Diensthoofd | Dr Ines Lardinois
Chef de Clinique Adjoint | Dr Apostolos Agrafiotis
Secretariaat | Mme Muriel May - 02/535.37.24 


De thoraxchirurgie behandelt vooral de patiënten met longkanker.  

De operatiebeslissingen vormen het voorwerp van multidisciplinair oncologisch overleg. 

De adequate behandeling bestaat uit een pulmonale lobectomie en het uitruimen van de ganglia, gerealiseerd via een laterale thoracotomie. Andere ingrepen kunnen uitgevoerd worden met een thoracoscopie, bijvoorbeeld pleura- of pulmonale biopsieën, de behandeling van recidiverende pneumothorax of pleuravocht.

De thoraxactiviteit omvat tevens de mediastinoscopie en de behandeling van bepaalde tumoren van het mediastinum (b.v. thymoomen).


Uurroosters disponibles

  Maa Din Woe Don Vri Zat
Voormiddag - - 8:30-12:30 - 9:00-12:00 -
Namiddag - - - - - -

Verantwoordelijken van het medische team

  • Ines Lardinois
    Ines Lardinois Heelkunde