Om het patiëntencomfort en de patiëntenveiligheid te optimaliseren wordt er, in de twee weken die voorafgaan aan de ingreep, een raadpleging gehouden door een anesthesist verbonden aan de betrokken heelkundige discipline.


Tijdens deze consultatie krijgt de patiënt informatie over het type anesthesie (algemene anesthesie, locoregionale anesthesie, sedatie) en de postoperatieve analgesie (pijnbestrijding) die hem aangeboden worden.

Naargelang van zijn algemene conditie kunnen bepaalde bijkomende preoperatieve onderzoeken voorgeschreven worden.


Uurroosters disponibles

  Maa Din Woe Don Vri Zat
Voormiddag            
Namiddag            

Verantwoordelijken van het medische team