De gastro-enterologie is één van de meest gevarieerde disciplines van de interne geneeskunde. Het complexe spijsverteringssysteem omvat immers een groot aantal organen die allemaal verschillen op het vlak van fysiopathologie en mogelijke aandoeningen.


De gastro-enterologie is één van de meest gevarieerde disciplines van de interne geneeskunde. Het complexe spijsverteringssysteem omvat immers een groot aantal organen die allemaal verschillen op het vlak van fysiopathologie en mogelijke aandoeningen.

De klinische hoofdactiviteiten zijn verdeeld over ziekenhuisopname, consultatie en medisch-technische diensten. De 32 bedden van afdeling 405 worden gedeeld met de afdeling algemene Interne Geneeskunde. Elk jaar vinden er ongeveer 12 000 consultaties plaats op de twee locaties van het UMC. Het specialisme heeft sinds het einde van vorige eeuw vele en ingrijpende technische ontwikkelingen gekend, met name op het gebied van de endoscopie voor diagnose en interventie. Jaarlijks worden bij ons ongeveer 6 000 onderzoeken uitgevoerd.

Een spiksplinternieuwe medisch-technische eenheid zal binnenkort het daglicht zien in het toekomstige gebouw 500. Zij zal bestaan uit 7 onderzoekszalen, waarvan twee voor onderzoeken onder narcose in samenwerking met de dienst anesthesiologie, en één voor therapeutische endoscopie.

Geavanceerde technieken

Het team heeft meerdere specifieke aandachtspunten. Naast de klassieke technieken voor endoscopie van de galwegen en de alvleesklier, volgt de kliniek sinds kort van dichtbij de nieuwe aanpak van endoluminale fundoplicatie met de Esophyx, een revolutionair toestel ontwikkeld door een onderneming uit Seattle. Het UMC Sint-Pieter was dan ook één van de zeven Europese centra die hebben deelgenomen aan het fase II-onderzoek.

De kliniek werd onlangs uitgerust met de videocapsule en de enteroscoop met enkele ballon. Hiermee kunnen we ons binnen het IRIS-netwerk positioneren als referentiecentrum voor het onderzoek van de dunne darm. De kliniek is bijzonder actief in verscheidene wetenschappelijke onderzoeksgroepen op het gebied van de ontstekingsziekten van de darm. De nieuwe perineumkliniek (bekkenbodemkliniek) werd onlangs geopend op de campus César De Paepe, in samenwerking met de afdelingen gynaecologie en urologie. Op deze campus staan ook nog andere projecten op stapel.

De hepatologie vormt een bijzonder belangrijk onderdeel van de gastro-enterologie. Onze reputatie in de wereld van de farmaceutische industrie maakt een zeer actieve deelname mogelijk aan de nieuwe behandelingen van virale hepatitis. Het team heeft een netwerk opgezet voor de behandeling van drugsverslaafden met hepatitis C. Hierbij ligt de nadruk op de samenwerking met de afdeling infectieziekten voor patiënten die tevens geïnfecteerd zijn met het hepatitis B-virus of met aids. In dezelfde geest werd een register opgezet voor het volgen van de ontwikkeling van de aandoeningen van het maag-darmstelsel bij hiv-patiënten, in het licht van de vooruitgang van de antivirale therapie van de afgelopen jaren.

Een nauwe en bevoorrechte samenwerking werd recent op touw gezet met het team van Professor Valla, in het Hôpital Beaujon in Parijs, op het domein van de portale hypertentie en de refractaire ascites. De kliniek is betrokken bij het onderwijs van de gastro-enterologie en de digestieve endoscopie, met name op niveau van het Diplôme d’Enseignement Supérieur (DES), waar ze een bevoorrechte reputatie heeft. Er bestaat tevens specifieke internationale onderwijssamenwerking, in het bijzonder met Senegal en Rwanda. Het gastro-enterologenteam wordt gekenmerkt door zijn goede verstandhouding en een geest van constructieve wederzijdse hulp waarop gans de activiteit gecentreerd is.


Uurroosters disponibles

  Maa Din Woe Don Vri Zat
Voormiddag            
Namiddag            

Verantwoordelijken van het medische team

  • Pierre Eisendrath
    Pierre Eisendrath Hepato-gastro-enterologie