Echocardiografie en valvulaire pathologieën

Transtoracale echografie is een onderzoek om de anatomie van het hart en de hartfunctie te onderzoeken, inclusief de kleppen, het hartzakje en de diverse hartholtes.

Het onderzoek duurt 30 minuten. Het gebruikt ultrageluid, houdt geen bestraling in en veroorzaakt geen neveneffecten.

Stressechografie is een onderzoek om het samentrekken van de linkerhartkamer te bestuderen, tijdens een inspanning of onder toediening van een medicijn via een infuus dat fysieke inspanning nabootst.

U mag vóór het onderzoek normaal eten en drinken. Het innemen van medicijnen die de hartfrequentie vertragen (zoals bètablokkers die doorgaans worden voorgeschreven om angina pectoris, hypertensie of hartinsufficiëntie te voorkomen) wordt doorgaans 48 uur voor het onderzoek stopgezet. Uw behandelend arts zal u zeggen welke medicijnen u voor het onderzoek mag gebruiken.

Behalve in een specifiek geval duurt het onderzoek een twintigtal minuten. Het vooraf afnemen van een transtoracale echografie en/of het plaatsen van een perfusie (via veneuze weg) verlengt de duur van het onderzoek dat doorgaans een uur duurt.
 

Transoesofagale echocardiografie verkent het hart volgens dezelfde principes als transtoracale echografie. De ultrasonore sensor, die zeer klein is, wordt echter op een endoscoop geplaatst (wordt doorgaans gebruikt om naar uw slokdarm of maag te kijken). Transoesofagale echocardiografie wordt het vaakst voorafgegaan door een transtoracale echografie want de twee onderzoeken leveren aanvullende informatie op.

Het onderzoek vereist dat u 6 uur ervoor niets eet of drinkt. U mag uw gebruikelijke medicijnen innemen maar liefst niet te dicht bij het onderzoek.

Het onderzoek zelf duurt 10 minuten maar de voorafgaande transtoracale echografie en het eventueel plaatsen van een perfusie verlengen de duur van het onderzoek dat in totaal 1 uur in beslag neemt.

In het uur dat op het onderzoek volgt, moet u nuchter (geen vaste voeding en vloeistoffen) blijven.

Als u intraveneus premedicatie hebt gekregen, mag u voor de rest van de dag geen wagen meer besturen. Voorzie dus een begeleider of een ander transportmiddel.

Hartklepafwijkingen of cardiale valvulopathieën zijn een verzamelnaam voor alle ziekten van de hartkleppen. De hartkleppen zijn soepele structuren die de vier hartkamers scheiden: er zijn twee linkerhartkleppen ( de mitralisklep en de aortaklep) en twee rechterhartkleppen (de tricuspidalisklep en de pulmonalisklep). Zij verhinderen het terugvloeien van het bloed (zij vervullen de rol van anti-reflux klep»).

De dienst cardiologie en hartchirurgie werken als een medisch-chirurgisch team samen. Dat zorgt voor een optimale diagnose en therapie zoals behandelingen met katheters en de meest vooruitstrevende chirurgische technieken.