Onze missie

Het UMC Sint-Pieter heeft een opdracht te vervullen als openbaar dienstverlener. In dat opzicht moeten we kunnen beantwoorden aan de behoeften van de bevolking en moet de patiënt steeds het middelpunt van onze aandacht vormen.

Het UMC verzekert een permanente opvang, zonder discriminatie van personen, met respect voor de minst bedeelden, met de waarborg iedereen een unieke behandeling te geven in overeenkomst met het fundamentele respect voor de mens, in overeenstemming met de ethiek en met inachtneming van het beroepsgeheim.

Conform deze missie :

  • Verstrekken wij zorg met een uiteenlopende complexiteit in de domeinen preventie, curatieve geneeskunde en palliatieve zorg. In urgentie wanneer nodig en met een permanente evaluatie van hun doelmatigheid en hun efficiëntie ;
  • Verbinden we aan onze zorgfunctie taken van volksgezondheid, maatschappelijke opdrachten en solidariteit. Deze omvatten de kwaliteit van het onthaal, preventie, vroegtijdige opsporing van ziekten, de opvang van de minst bedeelden en het organiseren van de terugkeer naar het leven na het ziekenhuis ;
  • Spelen wij een primaire rol als hoeder van de gezondheidsveiligheid ;
  • Verstrekken wij onderwijs en doen aan klinisch onderzoek.

Omdat de patiënt in het middelpunt van onze aandacht staat, is het voor ons van fundamenteel belang voortdurend rekening te houden met de evolutie van de maatschappij en met de vooruitgang verbonden met de moderniteit. Daarom stellen wij ons niet tevreden met ons aan te passen aan het heden, maar anticiperen we op de ontwikkelingen, in het bijzonder in verband met gezondheid, nieuwe behandelmethoden, prospectie van de nieuwe technologieën, zowel therapeutische als diagnostische, om permanent de kwaliteit van de geleverde medische zorg te bewaken en te versterken.