18 mei: Werelddag Obesitas

, donderdag 16 mei 2019

Behandeling in de Kliniek van het Ideale Gewicht van het UMC Sint-Pieter


Naar aanleiding van de Werelddag Obesitas organiseert de Kliniek van het Ideale Gewicht (Brussels Weight Loss Center) zaterdag 18 mei een congres over de stand van zaken van de behandeling van obesitas.

Problematiek

In België is 16 % van de bevolking obees. Deze obese patiënten moeten doeltreffend behandeld worden want obesitas doodt.  Ze verkort de levensverwachting, hoofdzakelijk wegens hypertensie, diabetes en slaapapneu.

De behandeling van obesitas is extreem complex. Er is overigens heel wat foute informatie. De behandeling begint met preventie: minder voeding, kwaliteitsvollere voeding en meer lichaamsbeweging.

Wanneer obesitas morbide is, is een restrictief dieet ondoeltreffend want het betreft een chronische ziekte die levenslang moet verzorgd worden. Het is niet haalbaar zich een heel leven dingen te moeten ontzeggen. Dat leidt ook tot het jojo-effect. Het is evenmin onmogelijk meer lichaamsbeweging te nemen als men het dubbele weegt van zijn ideale gewicht.

 

Chirurgie en obesitas

Er bestaat wereldwijd een consensus binnen wetenschappelijke verenigingen, conform de wetenschappelijke literatuur, over de indicaties voor zwaarlijvigheidschirurgie: een BMI hoger dan 40 of een BMI >35 in combinatie met comorbiditeit. In dat geval is het risico van een operatie kleiner dan het risico door het overgewicht.

Deze chirurgie behandelt obesitas niet definitief maar geeft de patiënt een « tweede kans  » om zijn voedingsgewoonten te veranderen en meer te bewegen. Als de patiënt binnen de twee jaar niets verandert, zal hij geleidelijk maar zeker weer zijn gewicht van voor de interventie krijgen.

Er bestaan twee types zwaarlijvigheidschirurgie: enerzijds de restrictieve chirurgie (maagring, sleeve gastrectomie) en anderzijds de restrictieve- malabsorptieve chirurgie (gastric bypass en duodenale switch). In 2019 worden vooral de sleeve gastrectomie en de gastric bypass uitgevoerd.

Er bestaat weliswaar een consensus over de indicatie voor chirurgie maar niet over het type interventie. Doorgaans zal de chirurg de patiënt – die de uiteindelijke beslissing neemt - met al zijn kennis en ervaring informeren.

 

De Kliniek van het Ideale Gewicht

De kliniek biedt de patiënt een multidisciplinaire totaalaanpak op één verdieping. Er wordt gewerkt rond voeding, lichaamsbeweging en, zo nodig, wordt chirurgisch ingegrepen. De persoonlijke opvolging op de lange termijn gebeurt door professionelen in de behandeling van obesitas: artsen-voedingskundigen, diëtisten, sportcoachen. De chirurgen hebben ervaring met meer dan 7.000 bariatrische operaties. Zij waren de eersten ter wereld die zwaarlijvigheidschirurgie met laparoscopie verrichtten.

 

Congres van 18 mei

Deze interactieve dag is hoofdzakelijk bestemd voor algemeen artsen en diëtisten. Er wordt een stand van zaken opgemaakt van de kennis over de behandeling van obesitas. Door tegenstrijdige belangen (ziekenhuis, patiënt, sociale zekerheid, voedingsmiddelenindustrie….) is het soms moeilijk om zich een geïnformeerde mening te vormen.

De verschillende endoscopische en chirurgische behandelingen worden voorgesteld, evenals de indicaties en de resultaten. Er gaat veel aandacht naar de opvolging en het belang van de huisarts in de nutritionele opvolging na bariatrische chirurgie.

 

Meer info: programma 

 

Kliniek van het Ideale Gewicht

Verantwoordelijke arts: prof. Guy-Bernard Cadière, digestief chirurg

UMC SINT-PIETER-  CAMPUS CÉSAR DE PAEPE

CELLEBROERSSTRAAT 11-13, 1000 BRUSSEL

www.bwlc.be