Glaucoom is een oogziekte die de oogzenuw geleidelijk en onherstelbaar beschadigt en uiteindelijk tot blindheid kan leiden. Van 13 tot 18 maart 2023 is het Wereld Glaucoom Week. De dienst oftalmologie van het UMC Sint-Pieter organiseert vrijdag 17 maart een gratis opsporingsdag op campus Hallepoort.

 

Wereldwijdde 2e oorzaakvan blindheid
Wereldwijd de 2e oorzaak van blindheid Men schat dat ongeveer 4,5 miljoen mensen als gevolg van deze aandoening blind is geworden en dat aantal in 2020 tot 11,2 miljoen zal oplopen.

Omdat de ziekte ongemerkt voortschrijdt – althans in het begin – is zowat 50 % van de patiënten in de ontwikkelde landen dat deze aandoening heeft zich daar niet van bewust. In de ontwikkelingslanden kan dat tot 90 % oplopen?

…vaak in een laat stadium gediagnosticeerd
Glaucoom wordt niet spontaan opgemerkt en daardoor vaak laattijdig gediagnosticeerd. Deze optische neuropathie, ook wel « de stille dief van het zicht » genoemd, wordt gedeeltelijk veroorzaakt door een verhoogde intraoculaire druk. (PIO).

Meerdere soorten glaucoom
Er bestaan meerdere soorten glaucoom. De meest voorkomende is het primair openhoekglaucoom dat vaak gerelateerd is aan bepaalde risicofactoren: hoge intra- oculaire druk, familiale antecedenten van glaucoom, melanoderme rassen, belangrijke bijziendheid en leeftijd.

Vroegtijdig en regelmatig testen om het voortschrijden van de ziekte af te remmen
Glaucoom kan vandaag niet genezen worden Medicamenteuze behandelingen, laser en/of verschillende chirurgische technieken kunnen de voortgang van de ziekte en het verlies van het zicht wel afremmen of stoppen. Het is dus essentieel zich op tijd en regelmatig te laten testen om de oogschade te beperken en een evolutie naar een belangrijke visuele handicap of blindheid te vermijden.

 

Gratis opsporingsdag in het UMC Sint-Pieter

De dienst oftalmologie van het UMC Sint-Pieter organiseertvrijdag 17 maart van 8u.30 tot 16u.30,een gratis opsporingsdag op campus Hallepoort- Raadpleging Oftalmologie – Route 204 (Wolstraat 105, 1000 Brussel). Voor deze raadpleging is geen afspraak vereist. laatst ingeschreven om 16u.

Inlichtingen : dienst oftalmologie – 02/535.31.94

Ga naar de inhoud