Hartrevalidatie was oorspronkelijk bedoeld voor patiënten die van een infarct herstelden.


Indicaties

Vandaag hebben veel meer patiënten baat bij hartrevalidatie:

 • Chronisch ischemisch hartfalen, na stabilisatie met een optimale medicamenteuze behandeling en correctie van de vernauwing van de kransslagaders (vasculair of chirurgisch)
 • Pijn op de borst resistent tegen alle therapeutische alternatieven
 • Valvulaire hartziekte: de klep is niet operabel of het hart werd te lang overbelast en hervindt niet vlot een correcte werking
 • Cardiomyopathie: ziekte van de hartspier van virale, toxische of vaak onbekende oorsprong (« idiopathisch »)
 • Als voorbereiding op zware chirurgie met een hoog risico bij een patiënt met een slechte cardiale status. Of na een dergelijke operatie om het functioneel herstel te versnellen.

Methodes

De revalidatie behelst een totaalaanpak:

 • In de eerste plaats een programma voor lichaamsbeweging onder strikte controle (monitoring) en aangepast aan de patiënt
 • medische opvolging, bijstellen behandeling
 • dieetadvies, leefhygiëne (alcohol, tabak) en zelfs psychologische opvolging voor wie dat nodig heeft
 • educatie- en informatieve ateliers
 • sociale hulp, plaatsing in een instelling indien nodig

De verblijfsduur – doorgaans een maand in het ziekenhuis – is variabel. Het is belangrijk de inspanningen nadien voort te zetten, daarom hebben wij een ambulante revalidatie-eenheid opgericht. Er wordt gewerkt aan een project rond training aan huis of samenwerking met

 « coronary clubs ».

Resultaten

Via regelmatige testen worden de resultaten van de patiënten objectief geëvalueerd. De test om zo snel mogelijk te stappen in 6 minuten is bijvoorbeeld een goed vergelijkingspunt. Meerdere, goede gedocumenteerde, studies tonen aan dat hartrevalidatie bijdraagt aan een verbetering:

 • van de parameters die de hartfunctie meten
 • van de levensduur
 • van de levenskwaliteit.

Alle gegevens worden aan de behandelend arts bezorgd opdat hij optimaal zou kunnen samenwerken met het revalidatieteam.


Uurroosters disponibles

  Maa Din Woe Don Vri Zat
Voormiddag 8:30-12:00 8:30-12:00 8:30-12:00 8:30-12:00 8:30-12:00 -
Namiddag - 12:30-16:00 - 12:30-16:00 - -

Verantwoordelijken van het medische team

 • Raymond Kacenelenbogen
  Raymond Kacenelenbogen Cardiologie