Anesthesiologie

Diensthoofd | Prof. Panayota KAPESSIDOU

Dienstdoend geassocieerd Diensthoofd | Dr. Inge PASTIJN

Secretariaat van Diensthoofd | Lucia Porto

Consultaties

Om het patiëntencomfort en de patiëntenveiligheid te optimaliseren wordt er, in de twee weken die voorafgaan aan de ingreep, een raadpleging gehouden door een anesthesist verbonden aan de betrokken heelkundige discipline.

Tijdens deze consultatie krijgt de patiënt informatie over het type anesthesie (algemene anesthesie, locoregionale anesthesie, sedatie) en de postoperatieve analgesie (pijnbestrijding) die hem aangeboden worden.

Naargelang van zijn algemene conditie kunnen bepaalde bijkomende preoperatieve onderzoeken voorgeschreven worden.

Anesthesie in de pediatrie

Onze activiteit bestaat uit:

 • het kind begeleiden tijdens zijn ziekenhuisverblijf;
 • anticiperen op elke potentieel pijnlijke handeling (prikken van een infuus - wondverzorging);
 • hem begeleiden tijdens de heelkundige ingreep om te garanderen dat hij slaapt, dat hij geen pijn voelt;
 • toezien op zijn veiligheid door het voorkomen van potentiële complicaties van de heelkundige handeling die hij ondergaan heeft en van de bijwerkingen van de krachtige geneesmiddelen die wij gebruiken.

Anesthesie bij sleutelgatchirurgie

In het jongste decennium heeft de ontwikkeling van laparoscopie- en robottechnieken de anesthesiebehandeling van de patiënt getransformeerd. Dit is in het bijzonder zo in de disciplines digestieve heelkunde, gynaecologie, urologie en vasculaire heelkunde.

Dankzij deze techniek werd de opnameduur van de patiënten sterk ingekort, bepaalde ingrepen worden zelfs in daghospitalisatie uitgevoerd.

Anesthesie bij zware, niet-laparoscopische chirurgie

 • Anesthesie bij hartchirurgie

De modernste en minst invasieve monitoringmiddelen hebben ons de mogelijkheid gegeven om steeds complexere chirurgische ingrepen uit te voeren bij oudere patiënten die talrijke risicofactoren meebrengen.

In het UMC Sint-Pieter berust de peroperatieve behandeling van de hartchirurgiepatiënten bij een team van ervaren anesthesisten die vertrouwd zijn met de nieuwe technieken (echocardiografie door de slokdarm tijdens de ingreep).

In nauwe samenwerking met de hartchirurgen, met de cardiologen en de artsen van de Intensieve Zorgen, is het onze rol om de patiënten beter voor te bereiden op de ingreep en op de periode die daarop volgt.

 • Andere disciplines

Deze multidisciplinaire samenwerking, met de anesthesist in de centrale rol, bestaat ook in andere disciplines. In de digestieve (obesitas-) chirurgie, NKO (cervico-faciale oncologie), en plastische (reconstructieve) chirurgie, uit dit multidisciplinair karakter zich door de tussenkomst (naast de chirurg, de anesthesist), van psychologen, nutritionnisten, pneumologen en intensivisten.

Locoregionale anesthesie

Door het uitgeven van een CD en het inrichten van opleidingen, wordt de dienst anesthesie van het UMC beschouwd als de universitaire referentie voor de locoregionale anesthesie (perifere zenuwbloks).

Deze technieken, vooral nuttig in de orthopedie, maken een comfortabele en geruststellende behandeling mogelijk:

 • preoperatief (in het gaval van trauma);
 • peroperatief (voor de anesthesie);
 • en postoperatief (voor de analgesie).

van patiënten waarvoor een algemene anesthesie contrageïndiceerd zou zijn.

In de oftalmologie wordt meestal een lokale anesthesie met sedatie toegepast door de anesthesist, en de patiënten worden zo goed als allemaal geopereerd in daghospitalisatie.

Pijnkliniek (Pain Clinic)

De anesthesist staat in het centrum van de pijnbehandeling in het UMC Sint-Pieter, in het bijzonder bij chronische pijn. Tijdens de raadpleging wordt de beste therapeutische strategie opgesteld. De verschillende handelingen worden in het ziekenhuis uitgevoerd door in dit gebied gespecialiseerde anesthesisten.

Eenheid Vasculaire toegang

Multidisciplinaire eenheid van de diensten Anesthesie en Radiologie om patiënten en zorgverleners een innoverende benadering van langdurige intraveneuze behandelingen aan te bieden. Deze activiteit bestaat uit het snel inbrengen van langwerkende intraveneuze hulpmiddelen binnen 24-48 uur bij patiënten die parenterale voeding, chemotherapie, langdurige antibioticatherapie of rehydratie nodig hebben.

Het gebruik van deze hulpmiddelen is van essentieel belang bij de behandeling van oncologiepatiënten of patiënten die lijden aan bepaalde chronische of infectieuze ziekten. Het biedt oplossingen die zijn aangepast aan de door de arts beoogde behandeling en aan de keuze van de patiënt, met het oog op een beter beheer van het veneuze kapitaal en dus een verbetering van het comfort van gehospitaliseerde en ambulante patiënten. De eenheid vasculaire toegang wil ook inspelen op de behoeften van de behandelende artsen inzake thuiszorg (voeding en antibiotherapie).

Onderwijs

 • Stagedienst erkend door het Ministerie en de ULB
 • Deelname aan het onderwijs van het DES (Diplôme d’Etudes Supérieures) in de anesthesie-reanimatie van de ULB en aan het interuniversitair onderwijs

Contact

Secretariaat Diensthoofd

 

Mevr. Lucia Porto
Tel: +32(0)2 535 37 54
secretariat.anesthesiologie@stpierre-bru.be

Onze specialiteiten