Sinds de opening van een geriatrische verpleegeenheid in het UMC Sint-Pieter in het begin van de jaren negentig, heeft de praktijk van een hospitaalgeneeskunde aangepast aan de problemen en behoeften van de kwetsbare oudere persoon (‘frail elderly’), de jongste jaren een nieuwe vlucht genomen door de invoering van het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt in algemene ziekenhuizen.


De geriater is een gespecialiseerde arts voor ouderen. Zijn taak bestaat erin ziekten, en vooral dan ouderdomsziekten, te voorkomen en te genezen,. Hij werkt samen met de andere leden van het team om de patiënt met de beste zorgen te omringen.

De verpleegkundige neemt actief deel aan de algehele beoordeling van de patiënt (levenswijze, voeding, voorkomen van doorliggen of vallen, psychologische, biologische, sociale en culturele aspecten, enz.) en dient bepaalde zorgen toe (bloedafname, verband aanbrengen, wonden verzorgen, enz.). Hij zorgt voor het onthaal van de patiënt en diens familie en zorgt voor de noodzakelijke informatie-uitwisseling tussen artsen, verzorgers enz. binnen en buiten het ziekenhuis.

De ziekenverzorger neemt actief deel aan de algehele beoordeling van de patiënt (levenswijze, voeding, voorkomen van doorliggen of vallen, enz.).

De logistiek medewerker helpt bij het organiseren van de middelen van de dienst en bij het evalueren van de voedselopname van de patiënt. Hij let hierbij op ondervoedings- en slikproblemen en noteert ook de afspraken voor de onderzoeken.

De neuropsycholoog neemt deel aan de beoordeling van de cognitieve functies. Indien men wijzigingen vaststelt in de dagelijkse routines (vertraging, geheugenverlies, problement bij het organiseren van de maaltijden, enz.), wordt een cognitieve screening voorgesteld. De neuropsycholoog bekijkt de algemene situatie van de patiënt (familie, gemoedstoestand, enz.) en voert tests uit om na te gaan hoe het met de cognitieve functies van de patiënt is gesteld. De resultaten van deze tests laten toe normale ouderdomsproblemen te onderscheiden van problemen die op een ouderdomsziekte wijzen, met het oog op een diagnose en een gepaste behandeling (medicijnen, thuishulp, ondersteuning, individuele revalidatie, enz.). Hij kan ook de gemoedstoestand van de patiënt beoordelen en psychotherapie voorstellen voor de patiënt en eventueel ook voor familieleden.

De ergotherapeut neemt deel aan de beoordeling van de cognitieve en motorische functies van de oudere en gaat na wat hij of zij nog kan en hoe vlot de dagelijkse handelingen verlopen. Hij doet dit op verschillende manieren (gesprekken, vragenlijsten, evaluaties, situationele oefeningen, enz.). Daarna biedt de ergotherapeut aangepaste oefeningen om de patiënt te helpen om een motorische of cognitieve functie terug te winnen, te behouden of te verbeteren.

De logopedist neemt deel aan de beoordeling van stem- en spraakproblemen en de gesproken en geschreven communicatie in het algemeen. Hij evalueert ook mogelijke slikproblemen. Wanneer het slikprobleem geïdentificeerd is, zoekt hij de beste remedie (aangepaste houding, voeding, enz.) om verslikken te vermijden en de patiënt te revalideren. De patiënt wordt in dat geval herhaaldelijk opnieuw geëvalueerd.

De kinesist of fysiotherapeut neemt deel aan de beoordeling van de motoriek en het evenwicht van de patiënt. Hij gebruikt passieve en actieve bewegingstechnieken voor de revalidatie van de patiënt. Na een functionele, fysische en psychische beoordeling van de patiënt, stelt de kinesist / fysiotherapeut een geleidelijke revalidatie voor, door het opbouwen van het uithoudingsvermogen met het oog op een maximale recuperatie. De kinesist/fysiotherapeut luistert naar de patiënt, toont begrip en moedigt hem aan.

De diëtist neemt deel in de voeding van de patiënt. Hij past het dieet aan afhankelijk van de door het team voorgeschreven voedingswaarde en aanbevolen consistentie en houdt hierbij rekening met de voorkeuren van de patiënt. De diëtist speelt een grote rol op de afdeling geriatrie, omdat ouderen vaak lijden aan ondervoeding, diabetes, dyslipidemie (verstoorde vethuishouding), verhoogde bloeddruk en vitaminetekorten.

De sociaal assistent heeft vele taken op de afdeling geriatrie. Hij biedt psychosociale ondersteuning aan de oudere, zijn familie en zijn omgeving. Samen met de andere leden van het medisch team stelt hij de sociale behoeften van de oudere en zijn familie vast en gaat hij na wat zijn toekomstplannen zijn. Hij licht de patiënt en zijn familie in over de bestaande sociale structuren: ziekteverzekering, pensioen, thuiszorg en diensten aan huis, revalidatie, rusthuis, enz. en zorgt voor de coördinatie ervan. Hij zorgt voor het ontslag van oudere in samenspraak met zijn familie en zijn omgeving.

Het ziekenhuis biedt zijn team bovendien de volgende ondersteuning :

  • Culturele bemiddelaars en tolken
  • Vertegenwoordigers van elke godsdienst
  • Veel vrijwilligers van het Rode Kruis, die het team en de patiënten begeleiden

Uurroosters disponibles

  Maa Din Woe Don Vri Zat
Porte de Hal - - - - - -
César De Paepe - 14:00-17:00 14:00-17:00 14:00-17:00 - -

Verantwoordelijken van het medische team

  • Jean-Philippe Praet
    Jean-Philippe Praet Geriatrie