CETIM

Al meer dan 20 jaar het hoofdreferentiecentrum van het land voor HIV/AIDS, met om en bij 2 500 opgevolgde patiënten.

 

Het CETIM (Centrum voor Studie en Behandeling van Immunodeficiëntie) dat deel uitmaakt van het Departement Infectiologie en het Departement Interne Geneeskunde. Het centrum is verbonden aan de HIV and Treatment Clinical Research Unit.

De artsen van het CETIM zijn erkend bij het RIZIV: de medische en psychiatrische raadplegingen worden aangerekend tegen het tarief van de mutualiteit (of zijn gratis volgens het Koninklijk Besluit van 12/12/1996 in het kader van de Dringende Medische Bijstand).

Dankzij een overeenkomst tussen het CETIM en het RIZIV kunnen de patiënt en zijn naasten gratis gebruik maken van verpleegkundige, psychologische, seksuologische, sociale en diëtistische consulten en van de consulten die gewijd zijn aan de coördinatie van de zorg.

De medische dienst

Medische consulten worden uitgevoerd door huisartsen of specialisten in infectiologie, inwendige geneeskunde, gynaecologie, hepatologie, proctologie en nefrologie.
Regelmatige consultaties bij de arts maken het mogelijk de immunologische en virologische evolutie van de infectie te volgen, de juiste therapeutische indicaties vast te stellen en bepaalde geavanceerde behandelingen voor te stellen in het kader van het klinisch onderzoek.

Standaard gynaecologische consulten (screening, contraceptie, enz.) en steun voor HIV-positieve koppels/personen met een kinderwens en/of vruchtbaarheidsproblemen, in samenwerking met het Centrum voor Medisch Begeleide Voortplanting .

Behandeling door een hepatoloog van HIV co-infecties en hepatitis B of C.

Behandeling van anale pathologieën (proctologie)

In samenwerking met de dienst kindergeneeskunde van het UMC Sint-Pieter, overgangsconsultatie voor adolescenten en jongvolwassenen.

De verpleegkundige dienst

Helpt patiënten behandelingen beter te begrijpen (werking en bijwerkingen, enz.) en het belang van een juiste inname ervan. Het geeft informatie over het juiste gebruik van condooms voor mannen en vrouwen.
Voert verpleegkundige handelingen uit, zoals vaccinaties, intramusculaire behandelingen, enz.

De sociale dienst

Het doel van deze raadplegingen is de patiënt te helpen (informatie, advies, ondersteuning, enz.) bij alle praktische stappen die nodig zijn om zijn of haar sociale en administratieve situatie te regulariseren (mensen met schulden of zonder inkomen, migranten zonder papieren, asielzoekers, enz.)

De psychologische en seksuologische dienst

Psychiatrische, psychologische en seksuologische gesprekken zijn bedoeld om patiënten en hun familie te helpen de verschillende fasen van hun infectie (depressie, ontkenning, angst, enz.), alsook de relationele (omgaan met geheimhouding, enz.) en seksuele implicaties ervan beter te beheersen

De dieetdienst

Er wordt dieetadvies gegeven om de patiënten te helpen hun voeding te beheren, hart- en vaatziekten te voorkomen, osteoporose te voorkomen, enz.

Opleiding

De missie van de referentiecentra bestaat erin alle beroepsbeoefenaars uit de medisch-psychosociale sector te informeren en op te leiden met betrekking tot de zorg voor mensen die seropositief zijn en/of aan aids lijden. In dit verband organiseert het ULB-referentiecentrum permanente opleidingscursussen over AIDS (symposia en seminars om de twee maanden, enz.). Het centrum ontvangt ook stagiairs in verschillende vakgebieden.

Afspraak maken

Diensthoofd

Secretariaat

(niet voor een afspraak)

Fax

+32 2 535 32 50

Ons team

Sorry, No posts.

Onze brochures

Sorry, No posts.

Onze video’s

Sorry, No posts.
Naar de inhoud springen