Uw vertrek

U verlaat het ziekenhuis doorgaans van zodra de dokter het beslist. Als u het ziekenhuis zonder medisch akkoord wilt verlaten, zullen wij dat respecteren, op voorwaarde dat u een document ondertekent dat het ziekenhuis van elke verantwoordelijkheid ontlast.

 

Uw medisch dossier en andere documenten

Bij uw vertrek krijgt u een ontslagbrief waarin de voornaamste diagnoses en lopende behandelingen vermeld staan. Indien nodig krijgt u ook voorschriften voor medicijnen en / of andere medische getuigschriften mee naar huis.

Uw medisch dossier
Nadien wordt een uitgebreid rapport naar de behandelend arts van uw keuze gestuurd.

Herstelling en thuiszorg

Na uw hospitalisatie en in het raam van een therapeutisch plan, kan de sociale dienst u met alle voorbereidingen voor uw terugkeer naar huis, het vinden van een zorgcentrum of een opname in een rust- en verzorgingstehuis of een revalidatiecentrum helpen.

Onthaal brochure voor de patiënt

Hier vindt u alle praktische informatie die u nodig hebt voor uw verblijf in het ziekenhuis.

Facturatie

Hier vindt u alle informatie over facturatie

Klachten & Bemiddeling

Vragen, suggesties of klachten zijn belangrijk om ons te helpen de kwaliteit van de zorgen en dienstverlening te verbeteren.

Ga naar de inhoud