Een muurschildering ter ere van het frontlijnpersoneel

, woensdag 07 oktober 2020

EEN MUURSCHILDERING TER ERE VAN HET FRONTLIJNPERSONEEL TEN TIJDE VAN DE CORONACRISIS

In het kader van de huidige wereldwijde gezondheidscrisis hebben de Stad Brussel en Visit.Brussels, in samenwerking met het OCMW van de Stad en het UMC Sint-Pieter, het initiatief genomen om een fresco te maken ter ere van de vele mensen die in de strijd tegen het coronavirus in de frontlinie hebben gestaan en nog steeds staan. De inhuldiging van de muurschildering, die oorspronkelijk gepland was voor 7 oktober, is naar een latere datum verschoven vanwege de gezondheidssituatie. De Stad Brussel en Visit.Brussels verbinden er zich toe om een herdenkingsplechtigheid te organiseren in aanwezigheid van het personeel van het UMC Sint-Pieter en het OCMW zodra de heropleving van nieuwe besmettingen tot bedaren is gekomen.

Het fresco van het collectief 7e Gauche heeft als titel "Entre Aide / Wederzijdse Hulp" en sluit zich aan bij het Street Art PARCOURS van de Stad Brussel. Het is aangebracht op de muur van een gebouw van het OCMW van de Stad Brussel, direct zichtbaar vanaf de Hoogstraat, in de buurt van het Sint-Pieterhospitaal.

« Met dit nieuwe fresco illustreert de Stad haar steun aan alle eerstelijnsberoepen, of het nu gaat om ziekenhuizen of om het OCMW. Deze werknemers geven dagelijks blijk van een enorme toewijding, met name in het kader van deze Coronacrisis. Straatkunst is een toegankelijke vorm van kunst en expressie, die door zijn aanwezigheid op straat iedereen uitnodigt om het opmerkelijke werk van deze teams in herinnering te brengen », legt Delphine Houba, Schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen uit.

« In de huidige context vonden we het essentieel om hulde te brengen aan het verplegend personeel en aan alle beroepen die dagelijks werkzaam zijn om iedereen in staat te stellen geleidelijk aan uit deze gezondheidscrisis te komen. Een nieuw symbolisch werk, toegankelijk voor iedereen, geproduceerd door een collectief van muurschilders ontstaan in Brussel, dat een boodschap van hoop brengt en zich aansluit bij de vele andere fresco's die in de vier hoeken van de hoofdstad veelvuldig aanwezig zijn », voegt Patrick Bontinck, CEO van Visit.Brussels eraan toe.

Dit fresco - 22 meter lang en 6 meter breed - bevindt zich in de Abrikozenboomstraat 7 en is met opzet heel kleurrijk gemaakt zonder echter de ernstige gevolgen van de crisis uit het oog te verliezen. Het is bedoeld als getuigenis van de geest van solidariteit, medeleven en doorzettingsvermogen tegenover de tegenspoed waarmee elke beroepsgroep te maken heeft. Het OCMW van de Stad Brussel, dat de muur ter beschikking stelde voor het fresco, wil uiteraard de inspanningen van al deze mannen en vrouwen toejuichen.

Het collectief 7e Gauche - samengesteld uit Céleste Gangolphe, Florianne Mandin en Mathieu Mary - is geslaagd in de uitdaging om dit thema met poëzie, zachtmoedigheid en dynamiek te interpreteren en tegelijkertijd de realiteit van de dagelijkse strijd tegen deze pandemie te benadrukken, zonder de slachtoffers van het coronavirus te vergeten. 

« Dit fresco markeert de erkenning van al diegenen die betrokken zijn geweest bij deze crisis, alle beroepen samen. Het is ook een teken van onze tijd dat getuigt van wat er in een buurt, een stad, een land leeft. Het is tenslotte een symbool van wat er in moeilijke tijden uit schoonheid kan ontstaan: solidariteit, een fundamentele waarde in het UMC Sint-Pieter », legt Philippe Leroy, algemeen directeur van het UMC Sint-Pieter, uit.

 

Perscontact

Voor Schepen Delphine Houba :

Jérémie Sanem

02 279 48 57– jeremie.sanem@brucity.be

Photo : © Eric Danhier