Uw verblijf

U wordt door een lid van het zorgteam verwelkomd. Het verzorgend personeel zal u uitleggen hoe u de toestellen in uw kamer kunt bedienen (bed, televisie, verlichting, verpleegoproep). Vervolgens worden u wat vragen gesteld om uw gewoontes te leren kennen (medicijnen, allergieën, protheses).

 

In uw kamer

Al onze kamers zijn uitgerust met een toilet, telefoon en televisie. Als u geen eigen headset heeft, kan het verpleegteam u een headset verschaffen. Deze laatste is persoonlijk en zal u aangerekend worden.

Elke patiënt beschikt over een kast die hij op slot kan doen.

Om hygiënische redenen worden planten in pot niet toegelaten op de kamers. Tenzij anders vermeld, zijn snijbloemen wel toegestaan.

Het is handig als u volgende zaken meebrengt :

 • Toiletbenodigdheden (tandenborstel, tandpasta, badhanddoeken, washandjes, scheerapparaat, haarborstel … )
 • Nachtbenodigdheden (pantoffels, peignoir, nachtkleding … )
 • Medicijnen die u misschien nodig zult hebben
 • Lets om uw vrije tijd door te brengen (boek, laptop, spelletjes…)
 • Wij raden u echter aan geen waardevolle voorwerpen mee te brengen.

Rookvrij ziekenhuis

Het is verboden buiten de daartoe voorziene ruimtes te roken.

 • Op campus Hallepoort staan buiten, aan de hoofdingang (A), rookoverkappingen.
 • Op campus Alexiens/César De Paepe is een rookzaal op het gelijkvloers.

Indien u dat wenst, kunt u het zaalpersoneel om hulp bij tabaksontwenning vragen.

 • Centrum voor Hulp aan Rokers +32 (0)2 535 42 03

Niets aan te geven? Toch wel! Uw identiteit

U bent hier niet gelijk wie

Het is belangrijk de juiste zorgen te geven aan de juiste patiënt op het juiste moment! UMC Sint-Pieter doet er alles aan om zeker te zijn van uw identiteit. Een persoonsverwisseling is onaanvaardbaar.

Concreet hebben wij het volgende nodig om u in alle veiligheid te verzorgen…

 • Een identiteitsbewijs:

Bij uw aankomst stellen wij uw patiëntendossier samen aan de hand van een identiteitsbewijs met uw foto (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, verblijfskaart…). Alle gegevens over uw identiteit zijn vertrouwelijk en mogen niet verspreid worden.

 • Een identificatiearmband en etiketten met uw gegevens:

Uw armband staat garant voor een juiste identificatie bij elke verzorging. Om u in alle omstandigheden te kunnen herkennen – ook in uw slaap- staan uw persoonsgegevens op uw armband vermeld. Elke behandeling, elk voorschrift, elke handeling moeten bij de juiste persoon gebeuren!

 • U regelmatig bevragen:

Het personeel zal meerdere keren per dag naar uw identiteit vragen. Wees daar niet verbaasd over Deze systematische en herhaalde controle komt de veiligheid van uw behandeling ten goede.

 • Uw medewerking maakt het verschi
 1. Controleer uw voornaam, familienaam en geboortedatumop uw armbanden etiketten
 2. Draag altijd uw armband,doe hem niet uit voor u het ziekenhuis verlaat.
 3. U hebt geen armband meer? ? Meld het aan een verpleegkundige.

 

Televisie en telefoon

TV

Gelieve u tot een verpleegkundige van de eenheid te wenden om een afstandsbediening te bekomen.

Op kanaal 10 vindt u informatie over het UMC Sint-Pieter en uw verblijf bij ons. Op kanaal 18 vindt u informatie over de kraamafdeling, moederschap, borstvoeding en de dienst neonatologie.

Telefoon

Meld het bij uw opname als u gebruik wenst te maken van een buitenlijn. Na betaling van een voorschot van minimum 10,00 euro krijgt u een geheime code.

Internet

Het ziekenhuis stelt de patiënten en bezoekers het gratis wifi netwerk « CHUSTP-FREE »ter beschikking. Volg de instructies door uw gsm-nummer in te voeren (verplicht) om een sms te krijgen met uw wachtwoord.

 

De maaltijden

De maltijden worden verdeeld om

 • 8 u voor het ontbijt,
 • 11.30 u voor het middagmaal,
 • 17 u voor het avondmaal.

Als een bezoeker dat wenst, kan hij aan het onthaal van de opname maaltijdtickets kopen en samen met u op de kamer eten. Indien u dat wenst, bieden wij maaltijden conform uw religieuze overtuiging aan.


Eetgelegenheden

Campus Hallepoort Ingang – Wolstraat:
De cafetaria Cosy op het gelijkvloers biedt een gevarieerde kleine kaart (pastagerechten, croque-monsieur, gebak…).

Openingsuren: van maandag tot vrijdag van 07u30 tot 17u
Gesloten in het weekend en op feestdagen

Campus Alexiens/César De Paepe
De cafetaria op het gelijkvloers heeft een ruime keuze aan sandwiches, soep, een dagschotel en een selectie pastagerechten.

Openingsuren: van 7 tot 18 u.

  Uw gesprekspartners

  Er wordt een honderdtal beroepen in het ziekenhuis uitgeoefend. Die diversiteit aan competenties garandeert u kwaliteit en veiligheid. Elke gesprekspartner heeft zijn welomschreven en aanvullende rol. U zult tijdens uw verblijf verschillende beroepscategorieën ontmoeten: artsen, verpleegkundigen, zorgteams, de schoonmaakploeg, het administratief personeel.

  Omdat Sint-Pieter een universitair ziekenhuis is, verwelkomen wij stagiair-artsen en -verpleegkundigen.

  De sociale dienst

  De sociale dienst kan u waardevolle hulp bieden vóór (via de maatschappelijk werkers van de raadplegingen) tijdens en na uw hospitalisatie. Wij stellen alles in het werk om uw welzijn te verbeteren. Onze ploeg komt doorgaans tussen op uw vraag, op vraag van uw familie of op vraag van het verzorgend personeel. Aarzel niet om een verpleegster van uw eenheid te vragen of een maatschappelijk werker kan langskomen.

  Interculturele bemiddeling

  Ons ziekenhuis ontvangt elk jaar mensen uit de hele wereld die het vaak moeilijk hebben om zich in één van onze drie landstalen uit te drukken. Naast het taalprobleem impliceert deze multiculturele rijkdom ook een verschil in culturele opvattingen

  Onze interculturele bemiddelaars luisteren, creëren wederzijds vertrouwen en heffen obstakels voor een goede communicatie op.

  Als u moeilijkheden ondervindtom met ons te communiceren, kunt u vóóruw komst naar het ziekenhuis een intercultureel bemiddelaar(ook voor gebarentaal) aanvragen

  • Daarvoor kunt u het nummer +32 (0)2 535 32 48 bellen

  Filosofische en religieuze bijstand

  Uw filosofische en religieuze overtuiging wordt gerespecteerd. Enkel wanneer u dat wenst, krijgt u het bezoek van een lekenconsulent of van een vertegenwoordiger van uw godsdienst of levensbeschouwing. U kunt dat bij het zorgteam aanvragen.

  Op de 9e verdieping van gebouw 400 staat een “vrede”ruimte, bestemd voor levensbeschouwingen, te uwer beschikking.

  De vrijwilligers

  Vrijwilligers van het Rode Kruis gaan op al onze diensten rond. Zij bieden u gratis gevarieerde lectuur aan en kunnen u op de diverse diensten en raadplegingen begeleiden.

  Pediatrisch atelier en school

  School

  Uw kind is gehospitaliseerd en u maakt zich zorgen over zijn scholing? Kinderen kunnen onderwijs genieten in het Pedagogisch Centrum Jules Anspach, een gespecialiseerde type 5-school op onze dienst pediatrie. Er wordt onderwijs verstrekt aan gehospitaliseerde kinderen uit het kleuter- en het lager onderwijs.

  Pediatrisch atelier

  Het hele jaar door ontfermen gespecialiseerde opvoeders zich over de kinderen die gehospitaliseerd zijn zodat zij in een unieke en geprivilegieerde omgeving verzorgd kunnen worden. Via diverse activiteiten, individueel of in groep, worden de kinderen gerustgesteld, getroost, geholpen en aangemoedigd.

  Uw rechten en plichten

  Ons engagement

  Uw gezondheid en welzijn zijn onze voornaamste bekommernis. Dagelijks streven wij naar kwaliteit, in al zijn aspecten.

   

  Daarom engageren wij ons ertoe :

  • U kwaliteitsvolle zorgen te verlenen door gebruik te maken van alle technische vooruitgang en human resources waarover wij beschikken.
  • Uw morele en fysieke integriteit, uw intimiteit en privéleven te vrijwaren.
  • U met eerbied en respect te behandelen, ongeacht uw sociale, culturele, filosofische of religieuze diversiteit.
  • Naar een volledige behandeling te streven, zowel op medisch, psychosociaal als menselijk vlak en u een goede opvolging te verzekeren in samenwerking met externe diensten en uw huisarts.
  • Erover te waken dat al uw persoonlijke, medische en sociale gegevens, of welke gegevens ook over u, vertrouwelijk blijven.
  • U na overleg met de arts de mogelijkheid te bieden een onderzoek, behandeling of zorg te aanvaarden of te weigeren. Die beslissing wordt door uzelf genomen of een andere persoon die daar wettelijk toe is aangeduid voor in geval van nood.
  • U de mogelijkheid te geven uw medisch dossier te raadplegen via een arts van uw keuze.
  • Ervoor te zorgen dat u precies weet met wie u tijdens uw behandeling te maken heeft
  • U een zo goed mogelijke raming te geven van de kosten van de voorgestelde behandelingen.
  • U een heldere factuur te bezorgen.
  • U, indien nodig, in contact te brengen met een maatschappelijk werker of bemiddelaar.
  • Uw opmerkingen, suggesties, voorstellen en / of klachten te verzamelen en te behandelen.

  Om ons hierbij te helpen, vragen wij :

  • Uw medewerking en deelneming tijdens de hele duur van uw verzorging zodat wij u, vanuit ons constant streven naar kwaliteit, de diensten kunnen verlenen die het best aan uw noden zijn aangepast.
  • Exact te communiceren over uw persoonsgegevens: uw naam, voornaam, adres, geboortedatum en uw lidmaatschap van een mutualiteit of een verzekering.
  • Respect te hebben voor de intimiteit en het welzijn van de andere patiënten, voor het personeel, zijn werk en voor het materiaal en de uitrusting.
  • Een positieve en harmonische houding aan te nemen (tijdens de verzorging, in de omgang met mensen, bij de betaling van uw factuur enz.).
  • Bijzondere aandacht te besteden aan het naleven van de regels die inherent zijn aan de werking van de instelling (uurregeling, bezoek, stilte, consumptie, rookverbod, enz.).

  Hier de brochure van de federale overheidsdienst VVVL in verband met de patiëntenrechten

  Onthaalbrochure voor de patiënt
  Filosofie en ethiek

  Onthaal brochure voor de patiënt

  Hier vindt u alle praktische informatie die u nodig hebt voor uw verblijf in het ziekenhuis.

  uw vertrek

  Vindt hier alle informatie die u nodig heeft voor uw vertrek in het ziekenhuis

  Bezoek

  Vindt hier de dienstregeling en praktische informaties over het bezoek

  Ga naar de inhoud