U woont in het buitenland?

U woont in het buitenland en u wenst zich te laten verzorgen in het Sint-Pieters ziekenhuis ?


Europeanen

Indien u inwoner bent van één van de 27 landen van de Europese Unie, dient u zich te voorzien van uw Europese ziekteverzekeringskaart wanneer u zich naar het ziekenhuis begeeft.

Bij een raadpleging zal u het totale bedrag van de kosten moeten betalen en u ontvangt een document waarmee u zich nadien kan laten terugbetalen.

Bij een hospitalisatie schrijven wij u eerst in in een Belgische mutualiteit met het oog op het tenlaste nemen van de kosten. Het remgeld blijft normaal gesproken ter uwer laste zoals voor elke andere verzekerde patiënt.

Niet-Europeanen

Indien u geen Europese nationaliteit heeft en u overweegt om naar België te komen als toerist, moet u zich ervan bewust zijn dat de verzorgingskosten volledig ter uwer laste zijn, zonder mogelijkheid op tussenkomst door een Belgische instelling (noch sociale zekerheid, noch de Belgische Staat, noch het OCMW).

Voorafgaand aan elke medische behandeling, zullen wij u vragen om ons een recent en volledig medisch dossier te bezorgen. Op basis van dit medisch dossier zal de betreffende gespecialiseerde dokter van het UMC Sint-Pieter zijn advies uitspreken en zal hij aan de dienst facturatie de te voorziene duur van hospitalisatie preciseren evenals het type van ingreep.

In functie van deze gegevens zal de dienst facturatie een financiële schatting van de verzorgingskosten opstellen. Deze schatting zal vervolgens aangepast of gevalideerd worden door een commissie samengesteld uit dokters en adminstratieve medewerkers. De beslissing die door deze commissie wordt genomen, zal vervolgens meegedeeld worden aan de persoon die de aanvraag heeft gedaan.

Te weten :

  • Het totale bedrag van de financiële schatting, goedgekeurd door de Commissie, moet imperatief vóór uw opname in het ziekenhuis betaald zijn. Bovendien zal er gevraagd worden dat een persoon die woonachtig is in België er zich toe verbindt om een eventuele meerkost te betalen.
  • De financiële schatting kan inderdaad verschillen van de eindfactuur in functie van werkelijk uitgevoerde dienstverlening.
  • De financiële schatting is 6 maand geldig vanaf de datum van de door de Commissie genomen beslissing. Indien u niet naar het ziekenhuis bent gegaan, zal er na deze periode een nieuwe schatting moeten worden opgemaakt.
  • Het ten laste nemen door een ziekteverzekering die geen overeenkomst heeft met het ziekenhuis is niet geldig. De reisverzekeringen sluiten elke tussenkomst uit voor ziekten die u reeds had vóór het moment van uw vertrek en zij voorzien een maximaal bedrag voor tussenkomst.
  • Tenslotte, weet dat sommige dossiers geweigerd worden door de Commissie omdat het ziektebeeld niet behandeld kan worden in onze instelling.

Contact

Mevr. Laurie MASSART
Coördinator Buitenlandse Relaties
Tel: +32 (0)2 506 71 41
Fax: +32 (0)2 535 37 44