Fertil-Plan

Op de raadpleging Fertil-Plan evalueren wij uw huidige vruchtbaarheid en geven wij u advies voor een optimale gezinsplanning in functie van uw wensen en uw projecten.


Wat is het meest geschikte moment om kinderen te krijgen? Hoe ver staat mijn vruchtbaarheid? Ik maak mij zorgen over mijn vruchtbaarheid. Terecht?

Het zijn vragen die mannen en vrouwen die overwegen een gezin te stichten zich vaak stellen.

Is het mogelijk mij over mijn vruchtbaarheid te informeren zonder al een concrete kinderwens te hebben? Op gelijk welke leeftijd?

Ja, het volstaat meerderjarig te zijn en in de vruchtbare leeftijd.

De tijd beïnvloedt de vruchtbaarheid, hoofdzakelijk bij de vrouwen. Hun vruchtbaarheid evolueert niet op dezelfde manier. In functie van gezondheidsproblemen, familiale aanleg of sommige risicofactoren, evolueert de vruchtbaarheid van elke man en vrouw anders.

Dankzij een methode gebaseerd op die van dr. Birch Petersen van Kopenhagen kunnen wij voor mannen en vrouwen de waarschijnlijkheid om binnen de 2 jaar een kind te verwekken, voorspellen.
 

Hoe verloopt dat?

  • Eerste afspraak

Als vrouw zult u een medisch gesprek hebben, vervolledigd door een gynaecologische echografie en een bloedafname.

Bij de man volgt er na het medisch gesprek een spermogram.

  • Tweede afspraak

Enkele weken later legt de arts u de resultaten uit en zal hij/zij u advies geven over het beste moment om uw gezin te stichten in functie van uw projecten.

U krijgt een bilan dat ook aan de arts(en) van uw keuze wordt bezorgd.


Waarom vandaag komen en niet morgen? Wat ga ik met de gekregen informatie doen?

Omdat een ouderschapsproject niet enkel afhangt van de vruchtbaarheid, lijkt het ons nuttig die medische evaluatie met een gesprek met een psycholoog aan te vullen.
 

Terugbetaling

Het ziekenfonds komt deels tussen voor de medische en psychologische raadplegingen.
 

Wetenschappelijke aspecten

Het project Fertil-Plan werd in samenwerking met het MBV-team van het CHC Saint-Vincent in  Rocourt ontwikkeld.

Conform de methode en de publicaties van dr. Birch Petersen uit Kopenhagen, hebben wij een gezamenlijk medisch protocol. Onze gegevens en resultaten worden anoniem gegroepeerd om de wetenschappelijke kennis in dit domein te laten evolueren. In dat raam vragen wij de patiënten of wij hen binnen de 2 jaar opnieuw mogen contacteren om te informeren naar hoever ze staan met hun gezinsvorming.

Contact

Een afspraak maken 
+32 (0)2 535 34 06

Link: www.fivette.be