Hartfalen

De dienst medische cardiologie kan als een complete dienst beschouwd worden in die zin dat ze beantwoordt aan het criterium B2 (d.w.z. erkend voor het uitvoeren van invasieve procedures op de kransslagaders) èn aan het criterium E (d.w.z. erkend voor het uitvoeren van elektrofysiologische exploraties voor diagnose en ablatie).

De dienst werkt nauw samen met de dienst hartchirurgie van het UMC Sint-Pieter die aan het criterium B3 beantwoordt.


Activiteitsgebieden

In lijn met de opdracht van openbare ziekenhuizen in het algemeen, richten de kernactiviteiten zich op spoedzorg. Enerzijds de acute coronaire zorg waarvoor de dienst op een optimale en permanente wijze onmiddellijke angioplastiek uitvoert langs minimaal-invasieve radiale weg en in een specifieke coronaire eenheid met 12 bedden die zich naast de eenheid voor interventionele cardiologie met twee specifieke zalen bevindt. Anderzijds de niet-invasieve spitstechnieken van de echocardiografie met onder andere de traditionele echo en de inspanningsecho.

De dienst is erkend als universitaire stagedienst met een tiental cardiologen en een dertigtal verpleegkundigen en technici.