De belangrijkste organen van uwbabyontwikkelen zich in de eerste drie maanden principaux organes de votre

Het is belangrijk u vanaf het begin van uw zwangerschap medisch te laten opvolgen en begeleiden.

U zult tijdens uw zwangerschap regelmatig uw arts en/of vroedkundige raadplegen. Het is heel belangrijk op alle raadplegingen aanwezig te zijn om de evolutie van uw baby en uw gezondheid te bewaken.

U kunt uw zwangerschap in het ziekenhuis laten opvolgen (raadplegingen ONE) of extern bij een gynaecoloog in een privépraktijk. Er zijn ook lokale ONE-raadplegingen.

Raadplegingen ONE in het UMC Sint-Pieter

De prenatale raadpleging is gratis (terugbetaald door het ziekenfonds, het fonds van het ONE en het OCMW).

Ze gebeurt door de dokters en vroedkundigen van de dienst gynaecologie-verloskunde van het ziekenhuis. U wordt tijdens de hele duur van uw zwangerschap in uw geboorteproject begeleid en hebt toegang tot de meest performante behandelingen en onderzoeken.

Raadpleging "Hoogrisicozwangerschap"

Als uw gezondheid of zwangerschap bijzondere moeilijkheden vertoont, kunt u op de raadpleging “ hoogrisicozwangerschap » terecht waar u door ons ervaren team verloskundigen wordt opgevolgd.

Raadpleging buiten het ziekenhuis

U kunt uw zwangerschap door een gynaecoloog of een vroedkundige in een medische praktijk buiten het ziekenhuis laten opvolgen.

Als u dat wenst, kan hij of zij, mits het eventueel betalen van bijkomende honoraria, aanwezig zijn bij uw bevalling. Het ziekenhuis moet wel voorafgaandelijk zijn toestemming geven aan de arts of vroedkundige van uw keuze. U krijgt dan een “privé”-opvolging.

Raadpleging Aquarelle

Het UMC Sint-Pieter biedt vrouwen die in een zeer precaire situatie verkeren en geen enkele sociale dekking précaire, hebben de mogelijkheid tot een speciale zwangerschapsopvolging.

Als u dit werk wilt steunen, kunt u een gift doen aan de vzw Aquarelle:
BE73 001-3596162-60 (fiscaal aftrekbaar vanaf 40€).

Deze raadpleging gebeurt door 4 vroedkundigen in samenwerking met het ONE, Kind & Gezin en het medisch team.

Contacten
T. +32 (0)476 46 49 69
T. +32 (0)479 40 92 10

Kraamafdeling - in het kort

Onderzoeken tijdens uw zwangerschap

Afspraak maken

Cheffe dienst

Secretariaat

(niet voor een afspraak)

Fax

+32 2 535 34 09

Onze sites voor consultatie

Hallepoort

105 rue aux Laines
1000 Bruxelles

Alexiens / César de Paepe

13 rue des Alexiens
1000 Bruxelles

Ons team

Sorry, No posts.

Onze brochures

Sorry, No posts.

Onze video’s

Sorry, No posts.
Ga naar de inhoud