PERSBERICHT Borstkliniek Isala Erkend centrum maar ook Eusoma gecertificeerd Naar aanleiding van de publicatie van het rapport van het Federaal Centrum voor Gezondheid Expertise (KCE) waarin het hogere overlijdensrisico voor vrouwen die worden behandeld in een niet-geaccrediteerde borstkliniek aan de kaak wordt gesteld, wil het UMC Sint-Pieter keer op keer herinneren aan zijn recente positionering voor excellentie geclaimd ter gelegenheid van de 15e verjaardag van de ISALA Borstkliniek. Het is ook een nieuwe kans om vrouwen aan te moedigen zich te laten screenen door hen te herinneren aan de risico-batenverhouding ervan.

Afgelopen september vierde de door Isala erkende borstkliniek haar 15e maar ook haar 7e verjaardag van EUSOMA Europese certificering. Het is het eerste en een van de slechts twee centra dat geniet van dit strenge Europese certificaat voor het Brussels Gewest.

Al 15 jaar ervaring

Ons ISALA-centrum staat bekend om zijn uitstekende borstkankerzorg. Het centrum beschikt al jaren over de Eusoma-erkenning, de strengste en meest gecontroleerde certificering in Europa.

Eusoma controleert het werk dat het centrum verricht en zet iedereen aan tot een kwaliteitsvolle zorgverlening die beantwoordt aan de echte behoeften van de patiënten. De analyse ervan biedt garanties op een aangepaste behandeling zonder over- of onderbehandeling. De certificering controleert namelijk het aantal gevallen waarbij een borstamputatie of de verwijdering van de lymfeklieren vermeden had kunnen worden wanneer dat niet noodzakelijk was.

EUSOMA, voor goede zorg voor mensen met borstkanker

Er dienen heel wat voorzorgsmaatregelen genomen te worden die evident lijken maar in de praktijk niet altijd de norm zijn. De naam « Borstkliniek » beschermt de kliniek maar niet de vrouw. De Belgische normen voor een erkenning zijn veel minder streng dan de Europese.

De controle is minder strikt. In België is het niet verplicht als borstkliniek geaccrediteerd of erkend te zijn om borstkankers te mogen behandelen. De Europese erkenning is een garantie voor kwaliteit, waardoor de patiënten zeker weten dat ze de best mogelijke zorgverlening krijgen.Tot slot is het ook een erkenning voor onze teams omdat zij er alles aan doen om onze patiënten op een menselijke manier te begeleiden en te verzorgen.

Screening: een duidelijke risico-batenverhouding

Isala maakt van de gelegenheid gebruik om vrouwen te wijzen op het belang van screening bij de behandeling van borstkanker en de kans op herstel.

DDr. Maud Vassilieff, hoofd van Clinique Isala: “Vrouwen zijn vaak bang voor bestraling terwijl ze zich de vraag niet altijd op andere gebieden stellen. Bij de behandeling van borstkanker is het voordeel van mammografie, elk jaar of om de twee jaar, afhankelijk van het geval, ongetwijfeld een groot voordeel in het licht van het gelopen risico. De bestraling tijdens een mammogram is onbeduidend in vergelijking met terrestrische bestraling in het dagelijks leven. Het is belangrijk om vrouwen eraan te herinneren de screeningsaanbevelingen op te volgen door hen op dit punt gerust te stellen.”r Maud Vassilieff, cheffe de Clinique Isala: “Les femmes ont souvent la crainte de l’irradiation alors qu’elles ne se posent pas toujours la question dans d’autres domaines. Dans le traitement du cancer du sein, l’avantage de la mammographie, tous les ans ou tous les deux ans en fonction des cas, est sans conteste un atout majeur face au risque encouru. L’irradiation lors d’une mammographie est insignifiante par rapport à l’irradiation terrestre dans la vie de tous les jours. Il est important de rappeler aux femmes de suivre les recommandations de dépistage en les rassurant sur ce point.”

Borstkliniek Isala
UMC Sint-Pieter – Campus Alexiens / César De Paepe (2de verdieping)
Cellebroersstraat 13
1000 Brussel

Ga naar de inhoud