Dermatologie

Diensthoofd | Dr. Josette ANDRE

Secretariaat | Mevr. Cécile PISHOUDT

De dienst dermatologie van het UMC Sint-Pieter, dat zijn elk jaar meer dan 30 000 met aandacht en deskundigheid behandelde patiënten. De dienst houdt zich bezig met de aandoeningen van de huid, van de nagels en van de haren, zowel bij de volwassene als bij het kind.


De dienst dermatologie herneemt geleidelijk de consultaties in het ziekenhuis. Dat gebeurt in functie van de mate van urgentie. Gelieve uw naam, voornaam, rijksregisternummer en telefoonnummer naar dermatologie@stpierre-bru.be te e-mailen. Wij zullen u contacteren om u een afspraak te geven of om uw probleem via teleconsultatie op te lossen. De raadplegingen op de dienst verlopen met strikte naleving van de regels opgelegd door de infectiologen van ons ziekenhuis.


De dienst dermatologie van het UMC Sint-Pieter maakt deel uit van het «Multiziekenhuisdepartement Dermatologie van het UMC Sint-Pieter – UVC Brugmann – Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola», waarvan het de grootste eenheid is.

Dr. Bertrand RICHERT leidt het multi-ziekenhuis-departement voor dermatologie, waar meer dan 40 ervaren dermatologen samenwerken die alle courante en speerpuntzorgen verzekeren.

Het departement beschikt over twee excellentiecentra met internationale faam: nagelziekten en het laboratorium dermatopathologie.

Consultaties

Binnen de dienst dermatologie van het UMC Sint-Pieter worden consultaties voor algemene dermatologie georganiseerd, en meer specialistische consultaties.
Er is een nauwe samenwerking met andere diensten van het ziekenhuis en met andere ziekenhuizen om de beste behandeling van de patiënten te verzekeren.

Behandelingen

De dienst beschikt over een zaal voor dermatologische chirurgie, een verband- en verzorgingszaal, een eenheid voor fototherapie (UVA en UVB TL01 lampen; dynamische fototherapie) en over lasers.

Laboratorium

De dienst heeft zijn eigen laboratorium voor mycologie en pathologische anatomie van de huid (optische en elektronenmicroscopie, immuno-fluorescentie en immuno-markering).

Hospitalisatie

Indien nodig beschikt het multiziekenhuisdepartement over een verpleegeenheid met verpleegpersoneel dat specifiek is opgeleid voor dermatologische zorgen.

Medische honoraria

De meerderheid van onze patiënten worden op afspraak behandeld door de arts van hun keuze, zonder honorariumsupplement. De behandeling van de «dringende gevallen» wordt elke voormiddag verzekerd. Privéconsultaties met honorariumsupplement zijn beschikbaar binnen specifieke tijdsperiodes die duidelijk aangegeven zijn.

Universitaire activiteiten

Onze dienst beschikt over een stagemeester van de Université Libre de Bruxelles voor de omkadering van jonge dermatologen.

Om de voortgezette vorming van de artsen te verzekeren en hen op de hoogte te houden van de jongste nieuwigheden in de dermatologie, organiseert het departement dermatologie maandelijks meerdere wetenschappelijke vergaderingen en dragen onze artsen actief bij aan medische publicaties op het domein van de dermatologie.

Al onze artsen zijn lid van de Koninklijke Vereniging voor Dermatologie en Venerologie en van talrijke nationale en internationale dermatologische verenigingen. 

Interuniversitaire cursussen onychologie worden tweemaal per jaar ingericht in het UMC Sint-Pieter, om de Belgische en buitenlandse dermatologen de mogelijkheid te geven om zich te specialiseren in de pathologie en de chirurgie van de nagels.

 

Onze specialiteiten