FAQ

Zoek een veelgestelde vraag

 • Ik heb een factuur gekregen van het Sint-Pieters ziekenhuis. Ik heb uw ziekenhuis echter nooit bezocht. Ik denk dat u zich van persoon heeft vergist.
  In werkelijkheid heeft u recent een privé dermatoloog geraadpleegd die een huid-, nagel- of haarstaal voor analyse heeft opgestuurd naar het laboratorium van het UMC Sint-Pieter. De factuur die u heeft ontvangen vertegenwoordigt de kosten van deze analyse.

   

 • Op mijn factuur staat vermeld dat ik niet verzekerd ben. Ik ben echter steeds in orde geweest met mijn ziekteverzekering.

  Wij beschikken niet over informatie in verband met uw ziekenkas op het moment dat uw factuur werd opgemaakt. Het volstaat een kleefbriefje van uw ziekenkas op uw factuur te kleven en ons deze terug te sturen. Wij voeren de nodige correcties uit.

 • De dokter wiens naam op de factuur staat, heb ik nooit gezien.
  Het is inderdaad mogelijk dat u deze dokter nooit heeft gezien, maar wij zijn wettelijk verplicht om op de factuur de naam te vermelden van de dokter die verantwoordelijk is voor de eenheid die instaat voor de prestaties van de stagedokters van dienst op die welbepaalde dag.

   

 • Ik kan de factuur niet in één keer betalen. Onder welke voorwaarden kan ik genieten van een afbetalingsplan ?
  Om te genieten van een afbetalingsplan moet u imperatief contact opnemen met onze dienst (per mail, post of telefoon). Nadat wij met u redelijke betalingstermijnen overeengekomen zijn, sturen wij u per post een afbetalingsplanning, evenals een schuldbekentenis die u ons verplicht ingevuld en ondertekend moet terugsturen. Wanneer de schuldbekentenis ontbreekt, is het afbetalingsplan niet geldig en blijft de gehele factuur invorderbaar. Wij raden u ten stelligste af om zelf een afbetalingsplan op te stellen zonder ons te verwittigen. In dit geval bestaat de kans op vervolging en onnodige extra kosten.

   

 • Ik heb een rekwisitiebon van het OCMW . Ik hoef de factuur die u me heeft opgestuurd dus niet te betalen.
  U moet weten dat het OCMW niet alle kosten op zich neemt. Sommige diverse kosten blijven door u te betalen.

   

 • Ik ben het slachtoffer van een werkongeval.
  Het werkongeval moet worden aangegeven tijdens uw bezoek zodat wij u een medisch attest kunnen geven voor de verzekering van uw werkgever. Vanaf 01/01/2015 zullen de kosten u worden aangerekend indien u geen tenlastename heeft van de verzekering van uw werkgever. U dient dan zelf de facturen door te sturen naar de verzekering van uw werkgever om een terugbetaling te verkrijgen.
 • Mijn kind was het slachtoffer van een ongeval op school. Waarom stuurt u de factuur niet naar de verzekering van de school?
  In het geval van een ongeval op school, sturen wij de factuur naar de ouders. Zij moeten dan de verzekering van de school aanspreken teneinde een terugbetaling te bekomen.
 • Ik ben met een ziekenwagen naar een ander ziekenhuis dan het uwe gebracht en toch krijg ik een factuur van het UMC Sint-Pieter.
  De ziekenwagen evenals de medische ploeg verbonden aan dit voertuig komen van het UMC Sint-Pieter. De factuur heeft dus betrekking op de medische behandeling tijdens uw vervoer per ziekenwagen. Indien er op de factuur de vermelding « niet verzekerd » staat en u beschikt over een ziekenkas, dan volstaat het om een kleefbriefje van de ziekenkas op de factuur te kleven en ons deze terug te sturen.
 • Ik heb een factuur ontvangen met een terug te betalen bedrag maar ik wacht nog steeds op een terugbetaling.
  Wegens technische redenen is het voor ons onmogelijk om automatische terugbetalingen uit te voeren. Gelieve met ons contact op te nemen (per mail, post of telefoon) om na te gaan of de terugbetaling gegrond is en om ons uw rekeningnummer door te geven.
 • Ik betwist formeel de honorariumsupplementen gevraagd door de dokter.

  Van zodra u voor een eenpersoonskamer kiest, gaat u akkoord met de daaraan verbonden financiële voorwaarden zoals een kamersupplement en een honorariumsupplement. Dat laatste is tot 200% van het basisbedrag van het RIZIV begrensd.