Raadpleging borstvoeding

Op 5 oktober 2006 kreeg de kraamafdeling van het UMC Sint-Pieter het label "Babyvriendelijk ziekenhuis", een internationaal concept dat in 1992 door de WHO en Unicef ingevoerd werd. In 2010 en 2014 werd ons werk opnieuw bekroond met het label.


Het team van een « Babyvriendelijk » ziekenhuis bevordert enerzijds de nabijheid moeder-kind en promoot, begeleidt en beschermt anderzijds borstvoeding. Het streeft voor elke moeder en kind naar het grootste gezondheidskapitaal en de best mogelijke hechting. Het betreft een kwaliteitsvolle aanpak.

Gedurende vele jaren kregen zuigelingen en jonge kinderen kunstmatige voeding. Nu de risico’s en nadelen van dit soort voeding beter bekend zijn, is het noodzakelijk en dringend geworden om borstvoeding te beschermen, te promoten en te begeleiden.

Raadplegingen borstvoeding

Een vroedkundige gespecialiseerd in borstvoeding  organiseert raadplegingen lactatie voor en na de bevalling om vragen te beantwoorden en voor specifieke situaties (borstoperatie, mislukken borstvoeding, premature baby, tweelingen, kanker, anatomische anomalie, antecedent abces, twijfel, andere). 

Om een afspraak te maken:
T. +32(0)2/535.47.13

Waar?
Campus Hallepoort – Prenatale raadplegingen:
Polikliniek, Route 205
Ingang B

«Wat na de geboorte...»

U wenst borstvoeding te geven? U wil meer weten over het onthaal van de baby in de bevallingskamer? Wat zijn de ritmes van uw baby? Hoe verloopt het verblijf op de kraamafdeling en de terugkeer naar huis? 
Informatie- en discussiesessies over borstvoeding, ritme, voeding, organisatie en terugkeer naar huis onder leiding van een vroedkundige.

Elke 4e maandag van de maand van 18u tot 20u30 (data te controleren bij de inschrijving, wijzigingen bij feestdagen)

26/08/19

30/09/19

21/10/19

25/11/19

16/12/19


Waar?

UMC Sint-Pieter, Forum – Ingang C (Hoogstraat 320, 1000 Brussel)
Auditorium Bastenie

Inschrijvingen en inlichtingen:

Secretariaat Prenatale raadplegingen  
T. +32 (0)2/535.47.13

Het is aanbevolen u in te schrijven maar u bent ook welkom als u op de laatste minuut beslist aan een of andere sessie deel te nemen. Deze sessies zijn ook voor de toekomstige papa’s en/of uw begeleider bestemd.

Tien voorwaarden om borstvoeding te doen slagen

Ons beleid is gebaseerd op de filosofie van het Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) dat ondersteund wordt door UNICEF en het WHO en volgt volgende 12 vuistregels voor het welslagen van borstvoeding:

 1. Een geschreven beleid over borstvoeding volgen dat systematisch bekendgemaakt wordt aan alle zorgverleners.
 2. Alle zorgverleners de nodige vaardigheden aanleren en opleiding geven die nodig zijn voor het uitvoeren van dat beleid.
 3. Alle zwangere vrouwen over de voordelen van borstvoeding informeren en haar praktijk.
 4. Pasgeborenen onmiddellijk na de geboorte en gedurende minstens een uur huid op huid op de moeder leggen. Moeders aanmoedigen om de hongersignalen van hun baby te herkennen en hulp aanbieden indien nodig.
 5. Moeders uitleggen hoe borstvoeding moeten geven en hoe ze de melkproductie in stand kunnen houden, zelfs als ze gescheiden zijn van hun baby.
 6. Pasgeborenen geen andere voeding of drank geven dan borstvoeding, tenzij op medische indicatie.
 7. Het kind 24u per dag bij zijn moeder laten.
 8. Borstvoeding op verzoek van het kind aanmoedigen.
 9. Kinderen die borstvoeding krijgen geen speen of fopspeen geven.
 10. Het oprichten van borstvoedingsondersteunende verenigingen aanmoedigen en de moeders bij hun ontslag uit het ziekenhuis naar hen doorverwijzen.

Onze begeleiding in de bevallingskamer is gebaseerd op respect voor de fysiologie. 
Meer gemedicaliseerde interventies tijdens de arbeid, de bevalling en het onthaal van de baby worden enkel verricht als de situatie het vereist en worden aan de ouders uitgelegd.


Uurroosters disponibles

  Maa Din Woe Don Vri Zat
             
             

Verantwoordelijken van het medische team

 • Julie Belhomme
  Julie Belhomme Gynaecologie-verloskunde