De missies van het Geriatrisch Dagziekenhuis Brusselage zijn veelvuldig en gaan van diagnose, specifieke medische en paramedische zorgen tot re-educatie en revalidatie.


Toegankelijk voor elke oude persoon met geriatrische kwetsbaarheden die op vraag van zijn behandelend arts een gezondheidsbilan behoeft.

Daghospitalisatie laat ook toe een lange hospitalisatie te vermijden door de nodige onderzoeken op één of twee dagen te realiseren. Het dagziekenhuis heeft het uitzicht van een gedemedicaliseerd milieu dat dicht bij het milieu en de gebruikelijke levenswijze van de patiënt aanleunt, wat een objectievere evaluatie mogelijk maakt. Daarenboven is de evaluatie interdisciplinair, wat een totaal beeld geeft van de patiënt.

Het multidisciplinaire team en de aangename omgeving garanderen een warm en respectvol onthaal en dito zorgen.

Geriatrische evaluatie

Elk somatisch bilan wordt met een gestandaardiseerde geriatrische evaluatie aangevuld. Courante geriatrische syndromen zoals geheugenproblemen,  psychogedragsmatige stoornissen, vallen, dysfagie, ondervoeding…zijn het onderwerp van specifieke multidisciplinaire en gedetailleerde evaluatieprogramma’s. De aanwezigheid van neurologen en psychiaters is essentieel voor dit type evaluatie.  

Programma voor functionele revalidatie

In het verlengde van de diagnostische bilans bieden wij, voor een maximale duur van drie maanden per jaar, een functioneel revalidatieprogramma voor vallen, geheugenziekten en dysfagie.

Andere zorgen

Een van onze missies is het verlenen van zorgen zoals transfusies, complexe verbanden en psychotherapeutische behandeling in het raam van depressie en hulp aan de naaste verzorgers.

Nuttige documenten


Uurroosters disponibles

  Maa Din Woe Don Vri Zat
Hallepoort 9:00-13:00 14:00-17:00 9:00-12:30 14:30-17:00 8:30-12:30 14:00-17:00 14:00-17:00 15:00-17:00 -
César De Paepe - - - - - -

Verantwoordelijken van het medische team

  • Jean-Philippe Praet
    Jean-Philippe Praet Geriatrie