De kliniek voor medische oncologie, hematologie en hematologie-oncologie verenigt onder deze benaming de kankeraandoeningen, de bloedziekten en de bloedkankers. Zij hangt af van het Departement Interne Geneeskunde.


De hematologie houdt zich bezig met de ziekten van het bloed die geen kankers zijn. Het is een grote groep, en soms is een opname nodig voor een oppuntstelling en/of een opvolging op de consultatie. De voornaamste hematologische aandoeningen zijn te wijten aan een tekort aan bepaalde vitamines of andere voedingsstoffen, zijn auto-immuunziekten, genetische afwijkingen of infecties.

Ons team volgt talrijke patiënten met bloedziekten die men meestal bezuiden de Sahara vindt en in de landen rondom de Middellandse Zee, zoals drepanocytosen of thalassemia.

Hemostasestoornissen en thrombofilieën worden eveneens behandeld, zowel curatief als preventief.

De hematologie-oncologie groepeert de bloedziekten met een kankeroorsprong, waarvan een aantal weinig symptomatisch zijn en een uitstekende prognose hebben. Andere zijn agressiever en vereisen chemotherapie en soms radiotherapie. Onder de voorkomende pathologieën vallen de myelodysplasiesyndromen, de ziekten waarbij bepaalde cellen in het beenmerg woekeren met inbegrip van de chronische myeloïde leukemie, het multiple myeloma, de lymfomen, enz.

Wij werken samen met het Jules Bordet Instituut voor de klinisch studies, de acute leucosen en de beenmergtransplantaties.

Wij hebben toegang tot een laboratorium voor algemene hematologie, voor anatomische pathologie, voor cytogenetica, voor moleculaire oncologie en voor genetica, en een dienst radiologie en medische beeldvorming door PET- scan, dit alles in samenwerking met de ziekenhuizen van het netwerk en het Ziekenhuis Erasme.

De medische oncologie behandelt, globaal gezien, de patiënten met kanker in alle stadia van de ziekte en van de verschillende organen.

De diagnostische en therapeutische benadering van de ziekte is de vrucht van de samenwerking met de geneesheren-specialisten: pneumoloog, gastro-enteroloog, senoloog, gynaecoloog, NKO, stomatoloog, … De behandelingen worden besproken en beslist tijdens multidisciplinaire vergaderingen. De toegang tot spitstechnologie waarborgt een kwaliteitsgeneeskunde (Magnetic Resonance Imaging, PET Scan, cytogenetica, moleculaire biologie, gerichte therapieën …)

Parallel hiermee verzekeren medico-psycho-sociale vergaderingen de globale zorg van de patiënt tijdens zijn hospitalisatie. Op dezelfde manier is de samenwerking met het muldisciplinaire team gespecialiseerd in pijnbestrijding en het palliatieve zorgteam de weerspiegeling van de zorg om het comfort van de patiënt.

Voor de bejaarde patiënten wordt oncologisch-geriatrisch overleg overwogen in samenwerking met de dienst geriatrie. Wij werken samen met het Jules Bordet Instituut voor de radiotherapiebehandeling en de klinische studies.


Uurroosters disponibles

  Maa Din Woe Don Vri Zat
Voormiddag            
Namiddag            

Verantwoordelijken van het medische team