De diëetleer is een paramedisch beroep dat zich toelegt op de kennis van voeding, en meer bepaald, op de inpact van voeding op de gezondheid van de patiënt. De diëtist kan bijvoorbeeld uw voedselbalans berekenen en hieruit een eventueel tekort of een overmaat aan een bepaalde voedingsstof vaststellen. In dat geval kan hij u advies geven voor een evenwichtige voeding, aangepast aan de veschillende pathologieën.

Sinds 2011 moeten diëtisten officiëel erkend worden om hun beroep te mogen uitvoeren. Deze erkenning betekent een garantie voor de kwaliteit en de degelijkheid van hun beroep. Het verplicht hen tevens om zich voortdurend bij te scholen, waardoor ze steeds op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in hun werkdomein.

De diëtisten van het UMC Sint-Pieter werken in een multidisciplinair team, zowel voor de gehospitaliseerde patiënten als voor de raadplegingen. Ze vormen de link tussen de patiënt en de verschillende medewerkers van het ziekenhuis (de artsen, de verpleegkundigen, de logopedisten, het keukenpersoneel, …).

Elke diëtist heeft een eigen specialiteit :

 • Pediatrie en neonatologie
 • Endocrinologie : Diabetes met of zonder insulinebehandeling, zwangerschapsdiabetes, hoog cholesterolgehalte,…
 • Geriatrie
 • Oncologie
 • Behandeling van obesitaspatiënten
 • Infectieziekten : Aids en tuberculose

Het ziekenhuis wordt op verschillende domeinen gesteund door het ministerie, zoals het voedingsproject en het kankerplan.

 • Het « voedingsproject »

  Het voedingsproject, gerealiseerd en opgevolgd door de dieetdienst, heeft als doel om een voedingsploeg op te starten. De taak van deze ploeg bestaat erin om de patiënten met een risico op ondervoeding zo goed mogelijk te behandelen, met inbegrip van ambulante patiënten, indien dit nodig blijkt.

  Dit project heeft de overdracht van de gegevens van de patiënten tussen de verschillende medewerkers van ons ziekenhuis verbeterd. Er wordt systematisch een opsporing uitgevoerd bij elke opname van een patient. Hierdoor kunnen de diëtisten een snelle en efficiënte behandeling van de patiënt garanderen.

 • Het "Kankerplan"

  Een tweede belangrijk project is het «kankerplan». Twee van onze diëtisten staan in voor de behandeling van onze kankerpatiënten.

  Dit project laat de diëtisten toe om aanwezig te zijn bij de multidisciplinaire raadplegingen oncologie voor hoofd- en keelkanker en digestieve kanker. Er werd voor deze twee multidisciplinaire raadplegingen oncologie gekozen, omdat het hoofdzakelijk deze patiënten zijn die aan ondervoeding lijden. Een ondervoede kankerpatiënt heeft meer kans op neveneffecten van de behandelingen. Deze samenwerking met de diëtisten heeft alle zorgverstrekkers bewust gemaakt van het belang van de voeding bij de behandeling.

  Het is absoluut noodzakelijk om deze patiënten zo snel mogelijk te behandelen, op ideale wijze vanaf het moment dat de diagnose werd vastgesteld. De diëtisten zullen erop toezien dat de patiënt de juiste voedingssupplementen krijgt. Zij zullen proberen om, binnen de beperkingen van een grootkeuken, een voedingsschema op te stellen dat aangepast is wat betreft smaak en textuur en dat rekening houdt met het type en/of de localisatie van de kanker.

  De dienst dieetleer heeft, samen met een gastro-enteroloog, een raadpleging opgestart voor de verdere behandeling van de patiënten met risico op ondervoeding en dit zowel voor als na hun verblijf in het ziekenhuis.

  Patiënten die voor hun chemotherapie in het daghospitaal verblijven hebben de mogelijkheid om een afspraak met de diëtiste te vragen in hun kamer tijdens hun behandeling, teneinde vermoeiende verplaatsingen te vermijden.

Deze twee projecten hebben een specifieke codering gekregen. Dit is noodzakelijk voor het opstellen van volledige en gedetailleerde verslagen die worden doorgestuurd naar het ministerie en om de vooruitgang van deze projecten binnen het ziekenhuis aan te tonen.

De dieetleer behandelt verschillende aspecten bij de behandeling van de patiënt

 • De opsporing van het risico op ondervoeding gebeurt reeds vanaf de opname en tijdens de hospitalisatie
 • Het opstellen van een ondersteunend voedingsschema gebeurt in overleg met de arts en houdt rekening met de lichamelijke en fysieke toestand van de patiënt evenals met zijn persoonlijke overtuiging. In eerste instantie wordt uitsluitend door orale voeding aan de voedingsbehoeften van de patiënt voldaan. Als blijkt dat dit onvoldoende is om aan de behoeften te voldoen, worden andere, meer aangepaste technieken uitgevoerd. (Bijvoorbeeld: sondevoeding of parenterale toediening)
 • Een nauwe samenwerking met het verplegend personeel teneinde het nemen van de goede maaltijden te controleren, en om hen op het belang hiervan te wijzen.
 • Advies over voeding laat de patiënten toe zelfstandig te leven na hun ontslag uit het ziekenhuis (Uitleg over het te volgen dieet in geval van een ingreep of bij een bepaalde pathologie, zoals een by-pass van de maag, diabetes,…).

Maaltijden en dieet van de gehospitaliseerde patiënt

De keukendienst stelt, samen met de dienst dieetleer, alles in het werk om maaltijden te bereiden die geschikt zijn voor alle patiënten, rekening houdend met de specifieke eisen van een ziekenhuis.

Bij de opname van een patiënt in een verzorgingseenheid, wordt er aan de patiënt gevraagd om eventuele bijzondere kenmerken inzake dieet en voorkeur te melden, zodat de keukenploeg onmiddellijk op de hoogte kan gebracht worden.

De diëtisten helpen bij de uitwerking van de menus door ervoor te zorgen dat deze voldoende afwisselend en evenwichtig zijn. Zij controleren en evalueren regelmatig de kwaliteit van de maaltijden die in het ziekenhuis worden opgediend. Jaarlijks houden ze een tevredenheidsenquête bij de patiënten om voortdurend de maaltijden in het UMC Sint-Pieter te verbeteren.

Momenteel loopt er een proefproject met een « à la carte » menu in verschillende eenheden van het ziekenhuis. Hierbij heeft de patiënt, naast het dagmenu, de keuze uit een menu zonder varkensvlees, een vegetarisch menu en 6 dagelijkse alternatieven.


Uurroosters disponibles

  Maa Din Woe Don Vri Zat
Hallepoort - 14:00-16:30 - - 9:00-13:00 -
César De Paepe - - - - - -

Verantwoordelijken van het medische team