Uw afspraak annuleren

Indien u verhinderd bent, gelieve uw afspraak af te zeggen door ons te contacteren op              +32 (0)2 535 38 38 (enkel om een afspraak te annuleren) of via annulatieformulier afspraak.

Annuleer minstens 2 dagen voor uw afspraak, om te vermijden dat een supplement van 30€ tot 200€* u wordt aangerekend.

Wij danken u voor uw begrip.


*tarieven bepaald volgens het soort afspraak (algemene voorwaarden)

Uw gegevens

3 + 10 =

Wij respecteren uw persoonlijke levenssfeer. De persoonlijke gegevens worden uitsluitend ingewonnen wanneer u deze vrijwillig doorgeeft. De verantwoordelijke van de website verplicht zich er op eer en geweten toe om de wettelijke bepalingen inzake vertrouwelijkheid te respecteren die van toepassing zijn in België en om deze informatie niet aan derden te verspreiden. In toepassing van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft u het recht op inzage en rectificatie van de u betreffende gegevens. Alle bijkomende informatie kan u bekomen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Skip to content