Toegang tot uw medisch dossier

U bent patiënt

Gelieve dit formulier in te vullen om toegang te krijgen tot uw medisch dossier.

Wij houden enkel rekening met aanvragen die via dit formulier zijn ingediend.

U bent dokter

MEDIWEB Beveiligde internetverbinding met medisch dossier

Een goede opvolging van onze gemeenschappelijke patiënten is primordiaal en dat zowel in het raam van de zorgtrajecten als in het raam van de besparingen in de gezondheidszorg.

Wij bieden u een beveiligde internetverbinding met de medische ziekenhuisdossiers van uw patiënten die u online toegang geeft tot de medisch-technische resultaten van onderzoeken. Uiteraard hebt u enkel toegang tot de gegevens van uw patiënten.

Er zijn twee mogelijkheden om u als behandelend arts van uw patiënt te melden:

  • Ofwel meldt u dit zelf aan het ziekenhuis (n.a.v. de raadpleging, hospitalisatie van een patiënt…).Wij zullen u vragen een document te ondertekenen waardoor u toegang krijgt tot de dossiers van uw patiënten.
  • Ofwel vraagt u uw patiënten om een document te ondertekenen waarin ze u toestemming geven om hun dossier te raadplegen en u bezorgt ons dat document.

Indien u van deze dienst gebruik wil maken, vragen wij u dit document terug te sturen. Wij nemen vervolgens contact met u op om een overeenkomst van gegevensdeling te ondertekenen, met respect voor het gedeeld medisch geheim. Met beveiligde codes zult u verbinding kunnen maken met onze software « medisch dossier ».