho-sociale vergaderingen voor gehospitaliseerde patiënten. Ook de samenwerking met de teams gespecialiseerd in pijnbestrijding en palliatieve zorg getuigen van de aandacht voor het comfort van de patiënt.

Voor de bejaarde patiënten komt er oncogeriatrisch overleg met de dienst geriatrie. 

Onze specialiteiten