Klachten – Bemiddeling

Wat is het doel van de bemiddelingsdienst?

Het UMC Sint-Pieter hecht veel belang aan de kwaliteit van de zorg, het welzijn en het comfort van zijn patiënten. Wij geven de voorkeur aan een positieve dialoog die gebaseerd is op wederzijds respect.

Het is echter mogelijk dat bepaalde aspecten van je zorg niet volgens plan verlopen. Alle vragen, suggesties of klachten zijn belangrijk om ons te helpen de kwaliteit van de zorg en service die u mag verwachten te verbeteren. Daarom raden we u aan om bij ontevredenheid eerst contact op te nemen met de betreffende afdeling of persoon (hoofdverpleegkundige van de afdeling, medisch secretaresse, factureringsafdeling, arts die verantwoordelijk is voor uw zorg, etc.).

Vrijwilligerswerk

De rol van de bemiddelingsdienst

Zowel patiënten (en hun familie) als verzorgers kunnen contact opnemen met de bemiddelingsdienst.

De bemiddelaar treedt op als tussenpersoon tussen de patiënt, zijn of haar familie en het verplegend personeel van het ziekenhuis en moedigt de dialoog aan. Samen met jou en de mensen die betrokken zijn bij je verzoek, zal hij je helpen om antwoorden te krijgen op je vragen en, in geval van onenigheid, proberen om tot een consensus te komen.

Wanneer moet je contact opnemen met de bemiddelingsdienst?

Ervaar je als patiënt problemen in je relatie met een medewerker/afdeling van het ziekenhuis?

Ervaar je als verzorger problemen in je relatie met een patiënt of zijn familie?

De bemiddelingsdienst is beschikbaar om je te helpen de dialoog (opnieuw) op gang te brengen en de beste oplossing voor iedereen te vinden. Als patiënt, je het gevoel hebt dat je rechten niet zijn gerespecteerd en je het probleem niet zelf hebt kunnen oplossen. Lees meer over je rechten als patiënt in de reglement en de brochure over bemiddeling.

Je hebt een suggestie voor verbetering of je wilt een team feliciteren.

Als verzorger heb je het gevoel dat de patiënt zijn plichten niet heeft gerespecteerd.

Wat bemiddeling niet kan doen

Je hebt problemen met je factuur : facturatiedienst

Neem bij verlies of diefstal contact op met het secretariaat van de Medische Directie: 02/535.25.03

Je hebt een tolk nodig: neem contact op met de interculturele bemiddelingsdienst

Je wilt een kopie van je medisch dossier: gelieve het onlineformulier

Reglement

Klik hier om de reglement te lezen

Contact opnemen

Aanvraagformulier bemiddeling

Ben jij als patiënt betrokken?

Uw aanvraag betreft

4 + 15 =

Suggestie voor verbetering

Je voorstel betreft

Je voorstel betreft

13 + 15 =

Bedankformulier

Je dankwoord betreft

7 + 4 =

Neem contact op met onze bemiddelingsdienst – route 408b

Maandag tot vrijdag van 9 tot 13 uur

mediation@stpieter-bru.be

Ga naar de inhoud