Raad van bestuur

De Raad van Bestuur (RvB) bestaat uit 12 leden :

 • 8 leden onderling verkozen door de leden van de Algemene Vergadering die de overheid vertegenwoordigen;
 • 2 leden van de Algemene Vergadering die de Université Libre de Bruxelles vertegenwoordigen;
 • 1 lid van de Algemene Vergadering die de Vrije Universiteit Brussel vertegenwoordigt;
 • 1 lid van de Algemene Vergadering die de Medische Raad vertegenwoordigt.
   

Samenstelling

Vertegenwoordigers van de overheid

 •  
 • M. Mohamed OURIAGHLI, Voorzitter
 • Mme Michèle LOIJENS, Ondervoorzitter
 • M. Christian CEUX
 • M. Cellou Satina DIALLO
 • M. Khalid ZIAN
 • Mme Naima MAATI
 • Mme Isabelle RIGAUX
 • Mme Céline VIVIER

Vertegenwoordigers van de Université Libre de Bruxelles

 • Dr. Jacques CRETEUR
 • Dr. Nicolas MAVROUDAKIS

Vertegenwoordiger van de Vrije Universiteit Brussel

 • Prof. Denis PIERARD

Vertegenwoordiger van de Medische Raad

Prof. Vincent NINANE, Voorzitter van de Medische Raad
 

Document

Transparantie van de bezoldigingen en de voordelen van de Brusselse openbare mandatarissens - Rapport 2019