CORONAVIRUS - Foutieve berichten via sociale netwerken

COMMUNICATIE Service, woensdag 04 maart 2020

Het UMC Sint-Pieter is het slachtoffer geworden van lasterlijke foutieve berichten die de voorbije dagen op bepaalde sociale netwerken circuleerden. 


Deze foutieve berichten brengen schade toe aan de reputatie van het UMC Sint-Pieter en het werk van de teams die maximaal gemobiliseerd werden voor het beheer van deze huidige cruciale situatie voor de volksgezondheid. Dergelijke foutieve berichten lijken ons onaanvaardbaar, niet in het minst omdat ze een destabiliserend effect kunnen hebben op het vertrouwen van het publiek in de zorginstellingen en overheden die de coronacrisis managen.


Het UMC Sint-Pieter heeft deze ochtend een beschikking van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel ontvangen die iedereen die deze leugenachtige en lasterlijke berichten (verder) verspreid of gehost zou hebben, verplicht om deze terug te trekken, dus met inbegrip van op de sociale media.

 
Daarnaast heeft het UMC Sint-Pieter deze namiddag beslist om formeel een strafklacht in te dienen voor laster en eerroof zodat de verantwoordelijke(n) voor de verspreiding van deze foutieve berichten voor het gerecht verantwoording moeten afleggen. 


De Raad van Bestuur en het Directiecomité van het UMC Sint-Pieter wensen ten slotte het voltallig gemobiliseerde personeel te bedanken voor hun uitzonderlijke inspanningen in het kader van de beheersing van het coronavirus.

 

Mohamed Ouriaghli, Voorzitter van de Raad van Bestuur
Philippe Leroy, Algemeen directeur 

 

Perscontact
02 /535 33 90 – 02/535 49 27

com@stpieter-bru.be 


www.facebook.com/chusaintpierre
Youtube: CHU Saint-Pierre

 

Het UMC Sint-Pieter is een openbaar, vrijzinnig, sociaal en universitair ziekenhuis. Het heeft een capaciteit van 636 hospitalisatiebedden en ontvangt jaarlijks 40.000 patiënten. De polikliniek staat in voor 400.000 raadplegingen. Sint-Pieter is ook een referentieziekenhuis voor hoogste besmettelijke ziekten.