Indien er tijdens een van deze echo’s een afwijking ontdekt wordt, dan zal de arts u doorverwijzen naar het team van foetale geneeskunde.

Er komt een medisch team tussen dat het koppel begeleidt op medisch, psychologisch en sociaal vlak. De coördinerende vroedvrouw is de hoeksteen van de zorg en fungeert als schakel tussen de verschillende partijen en het koppel.

Dat medische team bestaat onder andere uit gynaecologische echografisten die gespecialiseerd zijn in foetale geneeskunde, pediatrische radiologen, genetici en psychiaters. Het paramedische team bestaat uit coördinerende vroedvrouwen die gespecialiseerd zijn in foetale geneeskunde.

De gebruikte technische diagnoseprocedures zijn diagnostische echografie (tweede niveau), een MRI-scan van de foetus, en in mindere mate een CT-scan van de foetus. Trofoblast- of vruchtwaterpuncties vinden voornamelijk plaats met het oog op genetisch onderzoek.

De prevalentie van aangeboren misvormingen bedraagt ongeveer 1 %. De meeste worden tijdens de kindertijd ontdekt, maar door de technologische ontwikkelingen op het gebied van echografie en genetica worden deze afwijkingen steeds vaker in de prenatale periode ontdekt; een groeiend aantal koppels vindt zo zijn weg naar onze afdeling.

 

Technische procedures die in de afdeling Foetale Geneeskunde van het UMC Sint-Pieter uitgevoerd worden.

Vlokkentest

Deze test wordt uitgevoerd tussen de elfde en veertiende week van de zwangerschap.

Er wordt een biopsie van de placenta genomen om al in een heel vroeg stadium genetische aandoeningen bij de foetus op te sporen.

Het risico op een miskraam is ongeveer 0,5 %.

Vruchtwaterpunctie

Deze test wordt idealiter uitgevoerd vanaf 16 weken zwangerschap.

Ze wordt gebruikt om een genetische afwijking of infectie bij de foetus op te sporen (bijvoorbeeld wanneer een misvorming bij de foetus wordt ontdekt).

Het risico op complicaties is ongeveer 0,1 %.

Foetale MRI

De foetale MRI wordt uitgevoerd door prof. Marie Cassart, pediatrisch radiologe, en is een onderzoek dat wordt voorgeschreven als aanvulling op de echografie.

Het doel is om de diagnose te verduidelijken en een prognose vast te stellen.Bij dit onderzoek wordt er geen straling gebruikt, waardoor het veilig is voor moeder en kind. U hebt geen verdoving of injectie op voorhand nodig (geen röntgenstralen, geen injecties met medicatie of contrastmiddel, geen speciale voorbereiding).

Het is dus volkomen onschadelijk voor de moeder en haar baby.

Als er voorgesteld wordt om een dergelijk onderzoek te laten uitvoeren, dan zal prof. Cassart de praktische details ervan uitleggen tijdens het voorafgaande echografische onderzoek.

Afspraak maken

Cheffe dienst

Secretariaat

(niet voor een afspraak)

Fax

+32 2 535 34 09

Ons team

Sorry, No posts.

Onze brochures

Sorry, No posts.

Onze video’s

Sorry, No posts.
Ga naar de inhoud