aside.consultation_with_this_doctor

<strong>Dr.</strong> Magalie <strong>Bartiaux</strong>

Dr. Magalie Bartiaux

Diensthoofd

Spoedgevallen Hallepoort César De Paepe

Andere dokters praktiseren deze specialiteit ook