Logopedie

Logopedisten:

  • Re-educatie taalachterstand, gesproken en geschreven
  • Dyslexie, dyscalculie