Na een recent gezondheidsprobleem met een vermindering van uw autonomie tot gevolg door locomotorische, neurologische
of organisatorische moeilijkheden.


De voornamelijk op onze dienst behandelde aandoeningen zijn:

Op orthopedisch vlak:

 • polytraumatisme
 • breuk van een ledemaat of wervelfractuur
 • volledige heup-, knie- of schouderprothese
 • amputatie
 •  …

Op neurologisch vlak:

 • cerebraal vasculair accident
 • hoofdletsel
 • ziekte van Parkinson
 • multiple sclerose
 • beschadiging van het ruggenmerg of het perifeer zenuwstelsel

Ons doel

Uw autonomie bevorderen door:

 • De evaluatie van uw motorische, cognitieve... capaciteiten in functie van
 • uw moeilijkheden door de verschillende leden van het team;
 • Een reëducatie- en revalidatieprogramma gericht op uw autonomie in het dagelijkse leven (stappen, toiletbezoek, enz.) opgesteld door het multidisciplinaire team;
 • Testen via uitstapjes in het WE, thuis of buiten met de kinesitherapeut;
 • Een ontmoeting, met u en uw familie, in de loop van uw verblijf om u te informeren over:
  • onze evaluaties
  • uw vooruitgang en moeilijkheden
  • om de continuïteit van de zorgen na uw
  • verblijf te organiseren
  • om uw sociale situatie te bekijken.

Het verzorgend personeel zal u helpen, elk in zijn discipline en in functie van uw moeilijkheden en noden.
 

Onze aanpak is multidisciplinair

Verpleegkundige: verzorgt u in samenwerking met de verschillende professionelen en
stimuleert uw autonomie met aangepaste hulp in functie van uw recuperatievermogen.

Dokter: staat in voor het medisch toezicht en coördineert de zorgen van de verschillende
therapeuten.

Kinesitherapeut: werkt twee keer per dag aan uw mobiliteit aan de hand van aangepaste
technieken en werkt mee aan het bestrijden van uw pijn.

Ergotherapeut: : begeleidt u om (opnieuw) optimaal te kunnen functioneren bij uw dagelijkse activiteiten en in uw omgeving (toiletbezoek, koken, eten, medicijnen nemen, geheugen...).

Logopedist: helpt u met problemen met taal, spraak, stem en slikken.

Neuropsycholoog: evalueert uw cognitieve functies (geheugen, redenering, taal, aandacht,
organisatie…) na een hersenletsel.

Psycholoog: steunt u met uw hospitalisatie en gewijzigde autonomie.

Maatschappelijk werker: informeert u over en helpt u met uw administratie, organiseert
diensten aan huis, helpt zo nodig bij het kiezen van een rusthuis.

Diëtiste: past uw regime aan uw capaciteiten om te eten aan.

Praktisch

Hospitalisatie gebeurt op basis van een aanvraag gericht aan de «Beddenbeheerder» en na akkoord van de dokters van de dienst.

Kunnen een aanvraag indienen:

 • Een dokter van een acute dienst met volledig transferverslag.
 • De behandelend arts (+ u komt op raadpleging bij de arts-specialist van de revalidatiedienst.
 • De patiënt brengt het volgende mee:
  •  toiletbenodigdheden (handdoek, washandje, zeep, tandenborstel, tandpasta),
  • geschikte kleding voor kinesitherapie, losse broek, makkelijk aan te trekken schoenen die goed blijven zitten,
  •  nacht- en reservekledij.

De dienst zorgt enkel bij extreme noodzaak voor de was.

Aan het onthaal van campus César De Paepe en in elke kamer is een kluis voor uw waardevolle objecten.


Uurroosters disponibles

  Maa Din Woe Don Vri Zat
Voormiddag            
Namiddag            

Verantwoordelijken van het medische team