Occlusiepathologie

Onze eenheid orthodontie werd in september 2008 opgericht. Het team bestaat uit 8 orthodontisten van beide campussen, ondersteund door drie gespecialiseerde assistenten.


Dentofaciale Orthopedie (DFO) behandelt patiënten van 5 tot 65 jaar: opvolging van gezichtsgroei, het rechtzetten van tanden, het tegengaan van veroudering, het functioneren van het gelaat. Bij gecombineerde behandelingen (pedodontie, implantologie, prothethiek, parodontologie, chirurgie …) wordt nauw met andere specialiteiten samengewerkt.

Iedereen heeft recht op een uitstekende orthodontiebehandeling aan een betaalbare prijs. Wij werken als volgt:

  • een nauwkeurige diagnose op basis van een digitaal fotografisch en radiologisch dossier dat u meekrijgt;
  • een gedetailleerd behandelingsplan met een financieel plan en de mogelijkheid de financiële kosten te spreiden;
  • gebruik van de allernieuwste technieken, indien aangewezen;
  • een behandeling, uitgevoerd in ideale materiële en menselijke omstandigheden door gespecialiseerde professionelen;
  • een nauwe en vruchtbare samenwerking met de collega’s specialisten van het ziekenhuis en uw artsen buiten het ziekenhuis;
  • een ernstige stabilisering van het resultaat.