César de Paepe: een revalidatiehospitaal in het centrum van de stad

, woensdag 15 juni 2016

César de Paepe: een revalidatiehospitaal in het centrum van de stad

Dankzij het opnieuw in gebruik nemen in 2006 van het Rabelais ziekenhuis (voorheen het CDP) en in 2014 van bedden in het Pacheco Instituut, ontstond een echte kans voor het UMC Sint-Pieter om te beschikken over één enkele ziekenhuis site volledig gewijd aan de revalidatie, uniek in zijn soort.

Gelegen in de buurt van de Grote Markt, herbergt het César de Paepe Hospitaal 151 revalidatiebedden verdeeld over 4 volledig gerenoveerde verdiepingen. Het bevat ook een nieuw fysiotherapeutisch revalidatie-platform voor zowel ambulante zorg als voor ziekenhuisopnames.

Door de verschillende beschikbare specialisaties, biedt de zorgverlening de mogelijkheid om een meerderheid van de patiënten te behandelen na een acuut verblijf, maar ook om patiënten te ondersteunen die hun autonomie verliezen.

De longrevalidatie ondersteunt patiënten met chronische respiratoire insufficiëntie, zoals COPD, longfibrose, patiënten die een longoperatie ondergaan, enz…

Het doel van de revalidatie is de inspanningstolerantie en de levenskwaliteit van van de patiënt te verbeteren en deze zo onafhankelijk mogelijk te maken. Het uiteindelijke doel is de revalidatie van patiënten binnen hun familiale omgeving en/of eventueel de werkomgeving.

Hartrevalidatie

De indicaties voor hartrevalidatie zijn ischemisch hartfalen, na stabilisatie met een optimale behandeling, hart-en vaatziekten van valvulaire oorsprong, cardiomyopathie, en de voorbereiding op of het recupereren na een grote hartoperatie. De resultaten worden zo objectief mogelijk geëvalueerd voor elke patiënt, door middel van regelmatige testen. Bijvoorbeeld de snelle wandeltest gedurende 6 minuten is een goede vergelijking. Goed gedocumenteerde studies zijn op grote schaal gepubliceerd en tonen een verbetering van de parameters die de hartfunctie meten. Al deze gegevens worden doorgegeven aan de behandelende arts, die zo optimaal kan werken met het revalidatieteam.

De neuro-musculoskeletale revalidatie-eenheid

De neuro-musculoskeletale revalidatie-eenheid verwelkomt patiënten die recent een gezondheidsprobleem hebben gehad met als gevolg een vermindering van hun autonomie omwille van neurologische aandoeningen (beroerte, hersentrauma, Parkinson, MS, PNP, medullopathie …) of orthopedische aandoeningen (fracturen van een lid of wervelkolom, protheses, meervoudige trauma’s, amputatie,…).

De psychogeriatrie

De psychogeriatrie behandelt psychiatrische stoornissen bij ouderen.Het gaat hier dan hoofdzakelijk over algemene psychiatrische stoornissen (bipolaire stoornis, depressie, verslaving, psychose, …) die zich nog steeds manifesteren bij de oudere patiënt, en cognitieve aandoeningen (ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie, Wernicke-Korsakoff,. .).

Drie eenheden zijn hieraan gewijd, waaronder één gesloten eenheid.

De geriatrische revalidatie-eenheid is gericht op patiënten die na een acuut verblijf nood hebben aan niet-intensieve revalidatie om succesvol naar huis terug te kunnen keren, en bevindt zich in een continuïteit met teams uit de eerstelijnszorg. Het richt zich op de geriatrische evaluatie van de capaciteit van het herstel van de autonomie en de ontwikkeling van een individueel revalidatieprogramma.

Zoals psychogeriatrie als geriatrische revalidatie maken deel uit van de ouderen-pool van het UMC Sint-Pieter. Het ziekenhuis bevordert interdisciplinaire zorg met verschillende revalidatie-zorgtrajecten op basis van het vermogen van de patiënt om deel te nemen aan een zwaar revalidatieprogramma of, omgekeerd, aan meer aangepaste programma’s voor ouderen die vaak kwetsbaar zijn en risico lopen op een lang verblijf.

De medische teams, geholpen door een groot aantal zorgverleners en paramedici, hebben veel ervaring op dit gebied. De verschillende specialisten in samenwerking met de ziekenhuis-huisartsen werken intensief samen opdat de patiënten met multimorbiditeit kunnen beroep doen op de meest optimale revalidatie (fysiotherapeuten, revalidatie-cardiologen, longartsen, neurologen, orthopedisten, psycho-geriaters en geriaters). Een therapeutisch appartement is ook beschikbaar in één van de eenheden. Dit laat toe, op het eind van het het verblijf, om beter te kunnen beoordelen of de patiënt in staat is om terug naar huis te keren.

Een wachdienst-permanentie is verzekerd ‘s avonds en in het weekend.