Medische diensten

Kwaliteitsverzorging, voor iedereen

Het UMC Sint-Pieter is gekend voor de kwaliteit van zijn diensten. Wij verzekeren een permanente opvang zonder discriminatie van personen: wij garanderen aan iedereen een eigen, unieke behandeling en dit steeds in overeenstemming met de fundamentele eerbied voor de mens en met de ethiek van en het respect voor het beroepsgeheim.