Klachten – Bemiddeling

Wat is de rol van een bemiddelaar in het ziekenhuis ?

 

De bemiddelaar is belast met de taak om, via preventieve acties, de communicatie te bevorderen tussen de patiënt en de arts.

Indien een patiënt van mening is dat één van zijn rechten niet werd gerespecteerd (een gebrek aan informatie over zijn gezondheidstoestand, moeilijkheden om toegang te verkrijgen tot zijn medisch dossier, ontevredenheid over de kwaliteit van de zorgverlening), zal de bemiddelaar trachten om, in samenwerking met de patiënt en de arts, dit geschil op te lossen. Indien beide partijen er niet in slagen om tot een oplossing te komen, zal de bemiddelaar de aanklager informeren over de andere bestaande mogelijkheden om aan zijn verzoek gevolg te geven.

 

Vrijwilligerswerk

De bemiddelaar werkt op een onafhankelijke manier, ongeacht hij wel of niet werkt voor de verzorgingsinstelling of een overlegplatform. Hij kan dus niet gesanctioneerd worden voor verrichte acties in het kader van het correct uitvoeren van zijn functie.

Het UMC Sint-Pieter hecht uitzonderlijk veel belang aan het welzijn en het comfort van de patiënten. Wij geven de voorkeur aan een positieve dialoog die gebaseerd is op wederzijds respect.

Vragen, suggesties of klachten zijn belangrijk om ons te helpen de kwaliteit van de zorgen en de dienstverlening waarop u recht heeft te verbeteren. Bovendien moedigen wij u aan om ons deze door te geven. Daarom raden wij u aan om, in geval van ontevredenheid, u in de eerste plaats te wenden tot de dienst waar u wordt opgevolgd, en indien u geen antwoord heeft gekregen op uw vragen, uw klachten door te geven aan de dienst bemiddeling.

Ontdek uw patientenrechten, en onze brochure.

onze dienst bemiddeling contacteren

Dinsdag en donderdag van 9u. tot 16u.

Vrijdag van 9u. tot 12u.

Route 408b

+32 2 535 35 95

mediation@stpierre-bru.be

Naar de inhoud springen