De Travel Clinic wordt de Travel and Vaccine Clinic en breidt haar zorgaanbod uit

Dr. MARTIN Charlotte, dinsdag 10 januari 2017

De Travel Clinic wordt de Travel and Vaccine Clinic en breidt haar zorgaanbod uit. De kliniek, van bij de start gespecialiseerd in vaccinaties voor verplaatsingen, evolueert mee met onze maatschappij: meer internationale reizen, veroudering, grootscheepse migraties, chronische ziekten, biologische behandelingen. Ook het regelmatig opduiken van nieuwe vaccins, nieuwe vaccinatieaanbevelingen en het opnieuw verschijnen van oude ziektes (kinkhoest mazelen...) noopten tot groei.


De Travel and Vaccine Clinic is vandaag een multidisciplinair expertisecentrum dat zowel patiënten met de Ziekte van Lyme behandelt als patiënten die een immunosuppressieve behandeling volgen als mensen die werden blootgesteld aan hondsdolheid of het zikavirus.

Een referentiecentrum

De Travel and Vaccine Clinic van het UMC Sint-Pieter werd in 1991 opgericht bij de sluiting van het Vaccinatieccentrum van het ministerie van Volksgezondheid in Brussel. Ze werd, samen met het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen, een van de twee belangrijkste centra in het land voor reis- en vaccinatieadvies en voor de behandeling van reizigers in geval van problemen bij hun terugkeer.

De expertise bleef groeien. In 2016 stelt de Travel and Vaccine Clinic een team van dokters algemene geneeskunde, infectiologen, pediaters en verzorgend personeel samen dat gespecialiseerd is in vaccinologie en het voorkomen van tropische of opkomende ziekten. Ze hebben allemaal een bijkomende opleiding in tropische geneeskunde gevolgd en/of ervaring in ontwikkelingslanden.

16 competentiedomeinen

De Travel and Vaccine Clinic heeft niet minder dan 16 competentiedomeinen:

Reizen

• Advies aan reizigers (vaccinaties, voorschrijven van antimalaria-medicijnen..)

• Vaccinatie- en preventief advies voor de reis voor kwetsbare personen (immuungecompromitteerd, zwanger, oudere personen…)

• Check-up bij terugkeer na een verre reis - Check-up van expats bij hun terugkeer

• Voorbereiding Hadj /Umrah

• Raadplegingen tropische ziekten (behandeling gezondheidsproblemen bij terugkeer naar huis)

• Behandeling tropische pathologie bij een persoon die migreert

• Voorkomen van vrouwelijke genitale verminking

• Raadpleging « Hondsdolheid»: behandeling na blootstelling

 

Vaccinologie

• Inhaalvaccinaties, hervaccinaties; discussie en advies over nieuwe vaccins

• Voorbereiding op de behandeling van immuunstoornissen: raadpleging ImmunoStart

• Klinische studies in vaccinologie en tropische geneeskunde

Opkomende ziekten

• Diagnose en behandeling van de Ziekte van Lyme

• Advies aan patiënten blootgesteld aan het zikavirus, opsporing na een reis •

Bewaken van wereldepidemieën (zika, gele koorts, malaria …) en Europese epidemieën (tekenencefalitis, meningococcus, mazelen …)

 

Nieuwe raadpleging IMMUNOSTART: voorkomen van infecties bij patiënten in immunosuppressieve therapie.

De raadpleging ImmunoStart ging begin 2016 van start en is bestemd voor patiënten die gaan starten of al gestart zijn met een immunosuppressieve (IS) therapie.

Het doel is:

• De basisvaccins in orde brengen en de specifieke vaccins aangewezen voor patiënten in immunosuppressieve therapie toedienen;

• Anticiperen op reizen waarvoor specifieke vaccins vereist zijn (waarvan sommige niet aangewezen zijn tijdens een immunosuppressieve behandeling);

• Opsporen (en soms behandelen) van latente infecties die weer actief zouden kunnen worden tijdens de IS-therapie, bijvb: tuberculose, sommige parasieten;

• Advies geven in levenshygiëne bij een IS-therapie: tuinieren, voeding, tandarts;

• Advies geven over de familiale omgeving van de patiënt in IS-therapie.

 

Alle raadplegingen en behandelingen hebben op campus César De Paepe van het UMC Sint-Pieter plaats. Alle vaccins en materiaal voor eventuele onderzoeken zijn ter plaatse beschikbaar.

De Travel and Vaccine Clinic in enkele cijfers:

  • Circa 25.000 raadplegingen per jaar
  • Circa 40.000 toegediende vaccins per jaar

Contact

+32(0)2 535 33 43