Bezoekuren

Opnieuw bezoek vanaf dinsdag 2 juni 2020

Bezoek is opnieuw toegelaten voor alle patiënten: 1 bezoeker aangeduid door de patiënt. De COVID-19-patiënten moeten in strikt isolement blijven en mogen dus geen enkel bezoek ontvangen.

Bezoekuren

 • Op alle eenheden:  van 12u00 tot 20u30
 • Op intensieve zorg: van 13u00 tot 14u00 en van 18u00 tot 19u00

 Opgelet

 • De enige bezoeker wordt voor de hele duur van de hospitalisatie door de patiënt aangeduid. Niemand anders mag de patiënt bezoeken.
 • De bezoeker mag geen enkel symptoom vertonen en geen drager zijn van een ziekte.
 • De bezoeker moet een masker dragen, bij het binnenkomen van het ziekenhuis handhygiëne toepassen en de regels voor sociale afstand naleven.

Uitzondering

 • Op de kraamafdeling en pediatrie mag enkel de 2e ouder, eventueel vergezeld van broers en zussen, de mama/ het gehospitaliseerde kind bezoeken. De kinderen vallen onder de verantwoordelijkheid van de bezoekende volwassene en moeten op de kamer blijven. Ze moeten van bij het binnenkomen in het ziekenhuis handhygiëne toepassen en een masker dragen (voor kinderen van + 12 jaar).

Het UMC Sint-Pieter weet dat de aanwezigheid van uw naasten een grote steun is. Maar uw rust en gezondheid zijn onze prioriteit. Daarom vragen wij u en uw naasten volgende aanbevelingen na te leven:

 • Vermijd bezoek aan patiënten die slechts voor één dag gehospitaliseerd zijn.
 • Vraag uw naasten te lange bezoeken of bezoeken in groep te vermijden. Dat kan u niet alleen vermoeien maar ook uw kamergenoten ergeren.
 • Raadpleeg een verpleegkundige als een naaste u iets te drinken of te eten aanbiedt. Hij/zij zal nagaan of uw behandeling dat toelaat.
 • Het is afgeraden alcoholische dranken aan te bieden.
 • Een bezoek kan even onderbroken worden voor uw verzorging. Vraag uw bezoek de richtlijnen van het medisch en verzorgend personeel op te volgen zodat we u kwaliteitsvolle zorgen kunnen geven.
 • Gelieve uw bezoek uit te stellen als u zich grieperig voelt of last hebt van een virus. Zo beschermt u uw naaste en de andere patiënten van het ziekenhuis.

In functie van uw gezondheidstoestand kan de hoofdverpleegkundige, met akkoord van de arts, bezoek beperken of, in bijzondere gevallen, een afwijking van de bezoekuren toestaan.

Wij herinneren er u aan dat het strikt verboden is in het ziekenhuis te roken.

Het team van het UMC Sint-Pieter dankt u voor uw begrip.

Ons onthaalpersoneel zal uw bezoekers oriënteren. U vindt hen:

Hallepoort – Wolstraat , 105
Onthaal: +32(0)2 535 40 13

César De Paepe – Cellebroersstraat, 11
Onthaal: +32(0)2 506 71 11