Digitale applicatie bij bariatrische chirurgie

Voorstelling van het gedigitaliseerde zorgtraject voor postbariatrische chirurgie in de Kliniek
van het Ideale Gewicht, in aanwezigheid van Mathieu Michel, staatssecretaris voor Digitalisering.

De Kliniek van het Ideale Gewicht (KIG) van het UMC Sint-Pieter heeft dinsdag 31 januari de staatssecretaris voor Digitalisering bij de voorstelling van de digitale applicatie voor bariatrische chirurgie ontvangen. De app moet patiënten ondersteunen bij hun postoperatieve follow-up thuis.

Multidisciplinaire behandeling in de KIG
De KIG is een multidisciplinair centrum voor patiënten met overgewicht. Het zorgteam bestaat uit medische en paramedische specialisten: een voedingsdeskundige, psycholoog, chirurg,
anesthesist, diëtist en fysiotherapeuten. Dankzij een volledig onderzoek krijgt elke patiënt de juiste hulp, indien nodig met inbegrip van minimaal invasieve chirurgie.

ERAS: de patiënt speelt een actieve rol in zijn chirurgische follow-up
Onze chirurgische en postoperatieve revalidatiebehandeling is gebaseerd op het ERAS-protocol
(Enhanced Recovery after Surgery). Het principe is om de patiënt een actieve rol te geven in zijn zorgtraject. Hij wordt verantwoordelijk voor de doelstellingen die vooraf met het multidisciplinaire team zijn vastgesteld en wordt betrokken bij zijn zorgtraject. Zijn betrokkenheid begint bij de eerste medische raadplegingen vóór de operatie, en blijft bestaan tijdens het verblijf in het ziekenhuis en zelfs daarna.
Deze paradigmaverschuiving biedt de volgende voordelen:
– minder impact van de “postoperatieve shock”
– kortere ziekenhuisopname
– sneller herstel en genezing

De digitale applicatie: een oplossing voor een (snelle) terugkeer naar huis
Het is een echt communicatie-instrument dat de relatie tussen zorgverlener en patiënt
versterkt. Het werd op maat ontwikkeld in samenwerking met onze technologiepartner Johnson& Johnson om een betere follow-up van bariatrische patiënten mogelijk te maken. Het medische team kan op deze manier het herstel van de patiënt volgen, zelfs na het verlaten van het ziekenhuis. De app houdt contact met het verplegend personeel, geeft de artsen informatie over het herstel en vraagt de patiënt zo nodig contact op te nemen met het ziekenhuis.
Dr. Eleonora Farinella, Hoofd van de afdeling Digestive Surgery van het UMC Sint–Pieter: “De eerste feedback die we hebben ontvangen over het gebruik van de applicatie bevestigt onze overtuiging dat de app helpt om de duur van de ziekenhuisopname te verkorten zonder de
huisartsen te overbelasten en door de essentiële band tussen patiënt en zorgverlener te herstellen. Het UMC Sint-Pieter streeft ernaar zoveel mogelijk mensen te voorzien van geavanceerde technologie en deze applicatie is daar een goed voorbeeld van. Dr. Eleonora Farinella

Artificiële intelligentie in dienst van een persoonlijke follow-up
De mobiele applicatie is gebaseerd op een beslissingsalgoritme om meerdere keren per dag een aantal snelle en eenvoudige vragen te kunnen stellen. Het doel is om de voortgang van de patiënt te volgen, een objectief beeld van het herstelproces te krijgen en indien nodig een waarschuwingsbericht te sturen voor een snelle interventie. Bovendien kan de patiënt zijn doelstellingen, dieet enz. op zijn telefoon monitoren.

Het belang van de digitale coördinator
Om aan de behoeften van het project te kunnen voldoen werd een nieuwe functie gecreëerd: de digitale coördinator. Deze persoon is onmisbaar voor de connectie tussen patiënt en applicatie. Hij helpt de digitale kloof te vermijden en zorgt ervoor dat de patiënt de applicatie begrijpt en correct gebruikt. Zijn rol bestaat erin de patiënt te informeren en te ondersteunen bij de installatie en implementatie van de applicatie. Tegelijk staat hij in voor een permanente
communicatie tussen de patiënt, het medisch personeel en de applicatie. Deze paramedische professional is veel meer dan een gewone tussenpersoon. Hij moet immers ook over de nodige vaardigheden beschikken om alarmmeldingen zo snel mogelijk af te handelen en de nodige teleconsulten uit te voeren.

Prof. Giovanni Briganti, houder van de leerstoel Artificial Intelligence aan de UMons: “De digitalisering van de chirurgie in het UMC Sint-Pieter is vandaag van het allergrootste belang in België, omdat het ons in staat stelt een toekomst voor ogen te houden waarin continu zorg wordt verleend aan de burgers. Het UMC Sint-Pieter stelt zo een voorbeeld van de mogelijkheden voor continue follow-up van patiënten na een operatie, niet alleen in Brussel, maar ook in België en in het buitenland.

Dit project zet de langdurige samenwerking tussen het UMC Sint-Pieter en de Universiteit van
Bergen voort, aangezien Dr. Eleonora Farinella onderzoek doet naar digitale chirurgie binnen de
leerstoel AI en Digitale geneeskunde.

Het is ook een extra succes van het federale ecosysteem AI4Belgium, gesteund door de
staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel. Hierbij spelen het UMC Brugmann en
Sint-Pieter een belangrijke rol.

Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve
Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen : “Om het zorgparcours te verbeteren en
het medische ecosysteem in staat te stellen efficiëntere instrumenten te ontwikkelen, moeten we
erin slagen de medische gegevensstromen te stimuleren. Deze gegevens moeten worden
gebruikt in overeenstemming met de GDPR. Het Health Data Agency zal de uitwisseling tussen
de verschillende betrokkenen vergemakkelijken en tegelijkertijd de veiligheid en de bescherming
van de privacy waarborgen. Deze autoriteit zal een betrouwbare tussenpersoon zijn die wij
oprichten om het potentieel van gegevens te ontsluiten.
In de gezondheidszorg van morgen zal de patiënt meer centraal staan dan vandaag. Artificiële
intelligentie (AI) en digitalisering in het algemeen zullen bijdragen tot een geneeskunde met een
efficiëntere persoonlijke follow-up van de patiënt, met aanbevelingen op basis van een
samenwerking tussen AI en de arts. Dit zal leiden tot betere zorgparcours, predicatieve
geneeskunde, preventieve geneeskunde en de ontwikkeling van gepersonaliseerde geneeskunde
met behandelingen op maat. Het doel is zorg van betere kwaliteit te ontwikkelen en
tegelijkertijd het daarvoor bestemde budget beheersbaar te houden.”
Er wordt wel eens gezegd dat technologie de ontmenselijking van de geneeskunde in de hand
werkt. Ons digitale zorgtraject maakt gebruik van artificiële intelligentie om repetitieve taken
zonder menselijke meerwaarde over te nemen, zodat er net meer tijd en kwaliteit overblijft
voor de essentiële band tussen zorgverlener en patiënt.
Kliniek van het Ideale Gewicht
UMC Sint-Pieter – Campus Alexiens
Cellebroersstraat 11-13
1000 Brussel

Perscontact
Nathalie Schaar: com@stpierre-bru.be 02/535.49.27
www.facebook.com/chusaintpierre
Youtube-kanaal: UMC Sint-Pieter

Het UMC Sint-Pieter is een openbaar, vrijzinnig, sociaal en universitair ziekenhuis. Met een capaciteit van
636 bedden worden er jaarlijks 40.000 patiënten gehospitaliseerd. De polikliniek staat in voor 420.000
consultaties. Het UMC is ook een referentiecentrum voor hoogst besmettelijke ziekten.

 

Ga naar de inhoud