Palliatieve zorgen

Diensthoofd | Dr. Marie-Christine PAYEN

Het mobiele team palliatieve zorgen begeleidt op de hospitalisatie-eenheden patiënten met een ernstige, levensbedreigde ziekte en hun naasten.


Ons multidisciplinaire team biedt ononderbroken een globale benadering, van bij de aankondiging van de ernstige ziekte tot het levenseinde. Het houdt daarbij rekening met de medisch- psychosociale en spirituele beschouwingen van de patiënt. In deze zorgfilosofie staat het luisteren naar het lijden van de patiënt, zijn omgeving en de verzorgers centraal.

Begeleiding

Het palliatief zorgteam is er zowel voor de patiënten als de zorgteams om volgende doelen te bereiken:

  • De fysieke pijn van de patiënt en de andere symptomen van het levenseinde optimaal verlichten
  • De patiënt, zijn omgeving en het zorgteam in hun psychisch lijden bij het naken van de dood begeleiden
  • Met de patiënt en zijn naasten, in overleg met thuishulp en andere zorginstellingen, een levenseindeproject uittekenen

Ethische bezinning

Omdat elk levenseinde uniek is, is ethische bevraging onontbeerlijk. Ze laat toe na te denken over de finaliteit en de zin van het therapeutische project dat we samen met de patiënt in de loop van zijn ziekte uitwerken. Het is een denkproces dat rekening houdt met de waardigheid van de patiënt en zijn omgeving maar ook met het institutionele project. We overstijgen praktische bezwaren om tot het einde met elkaar verbonden te blijven en in een multidisciplinaire geest te werken.

Ons team biedt

  • Sensibiliseringscycli in de instelling
  • Gespreksruimtes voor het verzorgend personeel
  • Momenten van debriefing tijdens bijzonder moeilijke behandelingen