Hypertensie

Hypertensie is een van de belangrijkste risicofactoren voor hartziekten (myocardinfarct, hartinsufficiëntie), nierfalen en cerebrovasculaire accidenten (CVA).

In de westerse landen schommelt de frequentie van hypertensie rond de 25%, wat in België ongeveer twee en een half miljoen getroffen personen vertegenwoordigt. De frequentie van hypertensie stijgt met de leeftijd en komt bij meer dan 60% van de personen ouder dan 60 jaar voor.

Lang onopgemerkt, (asymptomatisch), beschadigt ze langzaam de vitale organen zoals het hart, de hersenen en de nieren en veroorzaakt ten slotte ernstige complicaties.

De behandeling van hypertensie berust op een goede leefhygiène (regelmatige fysieke activiteit, stressvermindering, overgewicht voorkomen, een excessieve consumptie van zout vermijden enz.) Niettemin is vaak een medicamenteuze behandeling (antihypertensivum) nodig om de bloeddruk onder controle te houden.