Anesthesie voor laparoscopische chirurgie

Anesthesie bij sleutelgatchirurgie

In het jongste decennium heeft de ontwikkeling van laparoscopie- en robottechnieken de anesthesiebehandeling van de patiënt getransformeerd. Dit is in het bijzonder zo in de disciplines digestieve heelkunde, gynaecologie, urologie en vasculaire heelkunde.

Dankzij deze techniek werd de opnameduur van de patiënten sterk ingekort, bepaalde ingrepen worden zelfs in daghospitalisatie uitgevoerd.

Anesthesie bij zware, niet-laparoscopische chirurgie

  • Anesthesie bij hartchirurgie

De modernste en minst invasieve monitoringmiddelen hebben ons de mogelijkheid gegeven om steeds complexere chirurgische ingrepen uit te voeren bij oudere patiënten die talrijke risicofactoren meebrengen.

In het UMC Sint-Pieter berust de peroperatieve behandeling van de hartchirurgiepatiënten bij een team van ervaren anesthesisten die vertrouwd zijn met de nieuwe technieken (echocardiografie door de slokdarm tijdens de ingreep).

In nauwe samenwerking met de hartchirurgen, met de cardiologen en de artsen van de Intensieve Zorgen, is het onze rol om de patiënten beter voor te bereiden op de ingreep en op de periode die daarop volgt.

  • Andere disciplines

Deze multidisciplinaire samenwerking, met de anesthesist in de centrale rol, bestaat ook in andere disciplines. In de digestieve (obesitas-) chirurgie, NKO (cervico-faciale oncologie), en plastische (reconstructieve) chirurgie, uit dit multidisciplinair karakter zich door de tussenkomst (naast de chirurg, de anesthesist), van psychologen, nutritionnisten, pneumologen en intensivisten.

Locoregionale anesthesie

Door het uitgeven van een CD en het inrichten van opleidingen, wordt de dienst anesthesie van het UMC beschouwd als de universitaire referentie voor de locoregionale anesthesie (perifere zenuwbloks).

Deze technieken, vooral nuttig in de orthopedie, maken een comfortabele en geruststellende behandeling mogelijk:

  • preoperatief (in het gaval van trauma);
  • peroperatief (voor de anesthesie);
  • en postoperatief (voor de analgesie).

van patiënten waarvoor een algemene anesthesie contrageïndiceerd zou zijn.

In de oftalmologie wordt meestal een lokale anesthesie met sedatie toegepast door de anesthesist, en de patiënten worden zo goed als allemaal geopereerd in daghospitalisatie.