Ziekenhuis

Actualiteiten

ISALA

12/01

Europees certificaat voor borstkliniek ISALA

Borstkliniek ISALA heeft voor de tweede keer op rij het Europees Borstkankercertificaat gekregen. Dat betekent dat de zorgen aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. ISALA is het enige gespecialiseerde borstcentrum voor Brussel en Wallonië en een van de vijf in België met deze erkenning.

Enkel gespecialiseerde borstcentra die aan de strenge kwaliteitsindicatoren van de Europese vereniging voor borstkankerspecialisten (Eusoma) voldoen, krijgen het certificaat. De doorlichting omvat alle aspecten van een borstkliniek: het aantal patiënten, het aantal en soort ingrepen, de diagnose, de behandeling, de opvolging en de revalidatie van de patiënten, de kwalificaties van de medewerkers, de psychosociale ondersteuning, de infrastructuur…

Een multidisciplinaire behandeling is een absolute must voor Eusoma. Studies wijzen uit dat patiëntes die in een multidisciplinair centrum behandeld worden 20 % meer overlevingskansen hebben. Ze lopen de helft minder kans op inadequate heelkunde, hebben negen keer meer kans op correcte axillaire heelkunde en 57% minder kans dat zich een lokaal recidief ontwikkelt.

Eusoma was de eerste organisatie in Europa die in het jaar 2000 startte met het vastleggen van richtlijnen en indicatoren voor goede borstkankerzorg. De Europese normen zijn veel strenger dan de Belgische. Zo moeten de chirurgen bij ons veel minder borstoperaties uitvoeren ( 30 tegenover 50 in Europa) en dat geldt enkel voor chirurg 1 en 2. Voor de andere chirurgen gelden in ons land geen minimumaantallen.

“Dat betekent dat in België veel patiënten geopereerd worden door een chirurg die veel minder borstoperaties uitvoert. Soms maar 5 per jaar en dat roept ernstige vragen op. Er zijn grote kwaliteitsverschillen in België, zelfs in eenzelfde stad heeft niet iedere vrouw evenveel overlevingskansen”, duidt borstchirurg Birgit Carly van Borstkliniek ISALA.

Het UMC Sint-Pieter heeft dertig jaar ervaring in senologie en is een van de voorvechters van het eerste uur van hoge kwaliteitsnormen voor oncologische zorgprogramma’s voor borstkanker en een multidisciplinaire aanpak.

In de borstkliniek ISALA, die in 2007 op campus César De Paepe opende, krijgt de patiënt een alomvattende zorg met een menselijk gezicht binnen een aanvaardbare tijd op één plek. De kliniek besteedt veel aandacht aan de levenskwaliteit en psychologische opvang van de patiënten.

80 % van de heelkundige ingrepen voor een tumor kleiner dan 5 cm die in ISALA worden uitgevoerd, zijn borstbesparend. Het Belgische gemiddelde is 60% (cijfers kankerregistratie).

ISALA is het enige gespecialiseerde borstcentrum voor Brussel en Wallonië - en een van de vijf in België - met het Europees Borstkankercertificaat. “Het is een mooie waardering voor de niet enkel technische maar ook menselijke kwaliteit van het werk van de om en bij de 40 medewerkers die constant naar verbetering streven", reageert dr. Fabienne Liebens, kliniekhoofd van ISALA. Om het certificaat te mogen behouden, wordt de kwaliteit van de zorgen jaarlijks geëvalueerd.

Perscommuniqué

Travel and Vaccine Clinic

09/01

DE TRAVEL CLINIC WORDT DE TRAVEL and VACCINE CLINIC en BREIDT HAAR ZORGAANBOD UIT

De Travel Clinic wordt de Travel and Vaccine Clinic en breidt haar zorgaanbod uit. De kliniek, van bij de start gespecialiseerd in vaccinaties voor verplaatsingen, evolueert mee met onze maatschappij: meer internationale reizen, veroudering, grootscheepse migraties, chronische ziekten, biologische behandelingen. Ook het regelmatig opduiken van nieuwe vaccins, nieuwe vaccinatieaanbevelingen en het opnieuw verschijnen van oude ziektes (kinkhoest mazelen...) noopten tot groei. De Travel and Vaccine Clinic is vandaag een multidisciplinair expertisecentrum dat zowel patiënten met de Ziekte van Lyme behandelt als patiënten die een immunosuppressieve behandeling volgen als mensen die werden blootgesteld aan hondsdolheid of het zikavirus.

Een referentiecentrum

De Travel and Vaccine Clinic van het UMC Sint-Pieter werd in 1991 opgericht bij de sluiting van het Vaccinatieccentrum van het ministerie van Volksgezondheid in Brussel. Ze werd, samen met het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen, een van de twee belangrijkste centra in het land voor reis- en vaccinatieadvies en voor de behandeling van reizigers in geval van problemen bij hun terugkeer.

De expertise bleef groeien. In 2016 stelt de Travel and Vaccine Clinic een team van dokters algemene geneeskunde, infectiologen, pediaters en verzorgend personeel samen dat gespecialiseerd is in vaccinologie en het voorkomen van tropische of opkomende ziekten. Ze hebben allemaal een bijkomende opleiding in tropische geneeskunde gevolgd en/of ervaring in ontwikkelingslanden.

16 competentiedomeinen

De Travel and Vaccine Clinic heeft niet minder dan 16 competentiedomeinen:

Reizen

• Advies aan reizigers (vaccinaties, voorschrijven van antimalaria-medicijnen..)

• Vaccinatie- en preventief advies voor de reis voor kwetsbare personen (immuungecompromitteerd, zwanger, oudere personen…)

• Check-up bij terugkeer na een verre reis - Check-up van expats bij hun terugkeer

• Behandeling van patiënten die in gebieden met beperkte medische voorzieningen werken (certificaat OGUK )

• Voorbereiding Hadj /Umrah

• Raadplegingen tropische ziekten (behandeling gezondheidsproblemen bij terugkeer naar huis)

• Behandeling tropische pathologie bij een persoon die migreert

• Voorkomen van vrouwelijke genitale verminking

• Raadpleging « Hondsdolheid»: behandeling na blootstelling

Vaccinologie

• Inhaalvaccinaties, hervaccinaties; discussie en advies over nieuwe vaccins

• Voorbereiding op de behandeling van immuunstoornissen: raadpleging ImmunoStart

• Klinische studies in vaccinologie en tropische geneeskunde

Opkomende ziekten

• Diagnose en behandeling van de Ziekte van Lyme

• Advies aan patiënten blootgesteld aan het zikavirus, opsporing na een reis •

Bewaken van wereldepidemieën (zika, gele koorts, malaria …) en Europese epidemieën (tekenencefalitis, meningococcus, mazelen …)

Nieuwe raadpleging IMMUNOSTART: voorkomen van infecties bij patiënten in immunosuppressieve therapie.

De raadpleging ImmunoStart ging begin 2016 van start en is bestemd voor patiënten die gaan starten of al gestart zijn met een immunosuppressieve (IS) therapie.

Het doel is:

• De basisvaccins in orde brengen en de specifieke vaccins aangewezen voor patiënten in immunosuppressieve therapie toedienen;

• Anticiperen op reizen waarvoor specifieke vaccins vereist zijn (waarvan sommige niet aangewezen zijn tijdens een immunosuppressieve behandeling);

• Opsporen (en soms behandelen) van latente infecties die weer actief zouden kunnen worden tijdens de IS-therapie, bijvb: tuberculose, sommige parasieten;

• Advies geven in levenshygiëne bij een IS-therapie: tuinieren, voeding, tandarts;

• Advies geven over de familiale omgeving van de patiënt in IS-therapie.

Alle raadplegingen en behandelingen hebben op campus César De Paepe van het UMC Sint-Pieter plaats. Alle vaccins en materiaal voor eventuele onderzoeken zijn ter plaatse beschikbaar.

De Travel and Vaccine Clinic in enkele cijfers:

- Circa 25.000 raadplegingen per jaar

- Circa 40.000 toegediende vaccins per jaar

Perscommuniqué

UMC Sint-Pieter

22/11

Het UMC Sint-Pieter lanceert « Be Sint-Pieter », een interactief informatieplatform voor kersverse ouders.

Brussel, 22 november 2016. Het UMC Sint-Pieter lanceert « Be Sint-Pieter », een interactief platform voor kersverse ouders die 2 dagen na de geboorte van hun baby het ziekenhuis verlaten. Het platform geeft de ouders nuttige informatie in real-time en vergemakkelijkt de uitwisseling van gegevens tussen externe professionelen, het ziekenhuis en de patiënten. Het project “ Be Sint-Pieter” is innoverend, stimuleert samenwerking en betrekt de patiënten nauw bij hun zorgtraject.

De terugkeer naar huis na een geboorte roept altijd heel wat vragen op bij de ouders. Dat is des te meer het geval wanneer de moeder en de baby maar 48 u. op de kraamafdeling verbleven. De mama is nog niet hersteld van de bevalling, haar lichaam ondergaat nog enkele fysiologische veranderingen. Haar pasgeborene vraagt specifieke verzorging. Zijn algemene toestand, gewicht en voeding moeten van nabij gevolgd worden.

Zowel professionele zorgverleners als de ouders waren geïnteresseerd in één instrument dat zowel vroedvrouwen toegang verleent tot de gegevens van hun patiënten als jonge ouders van nabij opvolgt en in real time informeert.

Be Sint-Pieter: eenvoudig en toegankelijk

Zich inschrijven voor “Be Sint-Pieter” is eenvoudig en neemt weinig tijd in beslag. Tijdens haar verblijf op de kraamafdeling wordt de mama door een vroedvrouw op het platform ingeschreven. Van zodra ze het ziekenhuis verlaten hebben, hebben de ouders toegang tot alle informatie over de eerste dagen met hun baby:

-De terugkeer naar huis en de administratieve verplichtingen,

-De eerste dagen van de baby en de mama,

-Borstvoeding,

-De gezondheid van de moeder: babyblues, kloven, vermoeidheid, waterretentie…

-De gezondheid van de baby: uren slaap, huilen, oprispingen...

-Afspraken die moeten gemaakt worden voor de mama en de baby: pediater, kinesitherapeut, gynaecoloog,

-Nuttige contacten in en buiten Sint-Pieter.

De informatie op het platform werd door het perinatale team van het UMC Sint-Pieter opgesteld. De ouders worden ook naar andere websites doorverwezen zoals die van Kind & Gezin en ONE.

Communicatie tussen alle betrokkenen

Met “Be Sint-Pieter” kunnen patiënten die thuis verblijven volledig opgevolgd worden. De communicatie tussen het ziekenhuis en externe professionelen gebeurt op gestructureerde wijze via de opvolgingsformulieren van de mama en de baby. De betrokkenheid van de patiëntes bij hun zorgtraject is een prioriteit. Elke patiënte heeft toegang tot de gegevens die de professionelen invoeren.

Ook rechtstreekse communicatie is mogelijk. De professionelen kunnen een bericht naar hun patiënten sturen die op hun beurt kunnen reageren.

Jennifer Vachaudez, projectchef “Be Sint-Pieter”: « Jaarlijks worden meer dan 3.300 baby’s in het UMC Sint-Pieter geboren. Het huidige platform is bestemd voor jonge mama’s die 2 dagen na de bevalling het ziekenhuis verlaten. Op middellange termijn willen we het platform uitbreiden zodat we de (toekomstige) ouders al vanaf de zwangerschap kunnen opvolgen. Ook willen we het platform later aan alle ouders aanbieden (kort en lang verblijf, meerlingen, baby’s die op neonatologie verbleven…”.

Tiphaine Mouquet, vroedvrouw in het UMC Sint-Pieter: « Door hen onder meer betrouwbare informatie te geven, kunnen de ouders actief meewerken. Dit platform vergemakkelijkt ook de continuïteit en de multidisciplinariteit van de zorgen door de vlotte informatie-uitwisseling tussen het ziekenhuis en de externe professionelen.”

Perscommuniqué

Pneumologie

16/11

De Pneumonie

De respiratoire infecties blijven een belangrijk en frequent probleem, vooral in de eerste lijn zorg (huisartsen), maar ook in het ziekenhuis. Pneumonie is een infectie van de longblaasjes en het omliggende weefsel.

In de eerste lijn zorg zijn er 1.7 tot 11.6/1000 gevallen van pneumonie jaarlijks. Daarnaast worden er jaarlijks 20-50% van de patiënten opgenomen in het ziekenhuis met een pneumonie en 10% daarvan komen op intensieve zorgen terecht. Er is een belangrijk economische weerslag.

Jaarlijks zijn er in Europa 4 keer meer doden door pneumonie dan door verkeersongevallen. De mortaliteit blijft zeer belangrijk bij kinderen jonger dan 5 jaar en vooral in ontwikkelingslanden. Andere kwetsbare groepen zijn de oudere (> 65 jaar) patiënten, patiënten met (veelvoudige) chronische aandoeningen (COPD, hartfalen, diabetes, lever aandoeningen en kanker) en de immuun-gecompromitteerde patiënten. Roken, alcoholisme, lage BMI, frequente contacten met kinderen zijn risico factoren. Bij de oudere en fragiele patiënten is er een verhoogd risico op mortaliteit.

De oorzaak van een pneumonie bij de volwassenen kan divers zijn. In 25% van de gevallen is dat een virus, met Influenza als de meest belangrijke verwekker. Bij de bacteriële pneumonie zijn de Pneumokokken de meest belangrijke oorzakelijke kiem. Andere verwekkers zijn o.a. Hemophilus influenzae, Moraxella catharalis en de groep van de zogenoemde “atypische” bacteriën (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae en Legionella pneumophila). De oorzakelijke kiem kan soms variëren ook naargelang de specifieke patiëntengroep.

Vaak is de diagnose van een pneumonie in de huisartsenpraktijk louter klinisch. Het klinisch onderzoek is echter niet zeer specifiek. Daarom wordt de diagnose van pneumonie bevestigd door een radiografie van de longen waarop een nieuwe verdichting te zien is. Het is niet vereist om sputum of bloed voor microbiologische analyse af te nemen voor het starten van behandeling met antibiotica van een pneumonie bij een initiële ongecompliceerde presentatie bij de huisarts.

Een pneumonie kan voorkomen worden!

Pneumokokken vaccinatie voor volwassenen is aangewezen bij hoog risico patiënten van 18 tot 85 jaar (asplenie, HIV, verminderde immuunafweer, cochlear implantat), volwassenen van 50 tot 85 jaar met chronische ziekte (hart, long, lever, nier) en rokers, en alle gezonde personen tussen 65 en 85 jaar. Volgens het huidige sequentiële vaccinatie schema, aanbevolen door de Hoge Gezondheidsraad, zijn er twee mogelijkheden: niet tegen pneumokokken gevaccineerde volwassenen starten met het 13-valente conjugaatvaccin (PCV 13; Prevenar 13)) en ten minste 8 weken later krijgen zij het 23-valente pneumokokken polysaccaride vaccin (PPV 23). De volwassenen, al eerder gevaccineerd met PPV 23 worden na minimum 1 jaar gevaccineerd met PCV 13. Bij de 50+ met comorbiditeit en de gezonde personen tussen 65 en 85 jaar is geen rappel nodig. Alleen bij de hoogrisico personen wordt er een rappel met PPV 23 om de 5 jaar aanbevolen. Elk van beide vaccin types wekt verschillend immuun respons op en samen bieden zij een betere protectie.

De doelgroep voor griepvaccinatie is hetzelfde als voor de vaccinatie tegen pneumokokken met een bewezen synergie en betere protectie indien beide vaccins samen toegediend worden. Bijkomende risico groep voor wie een griepvaccinatie aanbevolen is, zijn zwangere vrouwen en gezondheidswerkers. De griepvaccinatie dient jaarlijks herhaald te worden (tussen oktober en december).

Dr Gabrovska Maria
Pneumoloog

UMC Sint-Pieter

14/11

Gezondheidsqigong in het UMC Sint-Pieter

Donderdag 17 november 2016 van 10 tot 16.30 u. Persconferentie van 11.45 tot 12.15 u. - Cellebroersstraat 13 te 1000 Brussel
Kennismaking met gezondheidsqigong, het ziekenhuis, de patiënten en drie eminente Chinese professoren. In aanwezigheid van prinses Marie-Esmeralda van België Erevoorzitster van de Belgische Federatie voor Gezondheidsqigong

1. Wat is de meerwaarde van Qigong voor het ziekenhuis, het verzorgend personeel en de patiënten?

Qigong is een praktijk die op een eenvoudige, goedkope en vooral doeltreffende en duurzame manier kan bijdragen aan het voorkomen van ziektes en het verbeteren van de levenskwaliteit van zieken. Het UMC Sint-Pieter startte meerdere maanden geleden met gezondheidsqigong. Patiënten van de eenheden oncologie en geriatrie kunnen in het ziekenhuis lessen Qigong volgen. Kinesitherapeuten in pneumologische revalidatie kunnen een opleiding in deze oude bewegingsmethode krijgen zodat ze sommige bewegingen in hun revalidatiepraktijk kunnen integreren. Ook het personeel kan Qigong beoefenen tijdens de groepslessen die twee keer week gegeven worden. De Stichting UMC Sint-Pieter maakt dit alles mogelijk.

Video

Op 17 november maken we een eerste balans op van de mogelijkheden van Qigong om ziekten te voorkomen en het dagelijkse leven van de patiënten en het verzorgend personeel te verbeteren.

Qigong is een bewegingskunst die uit de Chinese geneeskunde stamt en dagelijks beoefend wordt. Door langzame, vloeiende en harmonieuze bewegingen te maken, laat men het bloed en de energie door heel het lichaam stromen. Basisidee is dat waar er een blokkering is geen bloed en energie stromen en zich ziektes kunnen ontwikkelen.

Het bewegen gebeurt op het ritme van de ademhaling en de geest concentreert zich op en begeleidt de beweging. Het aaneenschakelen van bewegingen is een lange Chinese therapeutische traditie. Het is belangrijk de bewegingen juist en in alle zachtheid te doen om alle gewrichten te openen en het lichaamsgewicht harmonieus te verdelen om stress en spanningen te verjagen.

In China wordt alle dagen therapeutische Qigong in de parken beoefend en in sommige ziekenhuizen. De praktijk van Qigong lijkt op die van Taijiquan maar het doel is verschillend. Taijiquan is een vechtsport terwijl Qigong een therapeutische kunst is. Er bestaan echter ook therapeutische vormen van Taji: Yangsheng Taiji. In Qigong gebeuren de bewegingen ter plaatse, in Yangsheng Taiji verplaatst men zich in de ruimte. Geconfronteerd met een groeiend aantal vormen van Qigong hebben de Chinese universiteiten en de Chinese regering in het begin van de jaren 2000 het initiatief genomen om de verschillende aaneenschakelingen van Qigong opnieuw te codificeren:

 • • Om enerzijds de culturele erfenis te vrijwaren maar ook rekening te houden met de huidige wetenschappen: de bewegingswetenschappen, de psychologie, de fysiotherapie en zowel de westerse als de Chinese geneeskunde.
 • • Om anderzijds de vormen van Qigong universeel te maken en wereldwijd toegankelijk te maken voor andere culturen.

Gezondheidsqigong kan door iedereen beoefend worden, alleen of in groep, ongeacht de leeftijd of fysieke conditie. Gezondheidsqigong respecteert en verzorgt het lichaam in alle zachtheid, bevrijdt het van stress, bevordert vriendschap tussen beoefenaars en opent de geest voor andere culturen.

De Belgische Federatie van Gezondheidsqigong propageert gezondheidsqigong bij zowel gezonde als zieke mensen. Zij heeft haar zetel in Brussel en telt 160 effectieve leden, waaronder 11 verenigingen met meerdere leden. Hare Koninklijke Hoogheid prinses Marie-Esmeralda van België heeft het erevoorzitterschap van de Belgische Federatie voor Gezondheidsqigong aanvaard. Zij zal die dag aanwezig zijn.

 

2. Programma:

Voormiddag:

10.30- 11 u:

Prinses Marie-Esmeralda van België en de Chinese delegatie bezoeken campus César De Paepe van het UMC Sint-Pieter (sector revalidatie).

11.15-11.45 u:

Atelier met de patiënten

11.45-12.15 u:

Persconferentie « Qigong als preventie en om het dagelijkse leven van zieken te verbeteren » (Cellebroersstraat 13 te 1000 Brussel)

12.30-13.50 u:

Demonstratie door de Chinese professoren, de Belgische Federatie voor Gezondheidsqigong en het personeel van het UMC Sint-Pieter

13 u:

Terugkeer naar campus Hallepoort van het UMC Sint-Pieter – Lunch in het Forum

Namiddag:

Campus Hallepoort, Hoogstraat 322, toegang C Forum
Voor iedereen, gratis toegang, reserveren via e-mail naar secretariat@lifecarecentre.be of op het nummer 02 649 62 37 (elke dag van 15.30 tot 19.30 u)

14.30-16.30 u:

Twee interactieve conferenties met demonstraties

Inleiding en onthaal door:

Professor Yang Hui, dr. in Qigong en professor aan de Sportuniversiteit van Peking: Gezondheidsqigong als preventie tegen ziektes en haar integratie in de gezondheidspolitiek van China. Qigong om de fysieke en mentale gezondheid te behouden.

Professor Jiang Juan, dr. in Qigong en professor aan de Universiteit van Shenyang: Hoe het alledaagse leven van zieken verbeteren met gezondheidsqigong: de ervaring in China met zieken en verzorgend personeel. Qigong als dagelijks instrument voor revalidatie en herstel, de begeleiding van kankerpatiënten en chronisch zieken. Studie, evaluatie en perspectieven.

Vragen –antwoorden

De conferenties worden in het Chinees en het Engels gegeven met vertaling naar het Frans door Wu Lei, professor Chinees in België.

18 u: Receptie op de Chinese Missie, Woluwelaan 100, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, in aanwezigheid van prinses Marie-Esmeralda, de ambassadrice, de Chinese delegatie en leden van de Belgische Federatie voor Gezondheidsqigong. Voor iedereen toegankelijk maar reserveren verplicht: secretariat@lifecarecentre.be of op 02 649 62 37.

Persbericht

Dermatologie

29/10

Werelddag Psoriasis

29 oktober is de Werelddag Psoriasis. De gelegenehid voor ons om het over deze ziekte te hebben. De dermatoloog Dr Lam Hoai Xuan Lan vertelt ons over deze ziekteleer en zijn behandelingen.

U kan de video (FR) hier bekijken.

Ziekenhuishygiëne

26/10

UMC Sint-Pieter krijgt uitstekend rapport voor ziekenhuishygiëne.

6 op 6 voor organisatie. 7 op 7 voor resources en 18 op 20 voor acties. Het UMC Sint-Pieter haalt een uitstekende score op de kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne die het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid (WIV) recent publiceerde.

De wet verplicht de acute ziekenhuizen kwaliteitsindicatoren te verzamelen over hun hygiënebeleid. De ziekenhuishygiëne wordt aan de hand van drie criteria gemeten: organisatie, middelen en actie.

Het criterium organisatie toetst of de ziekenhuizen een algemeen strategisch plan hebben, een gedetailleerd jaarlijks plan en hoeveel verpleegkundigen ziekenhuishygiëne deel uitmaken van het middenkader. Op dat punt scoort het UMC Sint-Pieter 6 op 6.

Het criterium middelen gaat over het aantal verpleegkundigen en dokters die zich specifiek met ziekenhuishygiëne bezighouden, het aantal uren vorming en het aantal deelnemers aan de opleidingen. Ook hier behaalt het UMC Sint-Pieter het maximum van de punten: 7 op 7.

Acties, het derde en laatste criterium, meet de kwaliteitsbewaking van de ziekenhuisprocessen, lokale initiatieven en het in kaart brengen van de ziekenhuisinfecties. Het UMC Sint-Pieter haalt 18 op 20.

Teamwork

De goede resultaten op de hygiëne-indicatoren zijn het resultaat van het werk van een team van 5 mensen dat de professionelen op het terrein ondersteunt om zorginfecties te voorkomen. De betrokkenheid van de directies is belangrijk en de sleutel tot succes.

Het team ziekenhuishygiëne bewaakt, voorkomt en evalueert. De bewaking omvat onder meer de epidemiologische surveillance van multiresistente bacteriën, het registreren van zorginfecties zoals bacteriëmie en postoperatieve wondinfecties.

Het opstellen van protocollen en zorgprocedures, de vorming van het personeel en de omkadering van de referentverpleegkundigen hygiëne maken deel uit van het preventieve luik.

Ter evaluatie worden praktische audits naar onder meer handhygiëne, zorg met katheters en urinaire sondes uitgevoerd.

Dokter Michèle Gérard, arts-hygiënist van het UMC Sint-Pieter: « Het voorkomen van zorginfecties maakt integraal deel uit van de kwaliteit van de zorgen. Onze teams volgen dat van zeer dichtbij op in nauwe samenwerking met alle beroepen van het ziekenhuis. Samen beschermen wij onze patiënten. »

ISALA

24/10

Borstkliniek ISALA van het UMC Sint-Pieter steunt Europese coalitie tegen borstkanker

Borstkliniek ISALA van het UMC Sint-Pieter van Brussel steunt de initiatieven van de Europese coalitie tegen borstkanker EUROPA DONNA en PINK RIBBON om borstkanker te bestrijden. ISALA, in 2007 op campus César De Paepe van het UMC Sint-Pieter geopend, heeft 30 jaar ervaring in senologie.

Preventie is primordiaal in de strijd tegen borstkanker, wereldwijd de meest voorkomende kanker bij vrouwen.

Vorsers blijven naar de oorzaken van borstkanker zoeken maar het is bekend dat sommige specifieke factoren de kansen op het optreden van borstkanker kunnen verminderen.

Studies tonen aan dat een derde van de borstkankers door overgewicht en een gebrek aan beweging veroorzaakt wordt.

Adviezen om uw borsten gezond te houden!

 • - Leid een gezond, actief leven, zonder tabak en houd uw gewicht in het oog.
  Concreet: eet evenwichtig en zorg voor uzelf door dagelijks 30 tot 60 minuten een fysieke activiteit te doen;
 • - Beperk de consumptie van alcohol. Buitensporig alcoholgebruik kan de kans op borstkanker verdubbelen;
 • - Krijg jong kinderen en geef ze, indien mogelijk, borstvoeding. Ook deze twee parameters helpen het risico op borstkanker te verminderen.

Naast preventie en een regelmatig bezoek aan de gynaecoloog, kan elke vrouw de evolutie van haar borsten in het oog houden door te letten op:

 • - een verandering van kleur of van de positie van de tepel
 • - een zwelling of verdikking van de huid
 • - dikkere en meer zichtbare aders dan gewoonlijk
 • - een infectie of jeuk aan de borst
 • - bloed of vocht dat uit de tepel komt
 • - een ongewoon gevoel, vooral in één borst.

Vrouwen, zorg voor uzelf en uw borsten. Observeer ze regelmatig en maak jaarlijks een afspraak bij uw gynaecoloog voor een volledig onderzoek. Bent u tussen 50 en 69 jaar? Laat dan een mammografie doen, ze wordt u gratis aangeboden.

Travel Clinic

07/09

Travel Clinic verleent als enige centrum in België medisch certificaat OGUK.

In de Travel Clinic van het UMC Sint-Pieter (campus CDP) kunnen op één dag alle vereiste onderzoeken en de bijhorende raadpleging voor het verkrijgen van een OGUK* (Oil & Gas UK) werkvergunning gedaan worden.

Dat medisch certificaat is vereist voor mensen die op boorplatformen, offshore windparken en specifieke werven in landen met beperkte medische voorzieningen werken. De Travel Clinic is het enige centrum in België dat het certificaat verleent.

Aarzel niet om ons op 02/535.41.30 of maladiesinfectieuses@stpierre-bru.be te contacteren voor meer informatie.

*http://oilandgasuk.co.uk

UMC Sint-Pieter

05/09

BeLymph luistert naar patiënt met lymfoedeem.

BeLymph, de Belgische vereniging voor Lymfologie, is geboren. Haar zetel is in de Kliniek voor Lymfologie in Brussel van het UMC Sint-Pieter gevestigd. De vzw is een uitwisselingsplatform tussen clinici, onderzoekers, patiënten en technici betrokken bij de behandeling van lymfoedemen. Deze samenwerking is uniek in België.

Doel van de vereniging is een betere behandeling en levenskwaliteit van patiënten met een primair of secundair lymfoedeem dat een chronische pathologie is. “In ons land blijven verenigingen en groeperingen voor lymfologie vaak beperkt tot clinici en onderzoekers. Patiënten met een oedeem worden er niet bij betrokken waardoor ze, bij gebrek aan objectieve informatie, vaak machteloos staan tegenover hun ziekte”, verduidelijkt plastisch chirurg dr. Liesbeth Vandermeeren van het UMC Sint-Pieter en voorzitter van BeLymph.

“De lymfoedeempatiënt, die de behandeling ondergaat, moet echter bij het zorgproces betrokken worden. Zoals ook de technici betrokken bij de behandeling aan de verbetering van de zorg moet meewerken door naar de noden van de patiënten te luisteren. Clinici, onderzoekers en technici moeten nauw samenwerken om de patiënten innoverende therapeutische oplossingen aan te reiken.”

BeLymph maakt deel uit van het International Lymphoedema Framework (ILF), het grootste internationale netwerk voor hulp aan patiënten: www.lympho.org. Wereldwijd richten meer en meer landen een dochtervereniging op omdat ze zich bewust zijn van de noodzaak van een overlegplatform. De universiteiten van Antwerpen, Gent, Leuven, het UCL, de ULB en hun ziekenhuizen zijn stichtende leden van de Belgische vereniging BeLymph.

Berusting

De aandacht voor lymfologie – tot voor kort een weinig gekend medisch specialisme – groeit wereldwijd. Dat voedt de hoop dat de behandelingen alsmaar performanter zullen worden. Dr. Vandermeeren: “Patiënten met een lymfoedeem worden vandaag nog te vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Ze zijn met een lymfoedeem geboren of het is in de loop van hun leven opgedoken. Anderen kregen een lymfoedeem na een kankerbandeling of een chirurgie die de lymfatische structuren aantastte. Met die ‘dikke arm’ of dat ‘dikke been’ moeten ze maar leren leven…”

“Die berusting is niet nodig. Ook al zal een lymfoedeem nooit verdwijnen, er zijn veel mogelijkheden om een lymfoedeem te behandelen en patiënten te helpen om het volume van hun oedeem heel hun leven zo klein mogelijk te houden. De sociaal-economische kost is erg laag en de levenskwaliteit stijgt. Dat kunnen we enkel via een dialoog tussen alle betrokkenen bereiken.”

UMC Sint-Pieter

01/08

Wij investeren in en voor onze patiënten : 25 jaar heropbouw UMC Sint-Pieter ten einde

De grootscheepse heropbouw op eigen site van het UMC Sint-Pieter is klaar. 25 jaar – zo lang namen de werken in beslag - investeerden wij om onze patiënten de best mogelijke zorgen in de meest performante infrastructuur te bieden.

Het was een ambitieus project: de volledige reconstructie van een ziekenhuis met 435 bedden op eigen site in een dichtbevolkte stadsbuurt. Het resultaat zijn zes onafhankelijke, ultramoderne ziekenhuisvleugels die door een bochtige galerij met elkaar verbonden zijn. Ondanks de werven, werden de medische activiteiten nooit onderbroken.

De geneeskunde staat niet stil. De gebouwen waar ze beoefend wordt, moeten mee evolueren. Zo werden onze ruimtes aan de toenemende multidisciplinariteit van de behandelingen aangepast. Waar een patiënt vroeger tot zijn herstel gehospitaliseerd werd, wordt het ziekenhuis meer en meer een plaats voor de meest acute en zware zorgen. Hoogtechnologische zones namen bijgevolg een belangrijker plaats in en de ambulante activiteiten werden uitgebreid.

Onze themaklinieken op campus César De Paepe verenigen specialisten uit verschillende medische disciplines rond een aandoening: de Borstkliniek, de Travel Clinic, het Centrum Elisa voor de opsporing van hiv/aids, de Kliniek van het ideale gewicht, de Perineologiekliniek, de S Clinic voor soa’s, het medisch centrum voor slachtoffers van vrouwelijke genitale verminking CeMAVIE, de Lymfologiekliniek, de Duizeligheidskliniek, de Sportkliniek… Voorheen concentreerden specialisten zich vooral op het orgaan dat zij het beste kenden. Een multidisciplinaire benadering garandeert onze patiënten een globale aanpak van hun probleem. De evolutie in de geneeskunde en de ziekenhuiswereld zal meer en meer dit soort samenwerking vergen. Uiteraard in nauw overleg met de huisarts en de patiënt.

Modern, comfortabel, snel

De patiënt van vandaag vraagt niet alleen kwaliteitsvolle zorgen, hij verwacht ook comfort. Onze nieuwe zorgeenheden en kamers zijn modern uitgerust en kleurrijk ingericht. Patiënten voor de One Day Clinic die op een datum vóór hun ingreep alle formaliteiten komen vervullen, kunnen de dag van hun operatie rechtstreeks naar de operatiezaal. Patiënten minder lang laten wachten, maakt ook deel uit van de kwaliteit van de zorgen.

We investeerden in nieuwe endoscopiezalen om aan de toenemende vraag naar ambulante technische handelingen te voldoen. Ook de 6 polyvalente operatiezalen van de nieuwe One Day zijn met de jongste technologiën uitgerust.

Samen met 4 andere universitaire ziekenhuizen van Brussel en de ULB, hebben we het grootste geautomatiseerde laboratorium van Europa opgericht: het Universitair Laboratorium Brussel. De geautomatiseerde bacteriologieketen levert snellere en betere resultaten op.

Vandaag telt het UMC Sint-Pieter 626 klassieke ziekenhuisbedden. De vernieuwde infrastructuur is flexibel en anticipeert al op de medische noden van morgen. Samen met u, kunnen wij ons aanpassen aan een wereld die constant evolueert. Wij blijven investeren in en voor onze patiënten.

Geriatrie

25/07

Revalidatie in een ‘therapeutisch’ appartement: een nieuw concept!

De kwetsbaarheid van ouderen brengt een nieuwe dimensie toe aan de revalidatie; het vereist het rekening houden met deze kwetsbaarheid en met de geriatrische syndromen. De geriatrische afdeling van César De Paepe, Alexianenstraat in Brussel, biedt een holistische zorg die rekening houdt met de pathologieën, functiestoornissen, en de kwetsbaarheid van ouderen. Gegevens uit de globale multidisciplinaire geriatrische evaluatie laten toe om een revalidatiepotentieel te identificeren op basis van de mogelijkheden van de patiënt in plaats van zijn gebreken, met het oog op een gepersonaliseerde revalidatie die de sociale re-integratie van kwetsbare personen mogelijk maakt

Een “therapeutisch” appartement?

Het appartement bevindt zich op de 5e verdieping in de geriatrische revalidatie-eenheid en biedt omstandigheden die zeer dicht staan bij een huis/appartement met één slaapkamer. (Zie video). Het is toegankelijk voor alle patiënten van de revalidatie diensten in Cesar de Paepe. (bewegings-, hart-, neurologische, geriatrische en psycho-geriatrische revalidatie).

Wie “sociale re-integratie” zegt, plant vaak de terugkeer naar huis, wat een belangrijke dimensie is voor de levenskwaliteit van mensen. De levenskwaliteit is het nemen van een risico waard, maar het moet worden beheerd. In deze context is het belangrijk om de patiënt te beoordelen alvorens hij terug kan keren naar huis in een omgeving die lijkt een op niet-medisch appartement, met een keuken, een slaapkamer, een klassieke badkamer waar men obstakels kan tegenkomen… Terwijl de patiënt is opgenomen in het ziekenhuis, kan hij voor zijn vertrek een paar dagen doorbrengen in dit type “therapeutisch appartement “, en geconfronteerd worden met het “echte leven”, maar tegelijk ook begeleid worden door een ergotherapeut, fysiotherapeut en een multidisciplinair team dat met hem mogelijke oplossingen zal bespreken, hoe zich te gedragen, en eventuele veranderingen die nodig zijn vooraleer hij kan terugkeren naar zijn privé-woning. Dit anticipeert problemen en beheert aldus het risico. Het voorkomt ook de mogelijke vrees voor een terugkeer naar huis.

Het therapeutische appartement is dus een nieuw instrument voor sociale re-integratie: een tijdelijke huisvesting om de monitoring, de coördinatie van de zorg en de therapietrouw te waarborgen en begeleiding en ondersteuning van de integratie mogelijk te maken.

Het appartement maakt het ook mogelijk voor de patiënt en de familie om verschillende technische hulpmiddelen te zien en te testen (badplank, toilet-verhoger, bed-verhoger, etc …).

Als u denkt dat avontuur gevaarlijk is, probeer routine, zij is fataal. (Paulo Coelho)

De afdeling Geriatrie van het Universitair Ziekenhuis St. Pierre Brussel

 • >Op de site Hallepoort
 • – 2 zalen voor acute hospitalisatie(50 bedden)
 • – Een geriatrisch dagziekenhuis bedoeld om op een multidisciplinaire manier geriatrische syndromen te behandelen (valpartijen, cognitieve stoornissen, incontinentie, voedingsproblemen, sociale complexiteit, ongepast voorschrijven, enz.), Maar ook voor ambulante revalidatie (cognitieve, psychologische ondersteuning, fysiotherapie)
 • – geriatrische consultaties
 • – Een geriatrische liaison-team om geriatrische problemen te beoordelen van patiënten die zijn opgenomen buiten de geriatrische afdeling
 • > Op de site César De Paepe
 • – Een geriatrische revalidatiezaal die opvolgingszorg biedt om de kans op terugkeer naar huis te optimaliseren.
 • – Een “therapeutisch” appartement

Travel Clinic

07/07

De zomer komt eraan, en dus vertrekken veel mensen op reis!

In sommige landen heersen nog steeds epidemies. Soms moet je daarvoor zelfs niet te ver reizen.

In onze Travel Clinic kan je terecht om je vaccinaties te actualiseren, maar ook voor professionele raadgeving om veilig te reizen. De Travel Clinic bevindt zich op de campus César De Paepe en u kan er terecht met of zonder afspraak.

Travel Clinic

KNO

30/06

Geen muziekfestival zonder oordopjes

Muziekfestivals ontspannen. Maar als u nog lang volop van muziek wilt genieten, moet u uw gehoor beschermen

Muziek gaat ons van de examenstress bevrijden, ons opnieuw krachten geven om van de vakantie te genieten. En dit jaar volgen we ook de voetbalmatchen van onze favoriete ploegen!

Er is sfeer, we zijn onder vrienden en voelen ons zorgeloos. Maar let op. Als u nog lang volop van muziek wilt genieten, moet u zich beschermen! Naar hoge volumes muziek luisteren, kan blijvende gehoorschade veroorzaken. Er is geen weg terug… het is een onomkeerbaar proces.

Gehoorschade door festivals komt vaker voor dan u denkt. Vergeet dus uw oordopjes niet. Oordopjes volstaan overigens niet. U moet ook de gepaste houding aannemen!

Auditief kapitaal

Onze oren zijn gevoelig. We hebben een auditief kapitaal voor het leven. Hoe meer we onze oren gedurende lange tijd aan geluid met een sterke intensiteit blootstellen, hoe meer we van dat kapitaal wegnemen. Als we onze oren aan luide muziek blootstellen, moeten we zo verantwoordelijk zijn dat zo kort mogelijk te doen en oordoppen te dragen.

Blijf niet te lang dichtbij luidsprekers staan, beweeg, verwijder u nu en dan van de geluidsbron door bijvoorbeeld iets te gaan drinken.

Beginnen uw oren te fluiten: ALARMSIGNAAL! Dat betekent dat uw oren RUST nodig hebben.

Kom langs bij de dient kno. Vraag een afdruk van uw oren te nemen om oordopjes op maat met de gepaste filters te maken.

Gewapend met uw oordopjes en « kalme » pauzes geniet u op een intelligente en verantwoorde manier van de muziekfestivals van deze zomer!

Nathalie Pisarski
Audioloog - UMC Sint-Pieter

UZB

28/06

Perscommuniqué: het Universitaire Ziekenhuisnetwerk van Brussel, een ambitieuze associatie ten dienst van de patiënt

De ULB en de ziekenhuizen van de stad Brussel werken al lange tijd samen. In 2005 stelden de ziekenhuizen van de ULB, de stad Brussel en haar OCMW een raamovereenkomst op. De overheden van de ULB en de stad Brussel werken sinds 2014 aan het bepalen van een gezamenlijke strategie voor ziekenhuiszorgen, onderwijs en onderzoek.

De partners hebben de ambitie een van de grootste hospitalo-facultaire groepen op Europese schaal te vormen door een gecoördineerd geheel tussen het UZC Brussel (Instituut Jules Bordet, Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola, UVC Brugmann en UMC Sint-Pieter) tot stand te brengen met de Universitaire Klinieken van Brussel - Erasmus Ziekenhuis als academische pijler. De naam: het Universitaire Ziekenhuisnetwerk van Brussel (UZB).

Vandaag werd een belangrijke stap gezet in de vorming van dit netwerk. Na raadpleging van de ziekenhuizen werd de oprichtingstekst van de associatie op 20 juni door de raad van bestuur van de ULB goedgekeurd en deze middag door de gemeenteraad van de stad Brussel.

« Ons streven past in de Belgische en Europese context om partnerships tussen ziekenhuizen en universiteiten te versterken en te bestendigen», licht Yvan Mayeur toe. « Wij willen voor de openbare ziekenhuizen een visie op de lange termijn ontwikkelen, ambitieus en versterkt door de excellentie van de universitaire gezondheidspool van de ULB. »

Dit project, verankerd in Brussel, heeft een wetenschappelijke en klinische ambitie die door het vergroten van de kritische massa en de betere coördinatie tussen de teams ongetwijfeld zal gefaciliteerd worden. De kwaliteit van de zorgen en de dienstverlening aan de patiënt zijn het hoofddoel en staan centraal. Het zijn de dokters die, binnen elke specialiteit (oncologie, spitscardiologie, geriatrie, urologie, pediatrie …) grondig hebben nagedacht – of daar volop mee bezig zijn – over hoe we de patiënt het best mogelijke zorgtraject kunnen garanderen, ongeacht via welke toegangsdeur van het netwerk.

« Door de deelname van de ULB aan dit project, dat op gemeenschappelijke waarden steunt, willen wij het potentieel aan klinisch onderzoek van de universiteit vergroten », preciseert Didier Viviers, rector van de ULB. « Ook willen we een harmonieuze evolutie van het onderwijs in het ziekenhuis over de verschillende stagediensten voor de studenten geneeskunde. »

Via dit project – dat eventueel kan verrijkt worden met relaties met andere partners zoals de Henegouwse ziekenhuizen en de Brusselse ziekenhuispartners – tonen het Erasmus Ziekenhuis en de openbare ziekenhuizen van de stad Brussel hun vermogen en bereidheid om zich aan de onafwendbare evolutie van onze sociale en macro-economische omgeving aan te passen. Met een volksgezondheidsproject dat resoluut op de toekomst gericht is, leggen ze de basis voor een nieuwe solidariteit ten bate van de patiënt.

Het Universitaire Ziekenhuisnetwerk Brussel (UZB)

In cijfers

 • - Vijf ziekenhuizen: het Instituut Jules Bordet, het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola, het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter en het Erasmus Ziekenhuis
 • - 8.500 FTE personeelsleden
 • - 2.700 bedden
 • - 1,2 miljoen raadplegingen
 • - 80.000 opnames
 • - 8.500 geboortes

In data

 • • April 2014: start van de bouw van New Bordet, zuil van het toekomstige Universitaire Kankercentrum van Brussel (ULB-IJB) dat in 2020 op campus Erasmus zijn deuren opent.
 • • Oktober 2015: een stap dichter bij het toekomstige Kankercentrum door de oprichting van het ULB Cancer Research Center: U-CRC, dat alle onderzoekers naar kanker van de Faculteit Geneeskunde van ULB, het Erasmus Ziekenhuis en het Instituut Bordet groepeert.
 • • Januari 2016: start van ‘le Laboratoire Hospitalier Universitaire de Bruxelles’ – het Universitair Laboratorium Brussel (LHUB-ULB) op campus Hallepoort, het resultaat van de fusie van de klinische laboratoria van de 5 ziekenhuizen. Drie andere lokale laboratoria, op campus Erasmus en campussen Horta en Brien van het UVC Brugmann, vervolledigen deze structuur door referentiecentra van de LHUB-ULB onderdak te bieden en plaatselijke, dringende opdrachten, te vervullen.

Revalidatie

15/06

César de Paepe: een revalidatiehospitaal in het centrum van de stad

Dankzij het opnieuw in gebruik nemen in 2006 van het Rabelais ziekenhuis (voorheen het CDP) en in 2014 van bedden in het Pacheco Instituut, ontstond een echte kans voor het UMC Sint-Pieter om te beschikken over één enkele ziekenhuis site volledig gewijd aan de revalidatie, uniek in zijn soort.

Gelegen in de buurt van de Grote Markt, herbergt het César de Paepe Hospitaal 151 revalidatiebedden verdeeld over 4 volledig gerenoveerde verdiepingen. Het bevat ook een nieuw fysiotherapeutisch revalidatie-platform voor zowel ambulante zorg als voor ziekenhuisopnames.

Door de verschillende beschikbare specialisaties, biedt de zorgverlening de mogelijkheid om een meerderheid van de patiënten te behandelen na een acuut verblijf, maar ook om patiënten te ondersteunen die hun autonomie verliezen.

De longrevalidatie ondersteunt patiënten met chronische respiratoire insufficiëntie, zoals COPD, longfibrose, patiënten die een longoperatie ondergaan, enz…

Het doel van de revalidatie is de inspanningstolerantie en de levenskwaliteit van van de patiënt te verbeteren en deze zo onafhankelijk mogelijk te maken. Het uiteindelijke doel is de revalidatie van patiënten binnen hun familiale omgeving en/of eventueel de werkomgeving.

Hartrevalidatie

De indicaties voor hartrevalidatie zijn ischemisch hartfalen, na stabilisatie met een optimale behandeling, hart-en vaatziekten van valvulaire oorsprong, cardiomyopathie, en de voorbereiding op of het recupereren na een grote hartoperatie. De resultaten worden zo objectief mogelijk geëvalueerd voor elke patiënt, door middel van regelmatige testen. Bijvoorbeeld de snelle wandeltest gedurende 6 minuten is een goede vergelijking. Goed gedocumenteerde studies zijn op grote schaal gepubliceerd en tonen een verbetering van de parameters die de hartfunctie meten. Al deze gegevens worden doorgegeven aan de behandelende arts, die zo optimaal kan werken met het revalidatieteam.

De neuro-musculoskeletale revalidatie-eenheid

De neuro-musculoskeletale revalidatie-eenheid verwelkomt patiënten die recent een gezondheidsprobleem hebben gehad met als gevolg een vermindering van hun autonomie omwille van neurologische aandoeningen (beroerte, hersentrauma, Parkinson, MS, PNP, medullopathie …) of orthopedische aandoeningen (fracturen van een lid of wervelkolom, protheses, meervoudige trauma’s, amputatie,…).

De psychogeriatrie

De psychogeriatrie behandelt psychiatrische stoornissen bij ouderen.Het gaat hier dan hoofdzakelijk over algemene psychiatrische stoornissen (bipolaire stoornis, depressie, verslaving, psychose, …) die zich nog steeds manifesteren bij de oudere patiënt, en cognitieve aandoeningen (ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie, Wernicke-Korsakoff,. .).

Drie eenheden zijn hieraan gewijd, waaronder één gesloten eenheid.

De geriatrische revalidatie-eenheid is gericht op patiënten die na een acuut verblijf nood hebben aan niet-intensieve revalidatie om succesvol naar huis terug te kunnen keren, en bevindt zich in een continuïteit met teams uit de eerstelijnszorg. Het richt zich op de geriatrische evaluatie van de capaciteit van het herstel van de autonomie en de ontwikkeling van een individueel revalidatieprogramma.

Zoals psychogeriatrie als geriatrische revalidatie maken deel uit van de ouderen-pool van het UMC Sint-Pieter. Het ziekenhuis bevordert interdisciplinaire zorg met verschillende revalidatie-zorgtrajecten op basis van het vermogen van de patiënt om deel te nemen aan een zwaar revalidatieprogramma of, omgekeerd, aan meer aangepaste programma’s voor ouderen die vaak kwetsbaar zijn en risico lopen op een lang verblijf.

De medische teams, geholpen door een groot aantal zorgverleners en paramedici, hebben veel ervaring op dit gebied. De verschillende specialisten in samenwerking met de ziekenhuis-huisartsen werken intensief samen opdat de patiënten met multimorbiditeit kunnen beroep doen op de meest optimale revalidatie (fysiotherapeuten, revalidatie-cardiologen, longartsen, neurologen, orthopedisten, psycho-geriaters en geriaters). Een therapeutisch appartement is ook beschikbaar in één van de eenheden. Dit laat toe, op het eind van het het verblijf, om beter te kunnen beoordelen of de patiënt in staat is om terug naar huis te keren.

Een wachdienst-permanentie is verzekerd ‘s avonds en in het weekend.

Communicatie

06/06

Be Saint-Pierre, het platform voor communicatie in verandering

Het samenwerkingsplatform Be St-Pieter dat binnenkort online zal worden gezet door het Brusselse Universitair Medisch Centrum is niet alleen een technologische vernieuwing. Het is ook de wil van het ziekenhuis om meer te communiceren met de zorgpartners die de patiënt begeleiden. En deze nieuwe nieuwsbrief bedoeld voor huisartsen is hier een eerste uiting van.

“Be St-Pieter werd geboren uit een verlangen om de communicatie te vereenvoudigen tussen de verschillende zorgpartners die de patiënt gedurende zijn behandeling begeleiden. Het is gebaseerd op het gebruik van de strategische sleutelpunten van het ziekenhuis, namelijk de wens het ziekenhuis open stellen, excellentie te ontwikkelen, de instelling te bestendigen, de aantrekkelijkheid te waarborgen en een 3.0 ziekenhuis op te bouwen”, zegt Olivier Ferralli, hoofd van het St-Pieter Be project.

Het delen van waarden

“Be St-Pieter wil een hulpmiddel zijn om te ontmoeten aan de behoeften van elke partner: de zorgverleners van de eerste lijn, patiënten en onze medewerkers. We willen ook de waarden delen die ons ziekenhuis karakteriseren en die overeenkomen met de waarden van andere partners in het gezondheidsnetwerk”, vervolgt Olivier Ferralli.

“Het was voor ons belangrijk om dit netwerk van nabijheid dat we willen creëren en dat rekening houdt met de eerste lijn, met wie we de mensen en onze behoeften delen, te benoemen op een manier die ons weerspiegelt, vandaar de naam Be St-Pieter”, zegt de projectleider. De instelling wilde één enkele tool ontwikkelen voor e-learning en opvolging op afstand, op maat van de diverse doelgroepen. Bij de firma Be Patient vond ze wat ze zocht en er werd besloten om samen te werken. De gratis applicatie voor alle partners zal deze zomer beschikbaar zijn.

Verschillende modules

Concreet zal elke partner toegang hebben tot de informatie die hem aanbelangt via de verschillende modules die tot zijn beschikking staan:

 • – een e-learning module die aan de patiënten de mogelijkheid geeft om toegang te krijgen tot individuele ondersteuningsprogramma’s op basis van hun specifieke pathologie;
 • – een controle op afstand-module die het mogelijk maakt voor patiënten om van op afstand hun gezondheidsgegevens door te geven aan gezondheidswerkers;
 • – een social networking-module waarmee de patiënten in contact kunnen komen met andere patiënten en hun zorgverleners door middel van uitnodigingen die ze kunnen verzenden of ontvangen;
 • – een zorgcoördinatie-module voor clinici om de multidisciplinaire behandeling van patiënten te ondersteunen;
 • – een chatmodule voor het verstrekken op een veilige manier van communicatie tussen het medisch team, de paramedicus en de patiënt;
 • – een videoconferentie-module voor zorgverleners, waardoor bijvoorbeeld de huisarts en de radioloog een imaging protocol kunnen bespreken met foto’s ter ondersteuning;
 • – een kalender-module om patiënten te herinneren aan hun afspraken of op welke dag ze welke parameter moeten opslaan (gewicht, bloeddruk, …).

Zorgtraject

Als onderdeel van dit project, ontwikkelt het ziekenhuis momenteel een reeks van zorgtrajecten. Momenteel wordt het zorgtraject ‘monitoring van de moeder en de baby na de geboorte’ getest. Hartfalen en COPD staan ook op het programma. “We doen een beroep op de huisartsen, zodat zij ons de thema’s zouden doorgeven waarvan ze wensen dat wij die uitwerken, door het sturen van een email naar info@BeSt-Pierre.be“, zegt Patrice De Buyck, uitvoerend directeur van het UMC Sint- Pieter.

Behoefte aan communicatie

“Vroeger behandelden we de patiënt volledig in het ziekenhuis. Vandaag de dag is het ziekenhuis steeds meer en meer een plaats voor acute zorg en de rest van de zorg moet worden voorzien door externe partners. Dat is de reden waarom het voor ons meer dan ooit nodig is om te laten weten wat we doen in het ziekenhuis. Voor ons is het dus ook een culturele verandering, omdat de behoefte aan communicatie groter is dan voorheen”, legt Patrice De Buyck uit.

Vandaar, in het verlengde van het Be St-Pieter platform, de oprichting van deze nieuwe digitale nieuwsbrief voor huisartsen. Het is een uiting van de bereidheid van de instelling om informatie en kennis te delen.

“Als we vertrouwen willen opbouwen, de toegankelijkheid voor de patiënt verhogen en de toegangsdrempel tot ons ziekenhuis verlagen, moeten we laten weten wat we doen op vlak van onze expertiseterreinen en onze diensten. En ten slotte, met de huisarts als een partner is het doel om de zorg te verbeteren door middel van deze communicatie, hetzij om te informeren, om informatie voor de patiënt gemeengoed te maken of om via interactie de behandeling te faciliteren”, besluit Patrice De Buyck, directeur van het UMC St-Pieter.

Oncologie

24/05

In 2025 ligt het risico op kanker bijna even hoog bij vrouwen als bij mannen. Dat heeft vooral te maken met het groeiend rookgedrag bij vrouwen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het Kankerregister.

Ter gelegenheid van de werelddag tegen tabak, zal er aan de hoofdingang van het UMC Sint-Pieter, campus Hallepoort een stand staan waar u gratis een koolmonoxidetest kan laten uitvoeren. De stand zal geopend zijn op dinsdag 31 mei, van 9 tot 12 uur. Onze tabakoloog, Dr Jacques Havugimana, zal u aan de hand van de resultaten van de test meer uitleg geven over de risico's.

Geneeskunde

18/04

Schrijf u in op het Brusselse Gezondheidsnetwerk

Deze maandag, 18 april, opent het UMC Sint-Pieter op zijn twee campussen tot 16 u. een informatie- en inschrijvingsstand over het elektronisch delen van gezondheidsgegevens (in de polikliniek van campus Hallepoort en in de hal van campus César De Paepe).

Het elektronisch delen van medische gegevens gebeurt in Brussel via het Brusselse Gezondheidsnetwerk dat ziekenhuizen, huisartsen en artsen-specialisten van buiten het ziekenhuis met elkaar verbindt. Ziekenhuisartsen en huisartsen kunnen er op gelijk welk moment en op een beveiligde manier medische gegevens van een patiënt raadplegen die zich, net als de arts, op het netwerk heeft ingeschreven.

Door het delen van medische gegevens hebben zorgverleners een totaalbeeld van de gezondheid van de patiënt. Daardoor kan de zorgverlener aangepaste en betere zorgen geven.

De voordelen voor zowel de patiënt als de zorgverlener zijn groot. Meer info: http://brusselshealthnetwork.be

Geneeskunde

12/04

Een cerebrovasculair accident (CVA), in de volksmond beter bekend als een beroerte, is een medische urgentie die op elke leeftijd kan voorkomen en zo snel mogelijk moet verzorgd worden om de mogelijke gevolgen zo veel mogelijk te beperken

De oorzaak is een verstopt of gebroken bloedvat in de hersenen. De aangetaste zenuwcellen krijgen geen zuurstof meer en sterven af. Dat gebeurt binnen de eerste minuten in de zone rond het bloedvat en de volgende uren in de omgeving (penumbra). Geschat wordt dat elke minuut 2 miljoen extra cellen afsterven.

De symptomen van een CVA beginnen brutaal. Ze verschillen naargelang de aangetaste hersenzone. De meest voorkomende symptomen zijn:

 • -Plotse gevoelloosheid of zwakte in gezicht, arm of been, vooral aan één kant van het lichaam
 • -Plotselinge verwardheid, problemen met spreken of verstaan
 • -Plotse zichtproblemen
 • -Plotse problemen met lopen, duizeligheid of verlies van evenwicht
 • -Plotseling optredende zware hoofdpijn (cephalea) zonder bekende oorzaak

Een CVA is een van de belangrijkste oorzaken van overlijden en invaliditeit in België. Hoe groter de tijd tussen het begin van een CVA en de medische behandeling, hoe hoger het risico op gevolgen. Dringende medische en soms chirurgische behandelingen in de eerste uren die op het begin van de symptomen volgen, kunnen de omvang van de aangetaste zone beïnvloeden.

Een transitoir ischemisch accident (TIA) is een variant van een CVA. De symptomen zijn van voorbijgaande aard omdat de verstopping van een ader in de hersenen slechts tijdelijk was. Het is een belangrijk alarmsignaal dat ernstig moet genomen worden en om een dringende hospitalisatie vraagt om een CVA in de toekomst te voorkomen.

Als u denkt het slachtoffer of getuige te zijn van een CVA, bel dan het nummer 112 voor dringende medische hulp en vervoer naar het dichtstbij gelegen ziekenhuis met een eenheid gespecialiseerd in de behandeling van CVA (Stroke Unit).

In het UMC Sint-Pieter werkt de eenheid neurologie samen met spoedartsen, radiologen, cardiologen, kinesitherapeuten, logopedisten, neuropsychologen, ergotherapeuten, vaatchirurgen, neurochirurgen en de revalidatiedienst van campus César De Paepe. Al deze professionelen werken in onderling overleg voor de acute behandeling en de opvolging van de patiënt en dat zowel ambulant als bij hospitalisatie.

Dr. Joachim Schulz - Kliniekhoofd Neurologie

KNO

10/03

Internationale dag van het gehoor

Doe aan zelfopsporing!
Hoort u nog altijd even goed als voorheen? Zoemen uw oren na een concert? Voelt u zich sociaal geïsoleerd omdat u de gesprekken niet kunt volgen? Is uw omgeving te lawaaierig en weet u niet hoe u zich daartegen moet beschermen? Herken de alarmsignalen van gehoorverlies.

Ons gehoor is een kostbaar zintuig. Het speelt een belangrijke rol in onze ontwikkeling en ontplooiing in alle fases van ons leven want bevorderlijk voor de communicatie. We moeten allemaal aan zelfopsporing doen. Ontdek en observeer de alarmsignalen die verschillen naargelang de leeftijd en de graad van doofheid.

Bij het jonge kind

• bij matige doofheid: stoornissen van de stem en het gedrag, taal- of spraakachterstand, wisselende reacties op geluid en de stem, zeker bij herhaalde otitis et rhinofaryngitis. Of een kind dat door diverse aandoeningen verzwakt is of familiale risicofactoren;
• bij ernstige doofheid: uitblijven van de taalontwikkeling en gedragsstoornissen.

Bij het grotere kind of de adolescent: vooral schoolproblemen, stoornissen van de stem en spraak, het auditief ongemak wordt slecht erkend en wisselende reacties.

Bij de volwassene: veranderingen in gedrag, het professionele en gezinsleven. Vraagt te herhalen, heeft een gewijzigde stem en uitspraak, het auditief ongemak wordt soms onderschat.

Bij de senior: zelfde signalen als bij de volwassene. In zichzelf gekeerd zijn en onverschilligheid zijn bij ouderen niet altijd tekenen van cognitieve achteruitgang maar kunnen op een gehoorafname duiden en die kan geestelijke achteruitgang bevorderen of versterken.

Als u zelf of iemand uit uw omgeving die signalen vertoont, wacht dan niet maar spreek erover met uw arts!

Voor de omgeving is het niet altijd duidelijk wat achter een signaal schuilgaat. Durf aan doofheid denken.

Presbyacusis: is geleidelijk gehoorverlies toegeschreven aan de leeftijd maar het vroegtijdig opduiken en de ernst ervan zijn eveneens het gevolg van aantastingen en trauma’s in de loop van het leven: geluid, ototoxische medicijnen, diverse pathologieën...

Oorsuizen: ontspanningsactiviteiten en versterkte muziek kunnen gehoorproblemen veroorzaken. Veel jongeren hebben na een concert of een avond in de discotheek een verstoord gehoor (gezoem of gefluit in de oren). Deze fenomenen, die vaak van voorbijgaande aard zijn, kunnen permanent worden en vergallen het leven van de slachtoffers. Het gevaar van muziek is stiekem want het wordt gemaskeerd door het plezier van het luisteren. Het auditief risico staat los van de kwaliteit van het geluid, het plezier van het luisteren of de kwaliteit van de versterking. Het is het resultaat van de hoeveelheid energie ontvangen door het oor.

Professionele doofheid veroorzaakt door geluid is perceptief gehoorverlies te wijten aan schade aan de gehoorcellen in het binnenoor. Ze is niet operabel en moeilijk te verhelpen met een toestel. Soms gaat ze gepaard met oorsuizen.

Een reglementering die van een twintigtal jaren geleden dateert, verplicht bescherming voor arbeiders die aan hoge geluidsniveaus blootgesteld worden en een periodieke controle van hun gehoor.

De reglementering steunt op de dagelijkse blootstelling aan geluid. Dat is het gemiddelde niveau waaraan een arbeider tijdens een werkdag van 8 uur is blootgesteld. Momenteel legt de wet de grenswaarde op 87 dBA. Bij een hogere waarde moet een arbeider auditieve bescherming ter beschikking krijgen. Als het niveau van de blootstelling 90 dBA overschrijdt, moet de arbeider bescherming dragen. Voor geluid van zeer korte duur (schoten, ontploffingen….) zogeheten impulsgeluid, moet bescherming ter beschikking gesteld worden vanaf 135 dB en is bescherming verplicht vanaf 137 dB.

De dienst KNO van het UMC Sint-Pieter organiseert op 17 maart gehoorscreenings. Wij verwachten u van 8 tot 11.30 u en van 13 tot 16 u. op de raadpleging KNO, Waterloolaan 129, 1000 Brussel, 3e verdieping. In ruil voor een kleine gift voor Griekenland (bedrag naar keuze) maken wij een compleet bilan van uw gehoor. Gewapend met zo’n audiometrie weet u waar u aan toe bent en of u maatregelen moet nemen.

Kom talrijk: wij verwachten u!

Het team KNO

Geneeskunde

09/03

Wereldnierdag

Te hoge bloeddruk kan nierproblemen veroorzaken

Hypertensie (hoge bloeddruk) en nierziekten zijn twee stille doders die onze gezondheid sluipend aantasten.

1. Wat is hypertensie?

Dat is een bloeddruk met waarden die hoger zijn dan 140/90 mmHg.

2. Wat zijn de schadelijke effecten van een te hoge bloeddruk?

Een te hoge bloeddruk tast verschillende organen aan: het hart, de hersenen, de ogen, de nieren en de bloedvaten.

3. Hoe kan te hoge bloeddruk de nieren aantasten?

Hypertensie kan de bloedvaten in heel het lichaam beschadigen, dus ook in de nieren. De nierfunctie verslechtert en dat leidt tot een geleidelijke vermindering van de eliminatie van de katabolismeproducten.
Hoge bloeddruk is, na diabetes, de tweede oorzaak van nierinsufficiëntie.

4. Wat zijn de symptomen van nierfalen en hypertensie?

Te hoge bloeddruk geeft bij de meeste mensen geen bijzondere klachten. In sommige gevallen heeft de patiënt last van hoofdpijn, duizeligheid, slapeloosheid, oorsuizen, hartkloppingen, neusbloedingen.
Nierziekten ontwikkelen zich in de beginstadia ongemerkt, wat de diagnose kan vertragen. Mogelijke klachten zijn een verlies aan eetlust, misselijkheid, braken, hoofdpijn, spierkrampen en vermoeidheid.

5. Hoe de diagnose van hypertensie en een nierziekte stellen?

Hypertensie komt tot uiting als in het dokterskabinet of de apotheek de bloeddruk hoger dan 140/90 mmHg blijkt te zijn. Om een nieraandoening te diagnosticeren, worden laboratoriumtesten uitgevoerd (bloed- en urineafname).

6. Hoe de evolutie van een nieraandoening te wijten aan hoge bloeddruk voorkomen?

De meest efficiënte manier is uw bloeddruk normaliseren.

De behandeling tegen hypertensie omvat:
1. Een goede leefhygiëne: stoppen met roken, een zoutarm dieet, een optimaal lichaamsgewicht, regelmatig bewegen en stress onder controle houden.
2. Het nemen van bloeddrukverlagende medicijnen.

Een tip:
Raadpleeg uw arts om te hoge bloeddruk en nieraandoeningen op te sporen. Zo behoudt u uw gezondheid!

Stichting UMC Sint-Pieter

08/03

Drie dagen gratis opsporingen

Drie medische diensten van het ziekenhuis Sint-Pieter nodigen de Brusselaars uit om een gratis opsporing te laten doen in de specialiteit van hun keuze en in ruil een gift te doen om de zieken in Griekenland en zij die hen verzorgen te helpen! Deze medische acties maken deel uit van de campagne « Griekenland in nood » gelanceerd in samenwerking met de Université Libre de Bruxelles.

 

Vrijdag 11 maart

In het UMC Sint-Pieter en het UVC Brugmann, zonder afspraak:
"Een blik op Griekenland » tijdens de Wereld Glaucoom Week.
Opsporing van glaucoom (intraoculaire hypertensie) door meting van de intraoculaire druk.

 

Maandag 14 maart

In het UMC Sint-Pieter, zonder afspraak!
"Laat Griekenland op adem komen" in hetUMC Sint-Pieter, Wolstraat 105, 1000 Brussel.
Opsporing ademhalingsfunctiestoornissen met spirometrie.

 

Donderdag 17 maart

In het UMC Sint-Pieter, zonder afspraak.
"Luister naar Griekenland": Opsporing van gehoorverlies met audiometrie.

 

Tijdens die dagen wordt aan elke bezoeker gevraagd een gift te doen om de patiënten in Griekenland te steunen.

De diensten Pneumologie, Oftalmologie en KNO van het UMC Sint-Pieter in Brussel tonen hun solidariteit met de patiënten in Brussel en in Griekenland!

Gynaecologie

07/03

Opening van de Menopauzekliniek

Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Vrouw melden wij u de opening van de Menopauzekliniek op campus César De Paepe.

Wat is de menopauze?

De menopauze is de periode na het definitief stilvallen van de ovariële functie van de vrouw. De voorraad follikels is uitgeput. Omdat er geen eierstokhormonen (oestrogeen en progesteron) meer aangemaakt worden, stopt de menstruatie.

De menopauze treedt officieel in als een vrouw een jaar geen menstruatie heeft gehad. Sommige symptomen treden meerdere jaren voor die fase op. Dat is de premenopauze.

Hoewel de levensverwachting van de vrouw blijft toenemen, verandert de gemiddelde leeftijd van de premenopauze (47 jaar) en de menopauze (51 jaar) niet. De menopauze beslaat ongeveer een derde van het leven van een vrouw. Het is dus essentieel vrouwen in de premenopauze en de menopauze optimaal te begeleiden zodat ze hun levenskwaliteit kunnen behouden.

Onze aanpak

Om de vrouwen zo goed en persoonlijk mogelijk op te volgen, heeft ons gespecialiseerd team zich meerdere doelen gesteld:

 • • Luisteren, vragen beantwoorden;
 • • De verschillende therapeutische opties voor elk symptoom uitleggen (opvliegers, nachtelijk zweten, vermoeidheid, vaginale droogte, verminderd libido, urologische stoornissen, gewrichtspijn). Wij zetten de voor- en de nadelen van een hormoonbehandeling in perspectief en stellen alternatieve behandelingen voor;
 • • Hart- en vaatziekten, diabetes, osteoporose, depressie, borstkanker of gynaecologische kankers voorkomen;
 • • In het geval een van die aandoeningen zich voordoet, onze patiëntes bij hun behandeling begeleiden en de weg wijzen.

Wij werken nauw samen met de Perineologiekliniek, de Borstkliniek, de diensten Reumatologie en Cardiologie.

Diëtische of psychologische begeleiding is ook mogelijk.

Prettig feest aan alle vrouwen!

Slaaplabo

29/02

Maart: Maand van het slaaplabo

Het is normaal dat uw slaap met de leeftijd evolueert… Maar sommige signalen moeten u alarmeren!

De slaap is een bijzondere fysiologische toestand die evolueert met de leeftijd. « Slapen als een baby », met andere woorden lang en onverstoorbaar slapen, is niet meer mogelijk als u ouder wordt. In de eerste twee levensjaren organiseert de slaap zich om op volwassen leeftijd een opeenvolging van cycli te worden. De duur van de slaap vermindert geleidelijk en met de jaren die verstrijken, gaat de kwaliteit van de slaap achteruit: u slaapt minder, u slaapt minder goed en u wordt vaker wakker. De klachten over slapeloosheid stijgen met de leeftijd… Vooral blijven slapen, is problematisch.

Verschillende levensfases
In sommige levensfases kunnen slaapstoornissen optreden zonder dat dit abnormaal is. Tijdens de zwangerschap bijvoorbeeld veroorzaken de hormonale veranderingen een intense vermoeidheid en slaperigheid waardoor uw slaapbehoefte gevoelig toeneemt. U zult gemiddeld 0.7 u meer slapen dan gewoonlijk! Helaas is de kwaliteit van de slaap minder goed en u wordt ’s nachts vaker wakker…. Op het einde van de zwangerschap hebben de meeste vrouwen last van slaapstoornissen en klagen ze zeer intens over onaangename gewaarwordingen aan de benen. Het betreft hier het rusteloze benen-syndroom, een probleem dat veroorzaakt wordt door een hoog gehalte aan het hormoon oestradiol.

Rond de menopauze duiken ook verstoringen op: de vrouwen klagen dat ze in het begin van de nacht herhaaldelijk wakker worden en daardoor moeilijk in slaap vallen. Deze slaapstoornissen kunnen gepaard gaan met anxio-depressieve problemen, opvliegers of specifieke slaappathologieën.

Miskend probleem
U moet weten dat, buiten deze bijzondere periodes, slaapstoornissen kunnen verbonden zijn met ziektes die soms dramatische gevolgen hebben voor de toekomstige gezondheid van de patiënt. Obstructieve slaapapneu is een probleem dat toeneemt met de leeftijd maar bij 80% van de patiënten miskend is. Deze stoornis, veroorzaakt door een herhaalde obstructie van de luchtwegen tijdens de slaap, komt vaker bij mannen voor en treft vandaag 13% van de mannen en 6% van de vrouwen. Deze pathologie leidt tot een belangrijke verslechtering van de slaap met klachten ‘s nachts (snurken, gevoel van verstikking, nocturie ('s nachts opstaan om te plassen), wakker worden...) en overdag (slaperigheid overdag, geheugenstoornissen, concentratiemoeilijkheden, vermoeidheid, hoofdpijn…). Maar bij het uitblijven van een behandeling is er vooral een verhoogd risico op cardiovasculaire ziekten en overlijden. Slaapapneu herkennen, is essentieel want er bestaan doeltreffende behandelingen. Het syndroom tast de levenskwaliteit van de patiënten aan die meer risico lopen op het veroorzaken van verkeersongevallen.

Het rusteloze benen-syndroom komt ook vaak onder onze bevolking (5-10%) voor en kan diverse vormen aannemen. Sommige patiënten voelen een onweerstaanbare drang om hun benen te bewegen die ‘s avonds sterker wordt of enkel ‘s nachts opduikt. Anderen klagen enkel over veelvuldig wakker worden of een abnormale vermoeidheid overdag tot in slaap vallen.

Raadpleeg een specialist
De zogeheten « primaire » slapeloosheid is een ziekte met chronische slaapmoeilijkheden (> 3 weken). De patiënten slapen moeilijk in, worden te vaak of te lang wakker, worden ‘s morgens te vroeg wakker of zijn niet uitgerust na een nacht slapen. Ook deze ziekte, waarvan de oorsprong soms moeilijk te achterhalen is, tast de levenskwaliteit aan en bemoeilijkt het professionele, sociale en familiale leven van de zieke.

Sommige klachten of signalen die overdag of ’s nachts optreden zijn dus niet banaal. Bespreek uw slaapprobleem met een specialist zodat doeltreffend kan gehandeld worden. Een slaaptest is niet altijd nuttig maar er bestaan efficiënte behandelingen voor deze verschillende pathologieën. Er is veel meer mogelijk dan enkel dromen over goed slapen!

Dr Marie Bruyneel - Verantwoordelijke arts Slaaplabo UMC Sint-Pieter

Oncologie

03/02

Werelddag tegen kanker: een stand van zaken.

Vooruitgang maar nog geen universele behandeling

Ondanks belangrijke therapeutische vooruitgang, doodt kanker wereldwijd jaarlijks meer dan 8 miljoen mensen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) worden elk jaar 14 miljoen nieuwe gevallen opgespoord. Een cijfer dat binnen 20 jaar nog eens met 70% zou kunnen toenemen.

Er bestaan meer dan honderd variëteiten van kankers die zich in weefsels of organen kunnen nestelen. Een derde van de kankers zou te wijten zijn aan factoren zoals tabak, alcohol, zwaarlijvigheid, een sedentaire levensstijl of voeding.

De huidige behandelingen, die vaak gecombineerd worden, genezen al heel wat patiënten met sommige kankers die op tijd aangepakt worden (prostaat, teelbal, de lymfomen, schildklier, borst, sommige vormen van leukemie) en verlengen de overlevingskansen van anderen gevoelig.

De oudste behandeling is chirurgie waarbij de tumor verwijderd wordt en zo nodig de bijbehorende lymfeklieren. De radiotherapie, die de zieke cellen met stralen met een hoge energiewaarde vernietigt, heeft zich de jongste 20 jaar dankzij de belangrijke technische vooruitgang snel ontwikkeld. De te behandelen zones kunnen vandaag zeer precies afgebakend worden en de blootstelling van gezonde weefsels is beperkt.
Chemotherapie gebruikt medicijnen om de kankercellen te vernietigen en wordt vandaag bij veel kankers toegepast, het vaakst in combinatie met chirurgie en/of radiotherapie. Daardoor zijn de overlevingscijfers bij vele kankers verhoogd. Maar omdat ze ook gezonde cellen aanvalt, kan chemotherapie belangrijke bijwerkingen hebben. Voorbehouden aan sommige kankers zoals van de borst en de prostaat, tracht hormoontherapie de tumorcellen op de langere termijn te doen afsterven door een voor hen ongunstig hormonaal milieu te creëren.
Sommige kankers, zoals nierkanker of melanoom, reageren slecht op chemotherapie. De onderzoekers blijven optimist en verkennen nieuwe wegen. (Bron: AFP)

Nieuw tijdperk

Er is effectief een nieuw tijdperk in de oncologie aangebroken. Het begrip van de biologie van kanker evolueert elke dag. Er zijn nieuwe medicijnen: de immunotherapie (die de afweerreactie van de patiënt stimuleert), de gentherapie (waarbij een gen in een cel wordt geïnjecteerd) en de gerichte agentia (die zich op verschillende afwijkingen of moleculen concentreren die bijdragen aan de groei van de kanker).
Er duiken ook nieuwe technologieën op zoals genomica, het opsporen van celvrij DNA, het detecteren van circulerende tumorcellen, gevoeliger beeldvorming enz…

Stapsgewijs, boeken we vooruitgang met "gepersonaliseerde" behandelingen.

Dr. Corina Martinez
Kliniekhoofd Oncologie

Travel Clinic

27/01

Zika Virus: situatie januari 2016

Meerdere landen van Centraal- en Zuid-Amerika en de Caraïben hebben een epidemie van het Zika-virus gemeld.

Het virus wordt overgedragen door een muggenbeet overdag.

OPGELET! Zwangere vrouwen moeten bijzonder waakzaam zijn (risico op hersenmisvorming van de baby). Momenteel raden wij zwangere vrouwen of vrouwen die zwanger willen worden af naar die gebieden te reizen.

Aarzel niet 02 535 33 43 te bellen voor elke vraag

Kaart

Rode Kruis

20/01

SOS Bloed

De bloeddienst van het Rode Kruis heeft dringend bloed nodig, vooral groepen O negatief en A negatief.

Kom als u wat tijd hebt bloed geven op ons afnamecentrum op campus Hallepoort (1e verdieping gebouw 800 – Hoogstraat 290).
Openingsuren: van 8 tot 14 u. op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Op donderdag van 10 tot 18.30 u.

Met dank voor uw kostbare hulp!

UMC Sint-Pieter

20/01

4 jaar cogeneratie

Sinds 4 jaar produceert het UMC Sint-Pieter een groot deel van zijn elektriciteit zelf dankzij een elektrogeengroep die met aardgas werkt. De zo ontwikkelde warmte laat toe het water van de verwarming en het sanitair warm water op te warmen.

Dit proces van het gelijktijdig produceren van elektriciteit en warmte heet cogeneratie of warmtekrachtkoppeling. Door deze installatie hebben wij onze gasuitstoot met broeikaseffect (CO2) in 2015 met 20 % kunnen verminderen. Campus César De Paepe krijgt binnenkort eenzelfde installatie.

LHUB

14/01

LHUB: één van de grootste geautomatiseerde laboratoria van Europa

Het UMC Sint-Pieter en 4 andere universitaire ziekenhuizen van Brussel hebben, in partnership met ULB, hebben hun bekwaamheden verenigd om één van de grootste geautomatiseerde laboratoria van Europa te creëren: LHUB. U kan de film hier bekijken.

Stichting UMC Sint-PieterPacheco

06/01

De Stichting UMC Sint-Pieter en haar solidariteitscampagne met Griekenland

De Stichting UMC Sint-Pieter werd opgericht om de traditie van de beste geneeskunde voor iedereen continu verder te laten groeien in de talrijke projecten van ons ziekenhuis.

Met de hulp van zijn Stichting heeft ons ziekenhuis in de maand december de eerste fase van een medische solidariteitscampagne met Griekenland gelanceerd. Er wordt een netwerk van gezondheidswerkers in België gevormd. Zij zullen concrete pistes voorstellen om onze Griekse confraters te helpen die elke dag nog iets meer in de onmogelijkheid verkeren om zorgen te verlenen.

De tweede fase bestaat erin zoveel mogelijk mensen rond de weerhouden projecten en het verzamelen van de nodige fondsen te mobiliseren. Raadpleeg de website van de Stichting voor meer informatie (www.FondationCHUsaintpierre.be)

Pacheco

04/01

Pacheco volledig geïntegreerd in Sint-Pieter

De laatste twee eenheden van Pacheco zijn eind dit jaar naar campus César De Paepe verhuisd.

Het betreft sector 7 (psychogeriatrische revalidatie) die eenheid 4A wordt en sector 51 (psychogeriatrische revalidatie) die eenheid 5A wordt. Wij wensen deze twee eenheden welkom!

KNO

26/11

Opening multidisciplinaire duizeligheidskliniek in Brussel

Duizeligheid is een zeer vaak gehoorde klacht op raadplegingen.
Daarom opent de dienst KNO van het UMC Sint-Pieter deze vrijdag, 27 november 2015, zijn « Duizeligheidskliniek » op campus César De Paepe in Brussel. Haar originaliteit ligt in haar multidisciplinariteit.

Misselijkheid, draaierigheid, zwijmelingen, evenwichtsstoornissen, instabiliteit … Al deze symptomen worden door de patiënt – hoewel ze heel verschillend zijn – als één klacht geformuleerd: "Dokter, ik heb last van duizeligheid."

Duizeligheid is zelden een symptoom van een ernstige ziekte maar is wel altijd verontrustend. Daarom is een globale en vooral snelle aanpak nodig. De ongemakken voor de patiënt moeten zo gauw mogelijk verholpen worden.

De Duizeligheidskliniek verenigt in één team verschillende specialisten die onontbeerlijk zijn voor een totale oppunstelling en therapeutische behandeling, aangepast aan personen die last hebben van duizeligheid en evenwichtsstoornissen.

Er zijn heel wat specialisten bij het zorgtraject betrokken: kno-artsen, neurologen, internisten, geriaters, gynaecologen, neuro-oftalmologen, vestibulaire kinesitherapeuten, sofrologen en audiologen.

Samen onderzoeken ze de verschillende parameters of oorzaken van duizeligheid en evenwichtsstoornissen. Samen stellen ze een diagnose om de patiënt de meeste aangepaste behandeling te kunnen geven. Ze worden daarbij door de jongste technologieën geholpen (TRV, posturografie, dynamische visuele acuïteit…).

Veiligheid

23/11

Hoogste dreigingsniveau in Brussel

Door de beslissing van de regering om het maximale dreigingsniveau aan te houden in het Brussels gewest hebben wij de veiligheid in onze instelling en de omgeving verhoogd. De raadplegingen blijven plaatshebben maar er zijn enkele bijkomende maatregelen.

 • Voor campus Hallepoort:
  -Sluiting van de ingang van de raadplegingen, Waterloolaan 129. De toegang gebeurt via de Wolstraat 105.
  -De parking is toegankelijk via de Hoogstraat 290 (ingang spoeddienst) en niet langer via de Hoogstraat 322.
  - Voor spoedgevallen: slechts één begeleider is toegelaten.

 • Op campus César De Paepe:
  - Enkel toegang via de Cellebroersstraat 13.
  - De parking is niet toegankelijk.

De pendelbus tussen de twee campussen blijft behouden.

Wij vragen u ook het aantal bezoekers voor de gehospitaliseerde patiënten maximaal te beperken.

Wij verontschuldigen ons voor de hinder en danken u voor uw begrip.

Neonatologie

16/11

Laat moeders en hun prematuurtje dag en nacht bij elkaar!

17 november is de werelddag van het vroeggeboren kind. De dienst neonatologie van het UMC Sint-Pieter pleit voor een onafgebroken nabijheid tussen moeder en kind, van bij de geboorte tot het verlaten van het ziekenhuis.

Vroeggeboorte is de belangrijkste oorzaak van mortaliteit en morbiditeit bij kinderen. Gelukkig overleven meer prematuurtjes maar daardoor stijgt het aantal kinderen met gevolgen van een vroeggeboorte. Zo lopen prematuurtjes meer risico op gezondheids- leer- en gedragsproblemen dan andere kinderen en hoe vroeger de geboorte des te groter het risico op problemen.

Zonder onderbreking, van bij de geboorte tot het verlaten van het ziekenhuis, de band moeder-kind herstellen (couplet care), is een nieuwe uitdaging voor de perinatologie.

Meer en meer studies tonen de voordelen van de nabijheid moeder-kind aan. Het huid-op-huidcontact, ook kangoeroehouding genoemd, bevordert de neurologische ontwikkeling, borstvoeding en slaap. Couplet care bevordert exclusieve borstvoeding, vermindert het risico op ziekenhuisinfecties en darmaandoeningen, oorzaken van een hoge morbiditeit op neonatologie, en vermindert het aantal rehospitalisaties tot de leeftijd van 1 jaar. Er is ook aangetoond dat couplet care de verblijfsduur significant vermindert.

Er zijn nieuwe strategieën ontwikkeld om prematuurtjes holistisch te behandelen door de zorgen op hun ontwikkelingsniveaus en reacties af te stemmen. De cruciale rol van de ouders noodzaakt een permanente aanwezigheid zoals in het concept “couplet care”. Het niet scheiden van moeder en pasgeborene, en dat vanaf de geboorte tot het verlaten van het ziekenhuis – ongeacht de zwangerschapsduur – moet de rode draad zijn van alle zorgen aan het koppel moeder-kind.

Het team van het neonataal centrum - UMC Sint-Pieter

Pneumologie

12/10

Brussels Sports Clinic

De dienst pneumologie heeft een nieuwe eenheid geopend: de Brussels Sports Clinic.

U kunt daar voor een volledig sportief bilan terecht:

 • - Medisch onderzoek
 • - Cardiorespiratoire inspanningstest (op de fiets of looptapijt)
 • - Analyse van de resultaten

Vervolgens stellen wij een gepersonaliseerd trainingsprogramma op maat van het niveau, de doelstellingen en de sportdiscipline van de sportieveling op.

Wij werken met andere specialiteiten samen (cardioloog, dokter, sportkine, voedingsdeskundige, mentale voorbereider…).De Brussels Sports Clinic richt zich tot alle sportievelingen van minstens 16 jaar, van beginneling tot gevorderde.

Voor meer informatie of een afspraak kunt u ons
per telefoon 02/535.32.11 of e-mail bereiken: brusselssportsclinic@stpierre-bru.be.

UMC Sint-Pieter

18/09

Wereld Alzheimerdag

Een geriatrisch dagziekenhuis voor een globale aanpak van geheugenstoornissen

In België zijn vandaag tot 400.000 mensen met de ziekte van Alzheimer geïdentificeerd. Dat cijfer is bij benadering maar zal de komende jaren, door de veroudering van onze bevolking met een hoge levensstandaard, exponentieel toenemen. Het “ programma voor de geriatrische patiënt” in het UMC Sint-Pieter biedt de patiënten en hun familie een globale aanpak in verschillende structuren: de raadplegingen, het dagziekenhuis, de liaisongeriatrie, de hospitalisatie, de revalidatie en de psychogeriatrie.

Een vroege diagnose van de ziekte heeft voordelen voor de patiënten en hun familie. Ze laat toe een anticiperend plan op te stellen dat rekening houdt met de verwachtingen van de patiënt. Een vroege diagnose maakt het ook mogelijk vaak voorkomende geriatrische problemen tijdens de ziekte, zoals ondervoeding, vallen, onaangepast voorschrijfgedrag, acute verwarring, mishandeling, slikproblemen, sociale complexiteit… te voorkomen.

Het UMC Sint-Pieter heeft in zijn geriatrisch dagziekenhuis meerdere structuren ontwikkeld, zoals het geriatrisch dagziekenhuis dat over een multidisciplinaire expertise (neuropsychologen, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, voedingsdeskundigen, logopedisten, geriaters, maatschappelijk werkers…) beschikt voor de diagnose en de globale behandeling van patiënten in samenwerking met hun huisarts.

Bovendien biedt dat multidisciplinaire team ook opvang aan de families, waarvoor deze ziekte vaak een bron van psychologische en fysieke uitputting is.

Deze interdisciplinaire benadering laat toe:

 • - de families beter te informeren over geriatrische syndromen zoals de behandeling van acute verwarring en psychische gedragsgebonden stoornissen die tijdens de ziekte kunnen optreden.
 • - de behandelende artsen en zorgteams voor de ethische aspecten van geheugenziektes te sensibiliseren: aankondiging van de diagnose, geanticipeerd zorgplan met als doel therapeutische hardnekkigheid en/of onnodige hospitalisaties te vermijden, begeleiding van het levenseinde.
 • - artsen te sensibiliseren voor de soms geriatrische presentatie van deze ziekten (ondervoeding, valpartijen, sociale complexiteit) en de samenwerking tussen de algemene geneeskunde en het ziekenhuis te verbeteren;
 • - verzorgenden en families te sensibiliseren voor het concept van onaangepast voorschrijfgedrag waar patiënten met geheugenziektes bijzonder kwetsbaar voor zijn.

De holistische behandeling van patiënten met een geheugenziekte wordt vandaag als een referentie beschouwd. Ze laat toe zin te geven aan de zorgen en de humane waarden die we van de geneeskunde verwachten te respecteren wanneer de patiënt kwetsbaar wordt.

"Chaque vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle" A Hambapaté Bâ, Unesco 1960
(Vrije vertaling : « Elke oude mens die sterft, is als een bibliotheek die in vlammen opgaat”)

Het team geriatrie, UMC Sint-Pieter
Geriatrisch dagziekenhuis, UMC Sint-Pieter, Brussel
tel: 02 535 37 74

UMC Sint-Pieter

31/08

Twee eenheden campus Pacheco verhuizen naar campus César De Paepe.

Deze maandag 31 augustus en dinsdag 1 september verhuizen Sector 1 (psychogeriatrische revalidatie) en Sector 42 (geriatrische revalidatie) van campus Pacheco naar campus César De Paepe.

Ze gaan zich in twee gloednieuwe eenheden vestigen die gerenoveerd werden om de patiënten ruimtes aan te bieden die aan de behoeften van psychogeriatrische en geriatrische revalidatie aangepast zijn.

Sector 42 (geriatrische revalidatie) wordt eenheid 4A, vierde verdieping, Cellebroersstraat 11.
Sector 1(psychogeriatrische revalidatie) wordt eenheid 4B, eveneens vierde verdieping, Cellebroersstraat 11.

De patiënten kunnen tussen 14 en 19 u. bezoek ontvangen.

Bacteriologie

19/08

Eerste geautomatiseerde bacteriologieketen in België

Op weg naar het grootste Europees systeem op gebied van incubatiecapaciteit in het Universitair Ziekenhuiscentrum Brussel!

Het laboratorium van het Universitair Ziekenhuiscentrum Brussel (UZC Brussel), dat de ziekenhuizen Brugmann, Sint-Pieter, Bordet en HUDERF verenigt en samenwerkt met het Academisch Ziekenhuis Erasmus, is het eerste Belgisch laboratorium dat voluit kiest voor de automatisering van klinische bacteriologie.

BD-KIESTRA heeft deze maand aan het Universitair Ziekenhuiscentrum Brussel (UZC Brussel) een geautomatiseerde keten geleverd met verschillende modules die het kweken van stalen, het beheer van cultuurincubatie en hun lezing toelaat met geïnformatiseerde ondersteuning op basis van gedigitaliseerde beelden.

Dit apparaat vormt een technologische revolutie voor het laboratorium microbiologie van het UZC Brussel. Het biedt talrijke voordelen, namelijk een snellere weergave van de resultaten, een betere standaardisatie van de technieken alsook een optimalisatie van de traceerbaarheid van de activiteiten.

Deze technologische revolutie laat ook toe om de therapeutische behandeling van de patiënten met zware infecties te verbeteren. Ernstige septische gevallen vertegenwoordigen immers bijna 15% van de opnamen op de diensten intensieve zorgen in Europa en hun sterftecijfer kan tot 50% oplopen. Bovendien stijgt het sterftecijfer met 8% per uur dat verloopt alvorens het gepaste antibioticum toe te dienen. De ontwikkeling van nieuwe diagnosemethoden en nieuwe manieren van organisatie maken het mogelijk om sneller het resultaat door te geven aan de clinicus en zijn essentiële elementen om de prognose van deze patiënten te verbeteren.

De voordelen van deze installatie zijn veelvoudig: tijdswinst, kwaliteitswinst en een betere doeltreffendheid. Deze verschillende voordelen maken het voor het laboratorium mogelijk om de taken van de technologen opnieuw in te delen en er een grotere toegevoegde waarde aan te geven. Op middellange termijn plannen wij om ook de activiteit van andere ziekenhuispartners, zoals het Academisch Ziekenhuis Erasmus, op te vangen.

Met bijna 300.000 bacteriologische stalen die jaarlijks worden behandeld, zal het voorgestelde systeem door zijn analysecapaciteit het derde grootste systeem in Europa vertegenwoordigen. In de nabije toekomst zal het laboratorium deze uitrusting uitbreiden om het aantal behandelde stalen dat momenteel behandeld wordt in het UZC Brussel te verdubbelen.

Klik hier om deze nieuwe uitrusting te ontdekken.

Materniteit

03/08

Wereldweek borstvoeding

In het kader van de week van de bostvoeding wil onze materniteit melden dat ze het kwaliteitslabel "Babyvriendelijk ziekenhuis" verkregen hebben van de Wereld Gezondheidsorganisatie. Deze richt zich op de begeleiding van moeders die ervoor hebben gekozen hun baby bostvoeding te geven.

Dit label wordt alle 4 jaar opnieuw geavalueerd en toegekend.

Alhoewel wij de keuze van flessenvoeding respecteren, is moedermelk de beste voeding voor een pasgeboren of premature baby. De voordelen van bostvoeding werden wetenschappelijk bewezen.

Voor meer informatie worden er elke dinsdagnamiddag pre- en postnatale raadplegingen borstvoeding georganiseerd op de prenatale raadpleging (eenheid 206). Wij werken ook samen met vroedvrouwen aan huis en de raadpleging senologie op de campus César De Paepe.

Onze materniteit beschikt over een borstvoedingscomité samengesteld door een gynaecoloog (Alexandra Cogan), kinderartsen (Marie Tackoen en Michèle Waku), de verantwoordelijken van de eenheden (Marie France Beautrix, Romy Beugnies, Elodie Nou en Bénédicte Goubeau ) en een lactoseconsultante (Patricia Vanderschueren).

Geneeskunde

28/07

Werelddag tegen hepatitis
Virale hepatitis: een seriemoordenaar maar er is hoop!

Men gaat ervan uit dat wereldwijd 350 miljoen mensen drager is van het hepatitis B-virus en dat jaarlijks één miljoen eraan sterft. De cijfers zijn identiek voor het C-virus. Hepatitis is dus wel degelijk een seriemoordenaar. De ziekte komt vooral in Azië en Afrika voor maar ook in ons land.

Virussen B en C worden via besmet bloed overgedragen: bloedtransfusie, geïnfecteerde naalden (verslaafden), seksuele betrekkingen, overdracht van moeder op kind via de placenta enz.

Enkel virussen B en C kunnen verantwoordelijk zijn voor een chronische virale hepatitis die naar een leverfibrose kan evolueren en later naar een cirrose.

Cirrose kan tot het overlijden van de patiënt leiden, hetzij omdat de leverfunctie faalt, hetzij omdat een primitieve kanker van de lever (hepatocarcinoom) opduikt.

De diagnose van virale hepatitis B en C gebeurt aan de hand van een bloedafname (serologische testen, levertesten…). De cirrose wordt door medische beeldvorming bevestigd, door niet-invasieve testen (Fibroscan, Fibrotest…) en een eventuele leverbiopsie.

Maar er zijn meerdere redenen om optimistisch te zijn!

Het grote publiek wordt gesensibiliseerd voor beschermend gedrag om overdracht van het virus te vermijden: het gebruik van condooms, het verdelen van steriele naalden onder verslaafden, opsporing bij de zwangere vrouw, het ontsmetten van medisch materiaal… en vooral het vaccineren van pasgeborenen tegen het B-virus. Er bestaat helaas nog geen vaccin tegen het C-virus.

Ook zijn de jongste jaren antivirale medicijnen op de markt gekomen die extreem doeltreffend zijn tegen zowel het B-virus als het C-virus.

De behandeling tegen het B-virus vermijdt replicatie van het virus zonder het echter definitief te kunnen elimineren. Het is dus een langdurige behandeling maar doeltreffend en zonder neveneffecten. Enkel patiënten met actieve chronische hepatitis moeten die medicijnen nemen. Gelukkig is meer dan 50 % van de patiënten drager van een inactief B-virus zonder leverklachten. In België wordt de behandeling door de sociale zekerheid ten laste genomen.

De vooruitgang is nog spectaculairder voor het C-virus.
25 jaar onderzoek heeft toegelaten een nieuwe generatie antivirale medicijnen op punt te stellen waardoor in 90 % van de gevallen, na 3 maanden behandeling, het virus definitief geëlimineerd wordt. Deze nieuwe medicijnen zijn sinds januari 2015 in België verkrijgbaar en binnen enkele maanden volgen er nog andere.

Enig minpunt: de prijs van die medicijnen, die vandaag enkel beschikbaar zijn voor patiënten met een gevorderde fibrose. De terugbetalingsmodaliteiten zouden wellicht in de nabije toekomst in de goede richting moeten evolueren waardoor een groter aantal patiënten behandeld kan worden. De prijs van de medicijnen blijft echter een groot probleem in de ontwikkelingslanden.

De vereende krachten van dokters, klinisch verpleegkundigen, onderzoekers en de farmaceutische industrie hebben dus toegelaten deze twee dodelijke virussen te overwinnen!

Rest ons besmetting te voorkomen door onze levenshouding aan te passen, van bij de geboorte tegen het B-virus te vaccineren, door op tijd de aanwezigheid van het virus op te sporen en het op het meest geschikte moment te behandelen.

In het UMC Sint-Pieter behandelt een team hepatologen en gespecialiseerde verpleegkundigen sinds 25 jaar patiënten die drager zijn van het B-virus en het C-virus.

Dr. Marc VAN GOSSUM

Spoedgevallen

03/07

Zorg goed voor oude mensen in hittegolf

Ouderen zijn extra kwetsbaar voor de huidige, tropische temperaturen. “Ze moeten goed voor zichzelf zorgen of, als ze daar niet toe in staat zijn, hun omgeving”, adviseert prof. dr. Mols, diensthoofd van de spoeddienst van het UMC Sint-Pieter.

De eerste raad aan ouderen van prof. Mols is overdag niet buiten te gaan. Hooguit ’s morgens vroeg of ’s avonds laat. “Het is zeer belangrijk veel water te drinken, naast eventueel koffie of andere dranken. Zet een fles anderhalve liter water naast je op tafel, dan vergeet je het niet. Drink, ook als je geen dorst hebt. Vergeet ook niet te eten.”

Nu en dan een kleine douche nemen, zorgt voor verfrissing. Mols: “Maar droog je niet af, enkel deppen. Dat zorgt voor een betere hydratatie.” Binnen blijven, betekent niet jezelf opsluiten. “Zorg voor kleine luchtstromen.”

Prof. Mols vraagt in deze tropische dagen extra zorg te dragen voor de ouderen in onze nabije omgeving. Want zelf zijn ze daar niet altijd toe in staat. “Aarzel niet om bij een malaise naar de huisarts of dokter van wacht te gaan.”

De spoeddienst van het UMC Sint-Pieter wordt (nog) niet overspoeld. “Maar het valt me op dat het - ondanks de vakantie - sinds begin deze week niet minder druk dan anders is”, zegt professor Mols. “Er zijn veel gehospitaliseerde oudere patiënten met ademhalings- of hartstoornissen.”

Dienst Infectieziekten

18/05

Een vaccin tegen HIV / AIDS : waar staan we?

Wereldwijd zijn vandaag meer dan 35 miljoen mensen met het hiv-virus geïnfecteerd. In 2013 raakten dagelijks meer dan 5.700 mensen met het virus besmet. Deze cijfers tonen aan dat de epidemie nog lang niet onder controle is. Een vaccin zou daar kunnen toe bijdragen maar helaas is de weg naar dat vaccin met veel hindernissen bezaaid.

Men blijft nochtans zoeken naar een preventief vaccin (voor mensen die niet besmet zijn met hiv). In 2009 heeft voor het eerst een preventief vaccin tijdens een klinische test in Thailand een kleine doeltreffendheid bij de mens getoond maar meerdere vaccintesten toonden geen doeltreffendheid.

Een volledig doeltreffend vaccin kon nog niet ontwikkeld worden omdat:
- het hiv-virus vele subtypes heeft en een grote genetische diversiteit.
- sommige proteïnen van de enveloppe van het virus verborgen zijn en dus afgeschermd van antilichamen.
- het virus gemakkelijk mutaties ontwikkelt, waardoor het aan de controle van de cellulaire immuniteit ontsnapt.

Geconfronteerd met het falen van de klassieke technologieën voor de ontwikkeling van een vaccin, wordt het onderzoek met nieuwe technologieën voortgezet en worden nieuwe pistes verkend.

Naast een preventief vaccin wordt ook het onderzoek naar een therapeutisch vaccin vervolgd. Namelijk een vaccin bestemd voor seropositieve patiënten. Waarom?
De antiretrovirale behandeling is zeer doeltreffend en laat toe de virusvermeerdering te controleren (ze verhindert het virus zich te vermenigvuldigen en leidt tot een ondetecteerbare virale lading*). Helaas elimineert die behandeling het virus niet. Het hiv-virus blijft in sommige cellen van het immuunsysteem “slapen” en vormt het reservoir. (*Hoeveelheid hiv-virus in het bloed.)

Door de hardnekkigheid van het virus is er een chronische activering van het immuunsysteem, zelfs bij een antiretrovirale behandeling. Het bestaan van dat reservoir is overigens een groot obstakel voor genezing. Een therapeutisch vaccin zou toelaten het virus via dat reservoir te controleren – waardoor de infectie in « functionele remissie » zou gaan en de patiënt zou toelaten met zijn antiretrovirale behandeling te stoppen – of zelfs te elimineren, wat synoniem zou zijn van genezing.

Een doeltreffend vaccin tegen hiv, preventief en/of therapeutisch, is niet voor morgen maar de wetenschap vordert.

Van Dr. Agnes Libois & Dr Stéphane De Wit, Dienst Infectieziekten

Gynaecologie

08/05

Website informeert jonge vrouwen met borstkanker over behoud vruchtbaarheid

Jonge vrouwen met borstkanker zijn vaak onvoldoende geïnformeerd over het behoud van hun vruchtbaarheid voor, tijdens en na de behandeling. De website Familyhope vult die leemte aan.

Op 10 mei vieren we onze moeders. Wij nemen de gelegenheid te baat om u eraan te herinneren dat in België jaarlijks een honderdtal vrouwen, jonger dan 40 jaar, met borstkanker gediagnosticeerd wordt.

Deze jonge vrouwen worden door borstkanker getroffen op een leeftijd waarop ze misschien aan het stichten of het uitbreiden van hun gezin denken. Anderen worden met de diagnose van borstkanker geconfronteerd wanneer zij al zwanger zijn. Hun project om een kind te krijgen, wordt onvermijdelijk door deze diagnose ondermijnd. De behandelingen tegen kanker zijn de jongste jaren aanzienlijk geëvolueerd. Een groot aantal patiënten gaat dus genezen van zijn borstkanker. Genezen van de ziekte is de hoofdprioriteit. Maar een goede levenskwaliteit na de behandeling is evenzeer een van de doelstellingen van het zorgteam. Het behoud van de vruchtbaarheid bij jonge vrouwen die kanker overleven, maakt integraal deel uit van die levenskwaliteit na de ziekte. Behandelingen tegen kanker kunnen helaas de vruchtbaarheid schaden. Maar er bestaan veel manieren om de vruchtbaarheid voor de start van de behandelingen te behouden. Het is dus van kapitaal belang jonge patiëntes te informeren over de effecten van de behandelingen op hun vruchtbaarheid en hun de mogelijkheid te geven te genezen met behoud van hun reproductieve capaciteit.

De website www.familyhope.be werd met dat doel door de dokters van het departement Gynaecologie-Verloskunde van het UMC Sint-Pieter, in samenwerking met zeven andere Belgische universitaire centra, ontwikkeld. De website informeert patiëntes, hun naasten en artsen over de opties voor het behoud van de vruchtbaarheid gedurende de hele behandeling tegen borstkanker.

Kan ik mijn kanker behandelen nu ik zwanger ben? Beïnvloedt mijn zwangerschap mijn prognose? Wat zijn de effecten van de behandeling op mijn baby? Mag ik zwanger worden eens ik genezen ben van borstkanker? Wordt de kans op herval door een zwangerschap beïnvloed?

Op deze en vele andere vragen, probeert Family Hope antwoorden te geven. Bent u een patiënte, een naaste of haar arts? Dan vindt u gedetailleerde informatie in de drie landstalen op www.familyhope.be.

U vindt er ook getuigenissen van jonge vrouwen die borstkanker overleefd hebben en een beroep deden op behandelingen voor het behoud van hun vruchtbaarheid. Wij werken momenteel aan het verbeteren van de pagina bestemd voor de professionelen van de gezondheidssector. Volg ons ook via de sociale netwerken. Zo blijft u op de hoogte van de jongste ontwikkelingen.

In naam van het hele Family Hope team, wensen wij alle mama’s een prachtig feest toe.

Van Dr. Catherine Houba, Adjunct-kliniekhoofd voor de Vruchtbaarheidskliniek en Dr. Maxime Fastrez, Adjunct-kliniekhoofd voor de Gynaecologische Oncologie

Neonatologie

28/04

UMC Sint-Pieter, babyvriendelijk ziekenhuis

De kraamafdeling van het UMC Sint-Pieter heeft voor de derde opeenvolgende keer het kwaliteitslabel Babyvriendelijk Ziekenhuis gekregen. Een internationaal concept dat door de Wereldgezondheidsorganisatie en Unicef ondersteund wordt.

Het label “Babyvriendelijk Ziekenhuis” bekroont ziekenhuispraktijken die de noden en het ritme van de pasgeborene respecteren en de baby zo goed mogelijk verwelkomen. Het is een echt kwaliteitslabel.

Het team van onze kraamafdeling bevordert de nabijheid tussen moeder en kind en beschermt, begeleidt en moedigt borstvoeding aan. Het garandeert elke moeder en kind een zo groot mogelijk gezondheidskapitaal en de best mogelijke binding.

Infectieziekten

27/04

Wereld vaccinatieweek : belgië wereldleider

De Wereld Vaccinatieweek (van 24 tot 30 april) staat in het teken van het overbruggen van de vaccinatiekloof. Volgens recente schattingen zijn wereldwijd om en bij de 22 miljoen kinderen verstoken van basisvaccins. Bovendien is de vaccinatiegraad in de geïndustrialiseerde landen de afgelopen tien jaar afgenomen. Europa werd de jongste jaren dan ook opgeschrikt door forse uitbraken van ziektes zoals mazelen en rubella.

België behoort tot de wereldtop op het vlak van vaccins. In ons land werd onder meer een vaccin tegen klierkoorts en een vaccin tegen het humaan papillomavirus - dat tot baarmoederhalskanker kan leiden - ontwikkeld. In de huidige strijd tegen ebola speelt België eveneens een vooraanstaande rol met twee experimentele vaccins met veelbelovende resultaten in klinische proeven.

Ander onderzoek in België richt zich onder meer op het ontwikkelen van een eerste vaccin tegen malaria en het verhogen van de doeltreffendheid van vaccins tegen griep.

Hoewel in België enkel de vaccinatie tegen polio verplicht is, voert de overheid sinds de jaren '50 een actief vaccinatiebeleid. Ons land kent dan ook een hoge vaccinatiegraad.

In het raam van de vaccinatieweek en het vaccinatieplan 2020 van de Vlaamse overheid lanceerde het Agentschap Zorg en Gezondheid de campagne "Mazelen: geen kinderziekte!". Deze sensibiliseringscampagne heeft tot doel de vaccinatiegraad tegen mazelen bij de Vlaamse jongeren van 92,5 % naar 95 % te brengen en zo de verspreiding van deze ziekte, die de jongste jaren weer in opmars was, sterk in te perken.

(Bron : pharma.be)

Dermatologie

13/04

Huidkanker: 4 op de 10 overlijdens kan door vroege diagnose vermeden worden

41% van de overlijdens ten gevolge van huidkanker in België kon vermeden worden als de patiënten op tijd op consultatie waren geweest. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek in het raam van de Europese campagne ter voorkoming van huidkanker, Euromelanoma.

Euromelanoma voerde tussen november 2014 en maart 2015 onderzoek bij Belgische en Europese dermatologen. * Daaruit blijkt dat 40% van de overlijdens door huidkanker kon vermeden worden indien de patiënten tijdig langsgekomen waren.

Volgens de Belgische dermatologen stelt 40% van de patiënten zijn consultatie 3 tot 6 maanden uit, zelfs na het ontdekken van de eerste tekenen van huidkanker.

De redenen waarom een consultatie wordt uitgesteld zijn divers en verbazingwekkend. De eerste reden is dat de patiënt wil afwachten en wel zal zien wat er gebeurt. De tweede reden is dat de patiënt het vaak te druk heeft. De derde reden is angst voor de diagnose en het ontkennen van de risico’s voor de gezondheid. Vierde reden is dat de patiënt de tijd van zijn of haar arts niet wil verspillen.

De preventiecampagne 2015 van Euromelanoma heeft van 4 tot 8 mei plaats met ‘het uitstellen van de consultatie’ als centraal thema.

*Euromelanoma Dermatologist Survey november 2014 / maart 2015.

Infectieziekten

23/03

Werelddag tegen tuberculose

De incidentie van tuberculose daalt overal in de wereld. De doelstellingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) om tegen 2015 de incidentiecurve van tbc te stoppen en om te buigen zijn met een daling van de mortaliteit en van de prevalentie van de ziekte, met respectievelijk 45 en 41% sinds 1990, bereikt.

Toch blijft waakzaamheid geboden. In haar jongste rapport schat de WGO het aantal nieuwe gevallen van tbc in 2013 op 9 miljoen met wereldwijd 1,5 miljoen overlijdens. Meer dan 80% van die gevallen komt in Azië, China, India en Afrika voor. Maar Europa blijft niet gespaard, in het bijzonder het oosten.

De strijd tegen tuberculose is bedreigd door het opduiken van vormen van tuberculose die immuun zijn voor de klassiek, "korte" en weinig kostende behandelingen. Vandaag is 3,5 % van de nieuwe tuberculosegevallen resistent, waarvan 10% een resistentieprofiel vertoont dat de kansen op genezing zwaar ondergraaft. Die vormen van tuberculose die veel langere en erg dure behandelingen vergen, duiken voornamelijk in landen met beperkte middelen op. Niettemin werden in meer dan 100 landen gevallen aangetroffen - ook in streken waar het percentage tbc zeer zwak is - ten gevolge bevolkingsverplaatsingen gebonden aan oorlogen en economische migratie.

Ziekte van de armoede

Dat noopt de westerse landen ertoe zeer waakzaam te blijven voor het opsporen en behandelen van tuberculose. Dat is niet alleen een verplichting voor de volksgezondheid maar ook een ethische must. Men kan niet genoeg herhalen dat tuberculose voor alles een ziekte gerelateerd aan armoede is. Ook vandaag stellen we vast dat elke aantasting van het gezondheidssysteem ten gevolge een financiële of politieke crisis het risico op het opduiken van resistente tuberculose vergroot (met Griekenland als recent voorbeeld!).

Dankzij een uitstekende aanpak kent België een constante afname van tuberculose (8.9/100.000 inwoners in 2012). Notificatie van de gevallen, gratis behandeling, opvolging van de zieken tot genezing, opsporen van secundaire gevallen, opsporing bij risicogroepen, referentiecentra en expertengroepen voor resistente tuberculose, actieve deelname aan onderzoek. Deze acties worden op nationaal niveau door het BELTA-TBnet gecoördineerd. VRGT en FARES staan voor de opvolging van de meest onvermogende patiënten in (daklozen, mensen die uit de samenleving gestoten worden, asielzoekers enz.).

Solidair blijven

Het UMC Sint-Pieter heeft altijd een centrale rol gespeeld in de strijd tegen tuberculose in Brussel. In samenwerking met de dienst pneumologie en de antenne van FARES op onze campus, behandelen wij een honderdtal tbc-patiënten per jaar op onze eenheden infectieziekten. Wij zijn ook een referentiecentrum voor multiresistente tuberculose in België. Binnenkort opent op onze campus een hospitalisatie-eenheid gewijd aan resistente tuberculose. Een ambitieus project dat door het ministerie van Volksgezondheid ondersteund wordt. Patiënten die heel lang respiratoire isolatie nodig hebben, zullen er in meer menswaardige omstandigheden en met respect voor de individuele vrijheid opgevangen worden, zonder de veiligheid van de verzorgers en van de bevolking in gevaar te brengen. Deze eenheid wil de kwaliteit van de verzorging van deze complexe patiënten en het genezingspercentage van resistente tuberculose in ons land vergroten.

Perspectieven voor de komende 20 jaar? "The End TB Strategy" van de WGO: een wereldwijde vermindering van de mortaliteit met 95% en de incidentie van tuberculose met 90% tegen 2035. Om die streefdoelen te bereiken, moeten de nieuwe diagnostische instrumenten goed gebruikt worden, moet de ontwikkeling van nieuwe therapeutische strategieën en van 15 kandidaat-vaccins voortgezet worden en moeten de nieuwe anti-tuberculotica die onlangs op de markt kwamen (Bedaquiline en Delanamid) goed aangewend werden. En solidair blijven met de minst bedeelden.

Dr. Marie-Christine Payen - Infectieziekten UMC Sint-Pieter

Materniteit

16/03

Verkort verblijf materniteit

Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, Maggie De Block, heeft op 1 januari 2015 maatregelen ingevoerd om de verblijfsduur op de materniteit te verkorten. Mama’s mogen voortaan niet langer dan 3 en een halve dag in het ziekenhuis verblijven, te rekenen vanaf hun opname.

Dat verkort verblijf zou geen enkel risico op medisch vlak met zich mogen meebrengen als de bevalling goed wordt voorbereid en er een goede opvolging na de bevalling is.

Met dat doel hebben wij de prenatale raadpleging « Geboren worden in het UMC Sint-Pieter » gestart. Tijdens die raadpleging - die rond de 32e zwangerschapsweek plaatsheeft - leggen wij de toekomstige moeders de verschillende details over hun terugkeer naar huis uit.

Onze medische opvolging stopt niet op de dag dat de patiënte de materniteit verlaat. De mama’s worden met een zelfstandige vroedvrouw of een vroedvrouw van een vereniging in contact gebracht die bezoeken aan huis aflegt. De vroedvrouw krijgt het medisch dossier om voor een optimale opvolging te kunnen zorgen. Verplaatsingskosten uitgezonderd, wordt deze dienst integraal door de ziekteverzekering terugbetaald.

En als de pasgeborene om medische redenen niet naar huis kan, mogen de ouders gedurende heel de hospitalisatie, voor een klein financieel supplement, bij hem of haar blijven.

Isala centrum

12/03

Isala heeft haar certificaat!

Onze borstkliniek ISALA van het UMC Sint-Pieter heeft woensdag (11/03/2015) haar Europees certificaat gekregen.

Dat certificaat is het resultaat van een nauwgezette kwaliteitscontrole van alle etappes van de behandeling van patiëntes met borstkanker. Door deze Europese erkenning is onze borstkliniek de eerste met een certificaat in Brussel en Wallonië. Een mooie waardering voor de niet enkel technische maar ook menselijke kwaliteit van het werk van de om en bij de 40 medewerkers die constant naar verbetering streven."

Pneumologie

06/03

13 maart is Wereldslaapdag

Vrijdag 13 maart 2015 is het Wereldslaapdag. Thema dit jaar is slaaphygiëne.

Wat zijn de trucs en weetjes om goed te slapen? Tot welk uur mag ik koffie drinken om mijn slaap niet te verstoren? Verbetert sporten de kwaliteit van mijn slaap? Wat is de invloed van tablets, smartphones en andere schermen op mijn slaap?

Het team van het slaaplaboratorium beantwoordt al uw vragen op haar informatiestand vrijdag 13 maart tussen 10.30 en 14.30 u. in de inkomhal van het UMC Sint-Pieter, Wolstraat 105, 1000 Brussel.

Oftalmologie

06/03

Wereld Glaucoom Week van 08 tot en met 14 maart

De diensten oogheelkunde van de universitaire ziekenhuizen Sint-Pieter en Brugmann organiseren vrijdag 13 maart van 8.30 tot 16 u een gratis screeningsdag glaucoom in het raam van de Wereld Glaucoom Week.

Glaucoom is een oogziekte die een progressieve en onherstelbare beschadiging van de oogzenuw veroorzaakt en uiteindelijk zelfs tot blindheid kan leiden.

Deze beschadiging, ook wel « de stille dief van het zicht » genoemd, is vaak gerelateerd aan een verhoogde oogdruk.

Glaucoom is een weinig bekende oogziekte, want niet gemediatiseerd. De ziekte is in het begin ook asymptomatisch en wordt daarvoor vaak in een laat stadium ontdekt. In de ontwikkelde landen is de helft van de patiënten met deze aandoening zich daar niet van bewust. In de ontwikkelingslanden kan dat tot 90 % oplopen.

Glaucoom is wereldwijd de op één na belangrijkste oorzaak van blindheid. Men schat dat wereldwijd ongeveer 4.5 miljoen mensen als gevolg van deze aandoening blind zijn geworden en dat dit aantal nog zal toenemen tot 11,2 miljoen in 2020.

Er bestaan meerdere soorten glaucoom, waarvan het zogenaamde “ primaire openhoekglaucoom” de meest voorkomende vorm is. Deze vorm van glaucoom is vaak gerelateerd aan bepaalde risicofactoren zoals een verhoogde oogdruk, een familiale voorgeschiedenis, Afrikaanse afkomst, een belangrijke bijziendheid (myopie) en leeftijd.

Het is dus zeer belangrijk op tijd en regelmatig te laten testen om eventuele oogschade te beperken en de evolutie naar een belangrijke visuele handicap of zelfs blindheid te vermijden.

Vandaar de gratis screeningsdag van de diensten oogheelkunde van de universitaire ziekenhuizen Brugmann en Sint-Pieter.

Adres screeningsdag: UMC Sint-Pieter, Waterloolaan 129, 1000 Brussel, 4e verdieping.

Geneeskunde

03/03

Griepepidemie over hoogtepunt heen

Het aantal mensen dat met griepsymptomen naar de huisarts gaat, is aanzienlijk gedaald. Tussen 16 en 22 februari 2015 waren dat ongeveer 675 personen op 100 000 inwoners. Tussen 9 en 15 februari nog 950 op 100.000.

Met deze daling lijkt het erop dat de griepepidemie stilaan terrein verliest” zegt dr. Viviane Van Casteren, epidemiologe bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV).

De daling van het aantal griepgevallen doet zich bij alle leeftijdscategorieën voor, behalve bij de 65-plussers.

Sinds het begin van het seizoen circuleren er drie influenza virussen: A(H1N1), A(H3N2) en B. De laatste week was er een overwicht van A(H3N2) (75%)", zegt Viroloog Steven Van Gucht van het WIV.

Het A(H1N1) subtype komt overeen met de stam in het vaccin. De A(H3N2) stam die momenteel in België het meest voorkomt verschilt met de vaccinstam.

(Bron: Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid)

CeMAViE

06/02

Internationale dag tegen vrouwelijke genitale verminking


Dr. Martin Caillet van CeMAViE:
(Medisch Centrum voor Hulp aan Slachtoffers van Besnijdenis - UMC Sint-Pieter - 1000 Brussel)

« Enkel chirurgie is geen behandeling »

6 februari is de internationale dag van nultolerantie tegen vrouwelijke genitale verminking (VGV).

Volgens een studie van het International Instituut Tropische Geneeskunde Antwerpen zijn in België 13.112 vrouwen en meisjes heel waarschijnlijk besneden. 4.084 lopen het risico besneden te worden.

“Toen ik startte, wist ik dat slachtoffers van vrouwelijke genitale verminking veel geleden hadden maar ik was mij er niet van bewust dat sommige moeilijkheden hen hun hele leven konden blijven achtervolgen ”, zegt dr. Martin Caillet, verantwoordelijk gynaecoloog van het Medisch Centrum voor Hulp aan Slachtoffers van Besnijdenis van het UMC Sint-Pieter (CeMAViE).

CeMAVIE is een van de twee Belgische referentiecentra voor de multidisciplinaire behandeling van de psychische en somatische gevolgen van vrouwelijke genitale verminking. Die behandelingen worden sinds 1 maart 2014 terugbetaald.

In de eerste 6 maanden activiteit heeft het team van CeMavie (vroedvrouw, gynaecoloog, psycholoog en seksuoloog) meer dan 100 patiëntes behandeld en ruim 200 raadplegingen gedaan. Sinds de opening op 1 april 2014 hebben 14 patiëntes een clitorisreconstructie gehad.

De gevolgen van de operatie zijn niet altijd gemakkelijk en het is niet gegarandeerd dat de vrouwen een orgasme kunnen bereiken. «Toch zijn de vrouwen die wij geopereerd hebben heel tevreden», legt dr. Caillet uit. «Onze eerste patiënte beleefde op 40 jaar voor het eerst de verrassing van een clitoraal orgasme! ».

De vrouwen bloeien soms al van bij het herstel open, nog voor ze volledig genezen zijn. « Voor het eerst lopen wij met opgeheven hoofd», vertrouwen ze Sonia Zeghli, psychologe bij CeMAViE, toe.

« Maar enkel chirurgie is geen reconstructie. Een gemengde psycho-seksuologische en medisch-chirurgische behandeling biedt de patiëntes de beste garantie om alle facetten van hun trauma aan bod te laten komen. Wij willen hen oplossingen op maat bieden die zo duurzaam mogelijk zijn. »

Geneeskunde

22/01

Epidemische drempel voor griep overschreden.

De meest recente cijfers van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) tonen aan dat de epidemische drempel ruim overschreden werd in België.

“Tussen 12 en 18 januari 2015 consulteerden ongeveer 246 personen op 100 000 inwoners hun huisarts met een griepsyndroom (plotse temperatuurstijging naar 38°C of hoger, hoest, algemene ongemakken zoals spierpijn) en de epidemische drempel (140 per 100 000) werd toen dus voor de eerste keer dit jaar overschreden”, legt dr. Viviane Van Casteren, diensthoofd Gezondheidszorgonderzoek bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) uit.

“Het is zeer waarschijnlijk dat de griepactiviteit de komende weken nog zal toenemen en ook volgende week de epidemische drempel zal overschrijden, wat meteen het officiële signaal zal zijn om de griepepidemie in België in te luiden.”

Om van een griepepidemie te kunnen spreken, moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • Het aantal consultaties voor griepsyndromen ligt boven de epidemische drempel van 140 consultaties per 100 000 inwoners per week;
 • Deze overschrijding van de epidemische drempel duurt minstens twee weken;
 • Virologische analyse toont dat minstens 20% van het aantal luchtwegstalen positief test op het influenzavirus.

Getroffen groepen

De stijging van het aantal griepgevallen doet zich voor bij personen van 0 tot 65 jaar maar is vooral uitgesproken bij jonge kinderen tussen 0 en 4 jaar.

Circulerende virussen

Virologische analyses tonen aan dat het aantal luchtwegstalen dat positief op het influenzavirus test de jongste weken erg hoog is (>50%). Sinds het begin van het seizoen circuleren er drie influenzavirussen: A(H1N1), A(H3N2) en B. De laatste weken is er een sterk overwicht van A(H3N2) (67%).

De A(H1N1) en influenza B subtypes komen overeen met de stam in het vaccin. Voor A(H3N2) circuleert er ook een nieuwe variant die verschilt met de vaccinstam. Het is in dit stadium nog te vroeg om de mogelijke implicatie daarvan op de werkzaamheid van het vaccin in te schatten.

Vaccinatie

Personen die tot een risicogroep (personen ouder dan 65, zwangere vrouwen vanaf het tweede trimester, mensen met een chronische ziekte) behoren en die nog niet gevaccineerd zijn, worden aangeraden advies in te winnen bij hun huisarts. Het duurt ongeveer 2 weken na de injectie, vooraleer het vaccin effectief is.

Iedereen kan helpen om de griepoverdracht te beperken:

 • Was je handen goed en regelmatig met zeep en water.
 • Als je hoest, hoest dan in een papieren zakdoek en gooi hem nadien weg.
 • Als je geen zakdoek hebt, hoest dan in je elleboog en niet in je handen.
 • Als je griepsymptomen hebt, blijf dan thuis.

(Bron: Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid )

Gynaecologie

20/01

Uitstrijkje om de 5 in plaats van 3 jaar.

KCE: HPV-test effectiever voor opsporing baarmoederhalskanker dan Pap-test

Er bestaat een duidelijk verband tussen baarmoederhalskanker en de aanwezigheid van een lokale infectie met het humaan papillomavirus (HPV), dat seksueel wordt overgedragen. Het KCE (Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg) stelde, samen met het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en het Kankerregister, vast dat een screening met de HPV-test, die het virus opspoort, vrouwen ouder dan 30 jaar beter beschermt tegen baarmoederhalskanker dan de klassieke uitstrijkjes (ook Pap-test genoemd), en dit aan een lagere kost.

Bovendien zou de HPV-test de duur tussen 2 onderzoeken in alle veiligheid kunnen verlengen van 3 tot 5 jaar. Belangrijk is daarbij dat alle vrouwen tussen 25 en 64 jaar zich verder laten screenen. Dat geldt ook voor vrouwen die werden gevaccineerd tegen het HPV-virus, omdat het vaccin niet beschermt tegen alle virustypes en de werkingsduur van het vaccin nog onvoldoende is gekend.

(Bron: Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg)

Infectieziekten

15/01

Tanende angst voor aids leidt tot meer seksuele infecties.

Het aantal seksueel overdraagbare infecties (soi) in België blijft continu stijgen. “Aids boezemt minder angst in en dus gaan de mensen meer risicogedrag vertonen”, verklaart dr. Agnes Libois van de S Clinic van het UMC Sint-Pieter de toename. “Jongeren die geen vaste relatie hebben, zouden altijd een condoom op zak moeten hebben.”

Chlamydia is de meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoening in België. In Vlaanderen steeg het aantal gevallen tussen 2002 en 2013 van 8,3 tot 45,7 op 100.000 inwoners. Dat is dubbel zoveel dan in Wallonië waar het aantal toenam van 4,9 tot 21 op 100.000 inwoners. Het meeste aantal van dergelijke infecties vindt men in Brussel waar een toename viel te noteren van 31,1 tot 99,1 op 100.000 inwoners. Dat blijkt uit de jongste cijfers van het Wetenschappelijk instituut voor volksgezondheid (WIV).*

“De aanhoudende stijging is deels te verklaren door een betere opsporing maar en ook vooral door meer seksueel risicogedrag”, zegt dr. Libois van de S Clinic van het UMC Sint-Pieter. “Aids boezemt minder angst in en dus gaan de mensen minder opletten, minder een condoom gebruiken.”

Nog meer preventie en nog meer opsporen zijn de enige uitweg om het stijgende aantal soi’s af te remmen. “Seksueel overdraagbare infecties leiden niet altijd tot klachten”, licht dr. Libois toe. “Chlamydia bijvoorbeeld treft vooral jonge vrouwen maar in drie op de vier gevallen zijn er geen symptomen. Men weet niet dat men de infectie heeft en doorgeeft en onbehandeld kan ze tot onvruchtbaarheid of een miskraam leiden.”

“Ik raad alle jongeren zonder vaste partner aan altijd een condoom op zak te hebben want seksuele contacten zijn niet altijd gepland. Wie veel risico neemt, moet zich minstens twee keer per jaar laten testen, voor wie minder risico neemt, volstaat één keer per jaar. ”

Zich laten testen, kan in een centrum dat gespecialiseerd is in de opsporing en behandeling van soi’s zoals de S Clinic of bij de huisarts. “De testen zijn heel gemakkelijk en snel, ze doen geen pijn en worden voor een groot deel terugbetaald. Voor hiv en syfilis wordt een bloedtest afgenomen. Andere soi’s worden met een urinetest of een vaginaal uitstrijkje – dat de vrouwen vaak zelf nemen - opgespoord.”.

De aanhoudende stijging van soi’s in België zou een alarmsignaal moeten zijn om een grote sensibiliseringscampagne starten. Zeker naar jongeren toe”, vervolgt dr. Libois.

(*Bron cijfers: Belga)

Energie

17/12

Een energieaudit om CO2-uitstoot te verminderen.

Het UMC Sint-Pieter werkt sinds 8 december 2014 met een door het BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer) erkend auditeur samen voor een energieaudit van de gebouwen en de technische installaties op campus Hallepoort.

De energieaudit zal een beschrijving van de bestaande situatie geven en een analyse van het huidige energieverbruik maken (de bouwschil, het verwarmingssysteem, het ventilatiesysteem, productie van huishoudelijk warm water en verlichting). De audit zal te nemen verbeteringsmaatregelen opsporen en in een strategisch actieplan met een return on investement over maximaal 5 jaar uitmonden.

Mogelijke oplossingen en verbeteringsmaatregelen zijn:

 • maatregelen om de vraag naar energie te verminderen (energetische soberheid)
 • maatregelen om beter energie te bewaren door isolatie en luchtdichtheid
 • maatregelen om energie te recupereren
 • maatregelen voor de rationalisatie en verbetering van de prestaties van energieproductie met niet-hernieuwbare bronnen
 • maatregelen voor de productie van energie met hernieuwbare bronnen.

Met deze audit heeft het UMC Sint-Pieter een instrument voor een duurzaam milieubeheer in handen dat ook gunstig is voor zijn financieel evenwicht.

Sinds geruime tijd heeft het UMC resoluut de groene kaart getrokken. Ook bij ons behoren een verminderde CO2-uitstoot en een lager energieverbruik voortaan tot de grootste prioriteiten.

Ebola

04/12

Ebola : België bereidt zich voor!

Dokter Erika Vlieghe, nationaal coördinator voor de Ebola epidemie legt uit hoe België zich voorbereidt. Bekijk hier de podcast.

CeMAViE

01/12

Koningin Mathilde bezoekt centrum CeMAViE.

Hare Majesteit de Koningin Mathilde heeft vrijdag 29 november het Medisch Centrum voor Hulp aan Slachtoffers van Besnijdenis CeMAViE bezocht. Het centrum werd dit jaar geopend en biedt een multidisciplinaire aanpak van de somatische en psychologische verwikkelingen van vrouwelijke genitale verminking.

Na de toespraken van Martin Caillet, verantwoordelijk gynaecoloog van het centrum, en mevrouw Patrice Buyck, algemeen directeur van het UMC Sint-Pieter, nam de koningin aan een ronde tafel in aanwezigheid van een slachtoffer van besnijdenis deel. Daarna bezocht zij het centrum met het team van CeMAVie. De koningin toonde zich erg betrokken. "Het is ongelooflijk dat wereldwijd 125 miljoen vrouwen op deze manier in hun vrouwelijkheid zijn aangetast », verklaarde koningin Mathilde.

Volgens een studie van het Instituut voor Tropische Geneeskunde en de FOD Volksgezondheid zijn in België 13.112 vrouwen heel waarschijnlijk besneden en lopen 4.084 meisjes het risico besneden te worden.

Buiten fysieke gevolgen zoals infecties, chronische pijn of verwikkelingen tijdens de bevalling, kan de volledige of gedeeltelijke verwijdering van de externe geslachtsorganen van de vrouw ook tot neurose leiden, depressie, het verlies van zelfrespect of posttraumatische shock.

Ontdek de reportage gemaakt door RTL-TVI voor de uitzending « Place Royale »

Hier vindt u meer informatie over het centrum CeMAVie.

Geriatrie

17/11

Psychogeriatrie: een nieuwe discipline in het UMC Sint-Pieter

14,4 % van de Belgische bevolking is 65-plusser. In 2025 zal dat waarschijnlijk meer dan 21% zijn. Het aantal 85-plussers zal tegen dan verdubbeld zijn, waardoor het aantal patiënten met een psychogeriatrische aandoening (dementies…) met meer dan 50.000 personen kan toenemen.


Revalidatie in psychogeriatrie

Bestaat uit twee fundamentele fases die verstrengeld zijn.
In de eerste plaats moet de diagnose gepreciseerd worden. Tegelijk en vervolgens bestaat de revalidatie uit stimulatie, het opnieuw aanleren van verloren handelingen en psychologische ondersteuning bij de ziekte. Eigenlijk spreken we beter over ziektes, in het meervoud. Want vaak bestaat er een wederzijdse relatie tussen fysieke en psychische aandoeningen.

Psychogeriatrie is dus noodzakelijk een multidisciplinaire discipline voor de oudere of de « cerebraal oudere » persoon.

De eventuele aanwezigheid van een dementie of een verwante somatische aandoening moet opgespoord worden. Wat is de psychologische toestand van de patiënt? Is er sprake van een depressie, een verslaving? Een onderliggende psychose?

Vaak kennen we slechts fragmenten van het verhaal van een patiënt die op de afdeling psychogeriatrie toekomt. Wij zijn een beetje als een paleontoloog die een dinosaurus probeert te reconstrueren aan de hand van een stukje scheenbeen en twee tanden…

Gedragstoornissen moeten binnen hun context geëvalueerd worden. Lijdt de patiënt aan slapeloosheid door fysieke problemen die hij niet meer kan uiten? Of maakt de slapeloosheid deel uit van een depressie, dementiële desorganisatie of heeft het te maken met zijn biologische klok?

Geweld en agressie moeten beteugeld worden zonder de patiënt geweld aan te doen zodat hij geen breuken of een pneumonie door verslikking riskeert.

De precisie waarmee de diagnose van dementie wordt gesteld, is van het allergrootste belang. Lewy body dementie bijvoorbeeld is een contra-indicatie voor het gebruik van neuroleptica. De patiënt reageert er omgekeerd op: het kan de problemen verergeren.

Sommige dementies, zoals bijvoorbeeld frontotemporale dementie, kunnen belangrijke medicolegale gevolgen hebben.


De revalidatie

Revalidatie impliceert verzorging, ergotherapie, kinesitherapie, psychologische en sociale hulp.

Zich weer kunnen wassen, boterhammen smeren, opnieuw continent zijn, een betere oriëntatie van het kortermijngeheugen. Het zijn allemaal overwinningen die bijkomstig lijken maar die fundamenteel zijn om een terugkeer naar huis mogelijk te maken, om de patiënt te helpen vol te houden of om de patiënt naar de volgende geschikte professioneel door te verwijzen:

De sociale dienst wordt vaak met zeer complexe situaties geconfronteerd omdat de persoon zijn verplichtingen niet is nagekomen of in een ongeschikte home werd geplaatst, wat het klinisch beeld kan verergeren.


Psychogeriatrie in het UMC Sint-Pieter

Die dienst Psychogeriatrie, die deel uitmaakt van de pool ouderen, is in afwachting van zijn transfer naar campus César De Paepe op campus Pacheco gehuisvest.
Er zijn 3 eenheden:

 • Eenheid1: een eenheid die 100% open is, gelegen op de benedenverdieping, met 21 bedden.
  Telefoon 02 /226 4306-07
 • Eenheid 7: een eenheid van 26 bedden, beschermd, half open, op de 1e verdieping. De patiënten mogen naar buiten gaan als ze in staat zijn de toegangscode van de lift te begrijpen.
  Telefoon 02 /226 4305-07
 • Eenheid 51, gesloten en voorbehouden voor patiënten met cognitieve stoornissen of gedrag dat niet toelaat hen vrij in de instelling te laten rondlopen. Zij telt 26 bedden.
  Telefoon 02/226 4 284 327

Elke eenheid wordt medisch door een arts geleid die zich met de somatische problemen bezighoudt (dr. Annie Vandenbroucke, geriater, dr. Jean Jonkers, algemeen ziekenhuisarts) en door een psychiater (Dr. Daniel Brand).

Elke dienst beschikt buiten het verpleegkundig team over ergotherapeuten, psychologen, kinesitherapeuten, logopedisten en maatschappelijk werkers.

Psychogeriatrie werkt harmonieus met de geriatrische revalidatie samen (een eenheid op campus Pacheco).

Gelet op de medisch-psycho-sociale complexiteit ligt de gemiddelde verblijfsduur tussen 2 en 3 maanden. Idealiter wordt de patiënt op de dienst psychogeriatrie opgenomen na eerst bij een geriatrische dienst te zijn langsgegaan. Of na minstens een passage via de spoeddienst om zware of kritische medische situaties uit te sluiten.

Opname

Elke aanvraag tot opname gebeurt in samenwerking met de opnamedienst campus Hallepoort:
mijnheer Guido Dierckx (tel 02 226 42 45 of gsm 0486 065 077) en mevrouw Isabelle Van Cutsem (02/535 41 13)

Ref: Psychogeriatrics in Belgium: A Brief Overview DANIEL BRAND* and JEAN NICAISE
H U M A N PSYCHOPHARMACOLOGY. VOL. 10: S2 194222 (1995)

Psychiatrie

31/10

De eenheid Psychiatrie verhuist.

De reconstructiewerken aan ons ziekenhuis op campus Hallepoort lopen ten einde. Door de opening van het nieuwe gebouw zullen in de komende maanden meerdere eenheden verhuizen.

Woensdag 5 november verhuist de hospitalisatie-eenheid Psychiatrie (4A), die zich nu op campus César De Paepe bevindt (Cellebroersstraat 11-13, 1000 Brussel), naar campus Hallepoort (Wolstraat 105, 1000 Brussel).

De eenheid wordt eenheid 511, gelegen in gebouw 500 op de 11e verdieping.
De telefoonnummers blijven dezelfde:

Hospitalisatie : +32(0)2 506 70 54
Raadplegingen : +32(0)2 506 71 78

Infectieziekten

31/10

21-28 nov: European HIV Testing Week.

Tijdens de European HIV Testing Week organiseert het ELisa Centrum extra raadplegingen voor de opsporing van HIV. Deze zijn anoniem en gratis en bestemd voor mannen die seksuele relaties hebben met mannen:

 • dinsdag 25 november van 8u00 tot 12u00
 • vrijdag 28 november van 14u00 tot 17u00

ELISA centrum, campus César de Paepe ,Cellebroersstraat 11, 1000 Brussel - Tel. 02 535 30 03

Dermatologie

21/10

Controleer je huid na vakantie in de zon!

Niets zo eenvoudig om huidkanker op te sporen als een klinisch onderzoek. Uw dermatoloog zal uw huid onderzoeken en de verdachte letsels detecteren die moeten verwijderd worden. Dat verloopt gemakkelijk, doet geen pijn en vergt slechts één raadpleging per jaar.

U hebt veel huidletsels die moeilijk met een eenvoudig klinisch onderzoek op te sporen zijn? De technologie helpt om melanoom op te sporen!

De dienst dermatologie van het UMC Sint-Pieter beschikt over een machine voor digitale cartografie die dermatologen helpt om patiënten met een hoog risico op melanoom op te volgen.

-De digitale cartografie van naevi (moedervlekken) is een techniek die digitale foto's neemt en ze met een speciaal informaticaprogramma analyseert. Zo kan de dermatoloog het risico op melanoom (huidkanker) inschatten.

Eerst wordt het hele lichaam gefotografeerd, vervolgens - van dichtbij - de naevi die een melanoom kunnen worden. Verdachte naevi zijn of groot (diameter van > 6mm) of heterogeen van kleur (vaak behoorlijk donker ) of ze hebben een onregelmatige vorm of ze veranderen snel van uitzicht.

Het volledige onderzoek neemt minstens 45 minuten in beslag.

Op het einde van het onderzoek zal de dermatoloog u uitleggen of u twijfelachtige naevi heeft die moeten opgevolgd of verwijderd worden om ze onder de microscoop te onderzoeken. Als u het risico loopt een melanoom te ontwikkelen, is een jaarlijkse controle van de cartografie nodig. Door de nieuwe met de oude foto's te vergelijken, kan men veranderingen aan de naevi of het opduiken van nieuwe naevi opsporen.

-Dit onderzoek wordt aangeraden aan patiënten met een risico op melanoom. Dat zijn personen die veel onregelmatige naevi hebben (meer dan 50), zeker als ze een huid hebben die zeer gevoelig is voor de zon. Of personen waarvan een familielid, of die zelf, een melanoom hebben gehad. Het is dus noodzakelijk vooraf aan uw dermatoloog te vragen of een digitale cartografie in uw geval nuttig is.

-Preciseer bij het maken van een afspraak dat het voor een cartografie is en of u door een dermatoloog gestuurd bent.

-De cartografie wordt gedeeltelijk terugbetaald aan patiënten die al een melanoom hebben gehad of die aan bepaalde criteria beantwoorden waardoor ze een hoger risico lopen om een melanoom te ontwikkelen.

Voor de andere patiënten wordt een niet terugbetaald vast bedrag gefactureerd.

Dr. Rooseleer Nathalie

Cardiologie

06/10

Hoe risicofactoren voor hart- en vaatziekten verminderen? Enkele bedenkingen…

Hart- en vaatziekten (myocardinfarct, CVA, artritis van de onderste ledematen) zijn in 90% van de gevallen in theorie perfect te vermijden, want gelinkt aan één of meerdere risicofactoren. In een minderheid van de gevallen duikt de ziekte zonder enige evidente oorzaak op, erfelijke voorbeschiktheid buiten beschouwing gelaten.

De risicofactoren zijn al vele jaren gekend. De belangrijkste zijn: tabagisme, hoge bloeddruk, diabetes, hypercholesterolemie, een zittend leven, overgewicht. Recent wordt ook rekening gehouden met psychosociale factoren: depressie, socio-economische kwetsbaarheid.

Ondanks die bewezen kennis gaat de preventie van hart- en vaatziekten niet genoeg vooruit. Deze groep ziekten blijft de eerste doodsoorzaak bij volwassenen van gemiddelde tot hoge leeftijd. Het aantal hart- en vaatziekten is in de loop van de jongste 30 jaar in de westerse landen weliswaar gedaald. Maar we zijn een plafond aan het bereiken en in sommige landen is er opnieuw een stijging. In derdewereldlanden, weinig ontwikkelde en/of opkomende landen kennen hart- en vaatziekten een plotse stijging. Dat bewijst dat onze westerse levensstijl, die universeel wordt, voor een groot deel de belangrijkste oorzaak is.

De vooruitgang in de westerse landen is voor de helft aan onze almaar doeltreffender behandelingen te danken, maar voor de andere helft ook aan « eenvoudige » preventiemaatregelen zoals stoppen met roken.

Hoe de preventie versterken? Door de risicofactoren te verminderen! Maar hoe de risicofactoren verminderen?

In de eerste plaats moeten we ze herkennen, ze met enkele eenvoudige parameters identificeren ( bloeddruk, cholesterolgehalte, de nuchtere bloedglucosespiegel, het gewicht, de tailleomtrek…) Eens geïdentificeerd, kunnen specifieke maatregelen genomen worden. Bijvoorbeeld het voorschrijven van antihypertensiva.

Maar omdat de risicofactoren het gevolg zijn van onze levensstijl, moet vroege preventie zich daar op richten.

Er zijn meerdere strategieën – en de ene sluit de andere niet uit:

Op individueel niveau komt het erop aan gedragingen te veranderen, in hoofdzaak tabagisme, voeding en sedentariteit.

Op het niveau van de overheid moeten regels opgesteld worden ( rookverbod op de werkvloer, het ter beschikking stellen van heilzame voeding op de scholen ) en moeten de voorwaarden geschapen worden om het veranderen van levensstijl te vergemakkelijken (groene ruimtes, fietspaden…) en de consumptie van heilzame voeding te bevorderen (subsidies voor de landbouw en het telen van kwaliteit).

Op maatschappelijk vlak kunnen « culturele » veranderingen een enorme impact hebben: het niet langer waarderen van schadelijke modellen (roken is niet langer een « bewijs van mannelijkheid, vrijheid of een revolterende geest » zoals de reclame, de media, de wereld van de showbizz en de mode ons veel te lang hebben voorgehouden maar wordt een teken van onderwerping aan de tabaksindustrie). Het valoriseren van de bescherming van het milieu kan ook tot andere levensstijlen leiden die zowel voor de planeet als voor de mens goed zijn: minder vlees eten, de voorkeur geven aan niet gemotoriseerde verplaatsingen…

Maar deze maatschappelijke veranderingen zijn onderhevig aan economische krachten waarvan de overheden groei en tewerkstelling verwachten.

Daarenboven kan het soort maatschappij onrechtstreeks ook een grote invloed hebben: in een individualistische, ultraliberale maatschappij met een grote kloof tussen inkomens en scholingsgraad blijken ziektes meer voor te komen dan in meer solidaire maatschappijmodellen met een sterke sociale cohesie en waar de ongelijkheid minder groot is.

Preventie is dus erg afhankelijk van de structuur van de maatschappij en dat zowel economisch, cultureel als politiek. Kijk maar naar de USA waar diabetes en zwaarlijvigheid epidemische vormen aannemen. Zelfs opduikende landen zoals India kennen een opwaartse groei van diabetes en obesitas. In Afrika ontwikkelt het tabagisme zich onder druk van de westerse multinationals op grote schaal.

Kan men werkelijk veel van levensstijl veranderen als de omstandigheden zich tegen die veranderingen verzetten?

De meeste preventiecampagnes richten zich tot de individuele persoon door hem, op een min of meer paternalistische en beschuldigende manier, te zeggen wat hij wel en niet moet doen zonder echt zijn gedrag te helpen veranderen.

Risicofactoren zoals tabagisme, zwaarlijvigheid, voorlopers van diabetes en hoge bloeddruk en een zittend leven zijn in de realiteit heel moeilijk te veranderen want ze hebben met een zeer sterke lichamelijke en psychologische afhankelijkheid te maken. Tabak, gesuikerde, vette en zoute voedingswaren en alcohol zijn duidelijk verslavend. De televisie en de nieuwe media, internet en smartphones leiden tot een drastische daling van fysieke activiteiten. Daarenboven zetten heel wat publicitaire boodschappen op deze media op heel hypocriete wijze (een slanke persoon die ongezonde maar aantrekkelijk ogende voeding eet) aan tot consumptie van voeding en het overmatig gebruik van passieve ontspanningsmedia. Sport, nochtans aanbevolen, wordt meer en meer een spektakel gebracht door enkele acteurs voor een immens publiek dat aan zijn toestel « gekluisterd » zit. Sport is alom aanwezig in de media maar de dagelijkse beoefening ervan bij het grote volwassen publiek gaat constant in dalende lijn.

Om de risicofactoren te verminderen, zouden we invloed moeten hebben op de globale context die ons leven als westerse stedeling kneedt. « métro-boulot-dodo » is helaas een feit in heel de wereld. Anderzijds: werkloosheid en de sociale kwetsbaarheid en psychosociale stress die eruit voortvloeien, zijn eveneens schadelijk. Hogergeschoolden, met een hogere socio-economische status, zijn beter in staat om, hetzij « spontaan », hetzij weloverwogen, gezondere levensstijlen aan te nemen. Daarom is het zo belangrijk erop te hameren dat kinderen een goede opvoeding en onderwijs krijgen, wat moedige politieke keuzes veronderstelt (onderwijs heeft ook een prijs).

Ruim bekeken hangt de medische preventie van het grote publiek van de graad van de democratische ontwikkeling van onze maatschappijen af en dat kan dus niet opgelost worden met enkele adviezen die elk jaar op een werelddag herhaald, en zo snel vergeten, worden.

Prof. Jean-Luc Vandenbossche
Diensthoofd Cardiologie
UMC Sint-Pieter

Neurologie

21/09

Werelddag Alzheimer

De ziekte van Alzheimer is een neurodegeneratieve ziekte die ongeveer 85.000 personen in België treft. De veroudering van de bevolking gekoppeld aan de langere levensverwachting maakt dat het aantal zieken toeneemt. Daarom zou deze ziekte een prioriteit voor de volksgezondheid moeten zijn.

De oorsprong van de ziekte blijft onbekend, de diagnose is complex en berust op heel wat criteria. Vandaag bestaan geen behandelingen die genezen maar sommige therapieën kunnen bepaalde symptomen verzachten en het verloop van de ziekte vertragen.

 

• Wat zijn de oorzaken van de ziekte van Alzheimer?

De echte oorzaak van de ziekte van Alzheimer is nog onbekend. Er zijn meerdere etiologieën bij betrokken. Dat maakt de diagnose zo complex. Onderzoek heeft wel al sommige risicofactoren aan het licht gebracht.

Erfelijkheid speelt een belangrijke rol: in sommige families wordt de ziekte van Alzheimer van de ene generatie op de andere overgebracht. Deze vorm treedt typisch vóór de leeftijd van 60 jaar op. Het APOE e4 gen is bij een groot deel van die families vastgesteld. Gelukkig zijn de erfelijke vormen van de ziekte zeldzaam en betreffen ze minder dan 1% van de gevallen. Ze worden autosomaal dominant genoemd. Dat betekent dat het risico op overdracht op een kind 1 op de 2 is. Er bestaan andere genen die tot de ziekte van Alzheimer voorbeschikken maar enkel hun aanwezigheid volstaat niet om de ziekte te veroorzaken. Er is een andere uitlokkende risicofactor nodig.

Er zijn meerdere risicofactoren vastgesteld:

- Hoge bloeddruk
- Diabetes
- Dyslepidemieën
- Het geslacht: vrouwen lopen 2 keer meer risico dan mannen

 

• De ziekte van Alzheimer is een karakteristieke hersenaandoening

Hoewel nog niet alle mechanismen van de ziekte van Alzheimer opgehelderd zijn, weten we wel dat ze samenhangt met twee fenomenen: Neurofibrillaire degeneratie door een afwijking van het zogenaamde tau-eiwit (eiwit van het microtubulaire netwerk) dat de werking van de neuronen (de zenuwcellen van de hersenen) verstoort en ze vernietigt. Een ophoping van hyper- gefosforyleerde eiwitdeeltjes buiten de zenuwcellen met de vorming van seniele plaques tot gevolg: amyloïde afzettingen.

 

• Hebben alle geheugenproblemen de ziekte van Alzheimer als etiologie?

In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken, is ouderdom niet systematisch synoniem van geheugenverlies. Oudere personen in goede gezondheid zijn in theorie in staat een zelfde hoeveelheid materie te memoriseren als een student van 20 jaar. Maar dat zou hen veel meer tijd en energie vragen.

Men moet zich wel zorgen gaan maken als iemand vanaf zestig jaar zich herhaaldelijk geen recente gebeurtenissen kan herinneren of zich moeilijk in tijd en ruimte kan oriënteren.

 

• Wat zijn de signalen?

Meestal is de persoon zelf zich niet bewust van de ware reikwijdte van zijn moeilijkheden. Het is de omgeving die alarm slaat. De patiënt vergeet dat hij vergeet.

De Alzheimerpatiënt heeft overigens de neiging te minimaliseren, prikkelbaar te worden en zijn problemen te rationaliseren door ze aan zijn leeftijd toe te schrijven.

In een vroeg stadium vertoont de patiënt een schijnbaar geïsoleerde geheugenstoornis zonder gevolgen voor zijn autonomie. Het is bij een diepgaander klinische analyse, met specifieke geheugentesten, dat men geheugenstoornissen met de karakteristieken van de ziekte van Alzheimer vaststelt. Het opvolgen van deze patiënten heeft aangetoond dat ongeveer 75% van hen binnen de vijf jaar dat de diagnose van het syndroom van "beginnende cognitieve stoornissen" werd gesteld de ziekte van Alzheimer zal ontwikkelen.

 

• Het belang van een vroege diagnose

Zelfs al zijn er veelbelovende pistes, vandaag kan niets de patiënt genezen. Wij beschikken echter over een arsenaal aan therapieën die – zelfs als zijn het slechts symptomatische behandelingen - toelaten het verloop van de ziekte te vertragen en vooral tijd te winnen. Het voorschrijven van een behandeling is niet alleen heilzaam voor de zieke maar ook voor zijn omgeving. De patiënt en zijn begeleider worden minder angstig. Als de diagnose vroeg genoeg wordt meegedeeld, kan de patiënt ook beslissingen in verband met zijn toekomst nemen, schikkingen treffen voor zijn financiën en goederen, het besturen van een wagen…

 

• Pistes voor een preciezere diagnose

Hoewel de diagnose van Alzheimer gebaseerd blijft op het opsporen van geheugenstoornissen die gepaard gaan met aandoeningen van andere cognitieve functies (spraak, ruimtelijk inzicht, mentale flexibiliteit...) verkennen de onderzoekers vandaag andere, beloftevolle, pistes voor een preciezere diagnose. Zij zoeken verwoed naar een specifieke substantie die men in de urine, het bloed of het hersenvocht van de patiënt zou kunnen doseren om met zekerheid te bepalen of hij de ziekte van Alzheimer heeft. Met de huidige stand van onderzoeken wekt het doseren van bepaalde substanties die het gevolg zijn van de cerebrale degeneratie die eigen is aan de ziekte van Alzheimer veel interesse. Die methode is al beschikbaar in het ziekenhuis, zij het in een nog experimenteel stadium. Het is een hoopgevende piste voor een preciezere diagnose; maar de dosering van die substanties moet voorbehouden worden voor complexe, moeilijke en atypische gevallen.

 

• Wat doen als er een vermoeden is van de ziekte van Alzheimer?

Als een familielied van 55 jaar of ouder ongebruikelijke geheugenstoornissen vertoont die met affectieve symptomen (droefheid, donkere gedachten, nervositeit, angst) of fysieke symptomen (extreme vermoeidheid, geen rustgevende slaap, gebrek aan interesse, geen eetlust / vermageren) gepaard gaan, is het belangrijk een specialist te raadplegen. Het kan om een begin van de ziekte van Alzheimer of een depressie gaan en het is absoluut noodzakelijk het onderscheid te maken. Ook al laten de behandelingen van vandaag niet toe de ziekte te genezen, het is belangrijk alle beschikbare therapeutische strategieën aan te wenden om de achteruitgang van de patiënt af te remmen en zijn omgeving te helpen.

Dr. Souhila TADJER

Oogheelkunde

19/08

Gratis opsporing glaucoom

Glaucoom is een oogziekte die de goede werking van de optische zenuw verstoort, hetgeen een progressief gezichtsverlies tot gevolg heeft. Zeer weinig getroffen personen ontdekken de symptomen ervan. Daarom is het belangrijk om regelmatig een oogonderzoek te laten doen.

Onze dienst oogheelkunde organiseert een gratis opsporingdag van glaucoom op vrijdag 12 september 2014 van 8u30 tot 12u en van 13u tot 15u30. U heeft eveneens de gelegenheid om om u te informeren over deze onomkeerbare ziekte.

Infectieziekten

23/07

« MH17 – Hulde»

Het team van de dienst Infectieziekten wil haar medeleven betuigen aan de familie en de collega's van de wetenschappers die zijn omgekomen bij de ramp met vlucht MH17 van Malaysia Airlines op 17 juli 2014.

Wij zijn in het bijzonder getroffen door het overlijden van Professor Joep Lange die de afgelopen 25 jaar een voorname rol heeft gespeeld in de strijd tegen HIV en met wie wij de eer hebben gehad samen te werken.

Voor meer info : www.eacsociety.org

Prof. Stéphane de Wit,
Diensthoofd Infectieziekten

Prof. Nathan Clumeck,
Emeritus Professor, Emeritus Diensthoofd

Pacheco Instituut

24/06

Sint-Pieter neemt de ziekenhuisbedden van het Pacheco Instituut over

Vanaf 1 juli 2014, zal het UMC Sint-Pieter de ziekenhuisbedden van het Pacheco Instituut overnemen.

De overname van de bedden van het Pacheco Instituut is een opportuniteit voor het UMC Sint Pieter. De overname zal in twee fasen gebeuren. Aanvankelijk zullen de bedden psychogeriatrische revalidatie en niet-intensieve geriatrische revalidatie verder uitgebaat worden op de campus Pacheco. Deze zullen in juni 2015 overgebracht worden naar de Campus César de Paepe van het UMC Sint Pieter, in volledig gerenoveerde eenheden.

Concreet : vanaf 1 juli 2014, bieden wij een volledig zorgenaanbod in geriatrische bedden en revalidatiebedden:

 • neurolocomotrische ravalidatie (campus César de Paepe)
 • cardio-pulmonaire revalidatie (campus César de Paepe)
 • psychogeriatrische revalidaite (campus Pacheco)
 • niet-intensieve geriatrische revalidatie (campus Pacheco)

en zal het zorgenaanbod in geriatrische bedden voor patiënten met een korte opname op de campus Hallepoort uitgebreid worden.

Drepanocytose

19/06

19 juni: Werelddag Drepanocytose

Drepanocytose of sikkelcelanemie - gekenmerkt door een anomalie van de hemoglobine – is de meest verspreide erfelijke ziekte in de wereld en in België. Ons ziekenhuis behandelt veel patiënten met die aandoening.

De Belgian Hematological Society heeft besloten de Werelddag Drepanocytose dit jaar aan te grijpen om te sensibiliseren voor het geven van bloed. De behandeling van deze ziekte berust onder meer op occasionele of regelmatige bloedtransfusies. Sommige subgroepen komen meer bij de patiënten voor. Om aan hun behoefte aan bloedtransfusies te voldoen, is het belangrijk over bloed van dezelfde etnische gemeenschap te beschikken.

WIJ HEBBEN EEN CHRONISCH TEKORT AAN BLOEDGEVERS VAN SUBGROEPEN!

Weet dat elke bloedgift het leven van 3 volwassenen of 7 baby's kan redden of verbeteren. Wij rekenen op u om bloed te geven!

Het team drepanocytose van het UMC Sint-Pieter.

Werelddag voor het milieu

05/06

Werleddag voor het milieu

In 2012 hebben wij 967 ton huishoudelijk afval geproduceerd. In 2013 was dat 937 ton.

Wij hebben dus 30 ton minder geproduceerd en dat voelen we aan het budget.

Wij sorteren meer en meer!

In 2012 hebben wij 127 ton papier gerecycleerd, in 2013 was dat 138 ton. Heel waarschijnlijk is een deel van het « bespaarde » huishoudelijk afval « papier » geworden. Dat is voordeliger. De behandeling van papierafval kost aanzienlijk minder dan voor huishoudelijk afval.

Wij zijn dus milieuvriendelijk én spaarzaam!

Werelddag zonder tabak

30/05

Elektronische sigaretten zijn hip ! Zijn ze ook zonder gevaar ?

Ze verbranden geen tabak, maar bevatten een nicotinerijke vloeistof die wordt verdampt. Hierdoor gaan velen er van uit dat de risico's voor de gezondheid veel kleiner zijn dan bij tabaksverbruik. Deze sigaretten zijn momenteel erg populair. Volgens een enquête blijkt dat in 2010 8, 2% van de rokers deze producten heeft uitgeprobeerd. In 2014 is hun aantal al gestegen tot 51.7% (1).

Het staat vast dat de producenten van elektronische sigaretten proberen om sigaretten en tabaksverbruik te "renormaliseren". Men mag niet vergeten dat een grote belangengroep druk uitoefent op, onder andere, Europese en nationale parlementariërs !

Ik wil graag, op deze werelddag zonder tabak, enkele recente gegevens met u delen die aantonen dat elektronische sigaretten eveneens schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.

Een artikel toont aan dat elektronische sigaretten onze genen kunnen beïnvloeden op dezelfde manier als gewone sigaretten. (2).

Wat betreft longkanker, zijn de genwijzigingen (3) veroorzaakt door een elektronische sigaret niet exact dezelfde als deze veroorzaakt door een gewone sigaret maar zijn niettemin sterk gelijkend.

Deze voorbereidende onderzoeken, die in een laboratorium werden uitgevoerd, maken het niet mogelijk om met zekerheid vast te stellen dat de elektronische sigaret hetzelfde gezondheidsgevaar tot gevolg heeft als een gewone sigaret.

Het CDC (Centres for Disease Control and Prevention in de USA) toont aan dat er een belangrijke stijging is van het aantal pasgeborenen dat worden blootgesteld aan giftige stoffen door het gebruik van sigaretten in hun omgeving. Deze kinderen lijden met name aan irritatie van de ogen en de huid en braakneigingen. Andere studies tonen dan weer een grotere virulentie van bacteriën bestand tegen antibiotica aan. Dit zou te wijten kunnen zijn aan de stoom van de elektronische sigaretten. Deze onderzoeken waarschuwen ons voor de mogelijk nefaste effecten van de elektronische sigaret op onze gezondheid.

Prof. Serge Rozenberg

 • 1. Safety dominates the debate on electronic cigarettes The Lancet Respiratory Medicine, Early Online Publication, 19 May 2014doi:10.1016/S2213-2600(14)70092-X
 • 2. S. J. PARK ET AL. CLIN. CANCER RES. 20, B16; 2014; NATURE | NEWS E-CIGARETTES AFFECT CELLS QUESTIONS RAISED OVER HEALTH EFFECTS OF DEVICES. DANIEL CRESSEY 08 APRIL 2014
 • 3. Le génome est l'ensemble du matériel génétique d'un individu

Hypnose

28/04

Spataders efficiënter en comfortabeler behandelen met laser en medische hypnose!

Veneuze insufficiënte is een vaak voorkomende oorzaak van pijnlijke en gezwollen onderste ledematen en gaat vaak met spataders gepaard.
De aandoening ontstaat door een slechte werking van de aderkleppen en veroorzaakt een slechte bloeddoorstroming in de benen.

Tussen de 20% en 30% van de volwassen bevolking heeft veneuze insufficiëntie. Op lange termijn kan de aandoening tot spataders leiden, gezwollen benen, huidverkleuring, jeuk, nachtkrampen en uiteindelijk zweren aan de enkels.

Met de ontwikkeling van nieuwe, minimaal invasieve technieken, is de behandeling van veneuze insufficiëntie van de onderste ledematen de jongste jaren geëvolueerd. Deze zogeheten « endoveneuze » technieken (binnen de ader) behandelen de ziekte doeltreffend en zijn veel minder agressief dan de klassieke technieken.

De ontoereikende ader (saphena interna of saphena externa) wordt dichtgemaakt. Dat gebeurt met behulp van een warmtebron (Laser – Radiofrequentie) of door het inspuiten van een product. In de twee gevallen verstopt de ader en gaat het bloed niet meer via de zieke maar andere aders, wat voor een betere bloeddoorstroming (via collaterale circulatie) zorgt.

Het UMC Sint-Pieter werkt met laser of radiofrequentie.
Dat gebeurt in het operatiekwartier, onder plaatselijke of algemene verdoving, in het dagziekenhuis.

Ons team heeft onlangs zo'n interventie onder hypnose uitgevoerd. Met groot succes!

De patiënt is bij het verlaten van het ziekenhuis al weer mobiel. Stappen is zelfs aangeraden. Van zodra de patiënt zich goed voelt, kan overwogen worden opnieuw te gaan werken. De dag na de operatie zelfs, als de patiënt dat wenst. Opnieuw sporten, is mogelijk vanaf de 10e dag na de operatie.

De resultaten van deze nieuwe behandelingen zijn uitstekend en onderbouwd met prospectieve gerandomiseerde wetenschappelijke studies die even goede slaagpercentages als met de klassieke technieken aantonen, maar met een postoperatieve periode die veel minder pijnlijk is.

Het is aangeraden gedurende een week na de interventie steunkousen te dragen. Regelmatige opvolging met beeldcontrole (echografie) is noodzakelijk.

Wij gebruiken deze nieuwe techniek sinds meer dan 5 jaar in onze instelling bij een grote meerderheid van onze patiënten. Ze zijn opgetogen dat ze snel weer fysiek en professioneel actief kunnen zijn en dat met nauwelijks een litteken en weinig pijn.

Wat is het voordeel van medische hypnose voor de patiënt die voor spataders behandeld wordt?< /br> Medische hypnose is een eenvoudige communicatietechniek die een patiënt naar een aangenamere omgeving brengt dan de operatiezaal: op het strand, in een zwembad, in de bioscoop... In die wat bijzondere toestand, voelt het lichaam zich op het strand, in het zwembad, de bioscoop… en voelt het dus niet wat er in de operatiezaal gebeurt.

Deze techniek, die al heel lang gebruikt wordt, kent vandaag veel succes. Medische hypnose werd door psychologen en artsen gemoderniseerd, waaronder anesthesisten van het UMC Sint-Pieter. Zij verhoogt het comfort van de patiënt tijdens, en zelfs na, een behandeling van spataders.

Tijdens een raadpleging met de anesthesist kan medische hypnose tijdens de interventie overwogen worden.

Dokters Livia DiMarco (anesthesist), Bernard Segers en David Horn (vaatchirurg)

Iris-Lab

31/03

Jonge onderzoekster Sint-Pieter finaliste prijs voor innovatie Atomia.

center

Delphine Martiny, apotheker microbiologist van het laboratorium Iris-Lab, is een van de 6 finalisten in de categorie junior van de eerste editie van de prijs « Atomia ». De prijs « Atomia » moedigt een jonge Brusselse vrouw aan die zich door haar wetenschappelijk traject of wetenschappelijke projecten en activiteiten met een interessant potentieel onderscheidt. Deze kwalificatie getuigt van de uitmuntendheid van haar onderzoekswerk in het UMC Sint-Pieter; onderzoek dat in december 2013 in een doctoraalscriptie in de biomedische en farmaceutische wetenschappen uitmondde.

Haar doctoraalscriptie, « Contribution of the MALDI-TOF mass spectrometry in the microbiological diagnosis and clinical management of the patient suffering from infectious diseases » genaamd, belicht het revolutionaire karakter van de MALDI-TOF MS technologie in de microbiologie door te bewijzen dat deze technologie performanter blijkt dan de meeste diagnosetechnieken die vaak gebruikt worden in routinelaboratoria.

In het raam van een multidisciplinaire studie in samenwerking met de pediaters, infectiologen en ziekenhuisapothekers van het UMC Sint-Pieter en het Instituut Jules Bordet, heeft dr. Martiny de klinische winst van een protocol voor de snelle identificatie van bacteriën (met MALDI-TOF MS) vanuit flacons positieve hemoculturen aangetoond. Zij heeft bewezen dat dit protocol – een jaar eerder op punt gesteld door haar team – bij circa 13 % van de gevallen van de volwassen bevolking een voortijdige aanpassing van antibioticabehandelingen bij patiënten met septicemie toelaat. Dat is een belangrijke winst want één uur onaangepaste behandeling verhoogt het sterftecijfer bij deze patiënten met 7%. De studie, gepubliceerd in 2013, vermeldt nog andere baten voor de klinische behandeling van patiënten (voortijdig terugtrekken van geïnfecteerde katheters, snellere uitvoering van bijkomende klinische onderzoeken…). In het raam van de rationalisatie van de kosten van de gezondheidszorg, heeft dr. Martiny de haalbaarheid van het gebruik van een MALDI-TOF MS toestel door meerdere ziekenhuizen van het netwerk bestudeerd. Voorloper in de materie, heeft zij aangetoond dat het delen van een toestel niet enkel een niet verwaarloosbare winst oplevert maar ook, in de meeste gevallen, de microbiologische diagnose versnelt, waardoor de patiënt beter kan behandeld worden.

In het laatste deel van haar studie heeft dr. Martiny andere terreinen van de microbiologie verkend door aan te tonen dat de MALDI-TOF MS het onderscheiden van subtypen van Blastocystis zou kunnen toelaten. Blastocystis is een parasiet die verantwoordelijk is voor gastro-intestinale ziekten. De onderzoeken van dr. Martiny zijn een van de eerste die het potentieel van de MALDI-TOF MS in parasitologie evalueren. Ze zullen zeker tot een betere kennis van deze nog fel betwiste ziekteverwekker bijdragen en zouden veel onderzoekers moeten aanmoedigen om dit speurwerk de komende jaren verder te zetten.

Vandaag werkt dr. Martiny op nationaal niveau met de Université Libre de Bruxelles, het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid en het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen. Op internationaal niveau werkt zij samen met het Institut Pasteur van Madagascar, het Centre de Recherche en Sciences Naturelles (CRSN) van Lwiro in de Democratische Republiek Congo en het Centre Hospitalier Universitaire van Kigali (Rwanda) waar zij, met haar ervaring met ontwikkelingslanden, hoopt op een dag te kunnen bijdragen aan de implementatie van de MALDI-TOF MS.

Stomatologie

24/03

Werelddag van mond- en tandgezondheid.

Naar aanleiding van de werelddag van mond- en tandgezondheid hebben de studenten van de ULB een flashmob in de ingang van het UMC Sint-Pieter gehouden. Bedoeling was de patiënten op een ludieke manier voor mond- en tandhygiëne te sensibiliseren.

Ontdek de flashmob door hier te klikken.

Slaaplabo

21/03

Dag van de Slaap : Slaapt u genoeg?

Op deze Dag van de Slaap willen wij u een vraag stellen waarop het antwoord u evident lijkt: SLAAPT U GENOEG?

Slaapbehoeften zijn individueel. Net zoals de ene eerder een ochtendmens en de ander eerder een avondmens is, kunt u een « kleine » (< 6 u) of een « grote » slaper (> 9 u) zijn. Het is niet gemakkelijk de slaapuren van onze maatschappij te respecteren als u een "normale" of een grote slaper bent. Er is zo veel dat permanent om onze aandacht vraagt (tv, internet, uitgaan) en het zijn allemaal goede redenen om niet te gaan slapen!

Nochtans is slaap ontberen catastrofaal. Uiteindelijk wordt u prikkelbaar, ondervindt u concentratieproblemen, kunt u niet meer ter plaatse blijven en krijgt u zin om te eten, veel te eten, gesuikerd te eten!… Vervolgens wordt dat tekort aan slaap heel nefast voor uw cardiovasculair systeem, met een verhoogd risico om op een dag een infarct te krijgen.

Een gegeven dat tot nadenken stemt: een eeuw geleden sliepen we elke dag gemiddeld 1 uur langer. Andere vaststelling: nachtwerkers slapen 1 uur minder per dag! In 1970 had 7% van de bevolking te kampen met een gebrek aan slaap. Vandaag heeft al 18% een chronisch slaaptekort.

Slapen is geen tijdverlies maar een garantie voor uw welzijn en een goede gezondheid op de lange termijn. Luister naar uw behoeften en aarzel niet om de armen van Morpheus op te zoeken als u de behoefte voelt om te slapen…

Spoedgevallendienst

12/03

Nieuwe MUG-voertuig aangekomen in UMC Sint-Pieter.

Het voertuig is een VW Tranporter 4x4 met 180 pk en een DSG-versnellingsbak. Die kracht en remkwaliteit zijn nodig voor het gewicht van de lading van het voertuig.

Het voertuig is immers volledig uitgerust: monitoring/defibrillator, interventiezakken voor volwassenen en kinderen, LUCAS (externe automatische hartmassage), materiaal voor een ramp of om zwaar verbranden te behandelen, een beademingstoestel voor niet-invasieve ventilatie en zelfs een echografietoestel. Het voertuig beschikt ook over een koelkast en een infuuswarmer.

De VW heeft nog meer voordelen. Hoog boven de weg biedt het voertuig de noodzakelijke goede zichtbaarheid in de stad. Er zijn drie beveiligde plaatsen vooraan (chauffeur, verpleegkundige en arts) en drie bijkomende plaatsen voor stagiairs in opleiding (ambulanciers, verpleegkundigen, dokters, marine-officiers…).

Kortom, dit nieuwe MUG-voertuig, omgebouwd door Autographe, is een echt juweeltje. Het budget van 60.000 € werd gerespecteerd. Het resultaat is de vrucht van een nauwe samenwerking tussen de verpleegkundigen en de dokters van de spoeddienst van het UMC Sint-Pieter

UMC Sint-Pieter

21/02

Het UMC Sint-Pieter, finalist "Overheidsorganisatie van het Jaar"

Gisteravond had in BOZAR de uitreiking van de prijs «Overheidsorganisatie van het Jaar» plaats. Het ziekenhuis was nek-aan-nek met de MIVB genomineerd in de categorie «regionale instellingen" voor het Brussels gewest.

Uiteindelijk heeft de MIVB de prijs gewonnen. Initatiefnemer en organisator Ernst & Young wil via deze weg overheidsinstanties huldigen die zich onderscheiden in klantgerichtheid, kwaliteitsvolle dienstverlening, efficiëntie, innovatie en strategische visie.

Professor Clumeck had het voorrecht in naam van het UMC Sint-Pieter de trofee van finalist in ontvangst te mogen nemen. Die trofee is een eerbewijs voor de talrijke vernieuwende projecten die ons ziekenhuis de jongste jaren gelanceerd heeft en al onze inspanningen op het vlak van optimalisatie, vereenvoudiging en duurzaamheid (WOW, de cogeneratie, het patiëntenvervoer via geolokalisatie om er maar enkele te noemen…).

Het UMC Sint Pieter is trots dat het tot de groep van 9 finalisten op 196 kandidaten behoort. Het betekent een aanmoediging om innoverende projecten te blijven ontwikkelen die op onze patiënten gericht zijn en op onze basiswaarden steunen: respect, innovatie, kwaliteit, solidariteit en engagement.

Perineologiekliniek

05/02

Het UMC Sint-Pieter is verheugd dat het een van de twee Belgische centra wordt voor de behandeling van vrouwen die het slachtoffer zijn van genitale verminking.

 

Woensdag werden in het UMC Sint-Pieter de resultaten van een studie over de prevalentie van vrouwelijke genitale verminking in België voorgesteld:

 • In België leven meer dan 13.000 vrouwen die zeer waarschijnlijk besneden werden. Ze waren met iets meer dan 6.000 in 2008.
 • Meer dan 4.000 jonge meisjes lopen het gevaar besneden te worden. Zij waren met iets minder dan 2.000 in 2008.

De prevalentie is dus in 5 jaar verdubbeld!

Bij die gelegenheid heeft minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Laurette Onkelinx, de beslissing van het Riziv bekendgemaakt om met twee referentiecentra - het centrum van het UZ Gent en het UMC Sint-Pieter - een conventie af te sluiten voor de financiering van de behandeling van die vrouwen.

Er is een jaarlijks budget van 500.000 euro voorzien voor de twee centra. Die som laat de multidisciplinaire behandeling van ongeveer 200 vrouwen toe, vanaf 1 maart 2014.

Het zorgprogramma bestaat uit de medische en psychosociale behandeling van de nasleep van de ondergane genitale mutilaties. De centra hebben als opdracht de geschikte medische zorgen te coördineren en de vrouwen medische, paramedische, psychologische en sociale ondersteuning te bieden om hun problemen te boven te komen. Ook is voorzien dat een reconstructieoperatie van de clitoris gebeurt wanneer dat is aangewezen. De gemutileerde vrouwen kunnen alle zorgen krijgen op het gepaste moment. Ze zullen exacte en volledige informatie krijgen.

Deze behandelingen moeten dus multidisciplinair zijn, dat wil zeggen omkaderd door een team gynaecologen, seksuologen en psychologen opdat de slachtoffers hun leven als vrouw ten volle kunnen heropbouwen.

In 2006 werd met een gespecialiseerde gynaecologische raadpleging gestart. Sinds januari worden de patiënten in de multidisciplinaire perineologiekliniek ontvangen.

Het Medisch Centrum voor Hulp aan Slachtoffers van Besnijdenis zou zijn activiteiten dus in de maand maart starten in de lokalen van de Perineologiekliniek van het UMC Sint-Pieter, campus César De Paepe.

ISALA Centrum

04/02

Naar aanleiding van de Werelddag tegen kanker: een beschouwing over de gewonnen slagen en de toekomstige uitdagingen in de strijd tegen borstkanker

 

De jongste dertig jaar werd in de behandeling van vrouwen getroffen met borstkanker  – dat zijn er jaarlijks meer dan 10 000 in ons land – heel wat strijd geleverd…

 • De psychosociale impact van de ziekte erkennen en beter behandelen door opgeleide en gefinancierde psycho-oncologen in de teams van de borstklinieken te integreren.
 • Technische technieken aanbieden zonder het humane aspect uit het oog te verliezen.
 • De neveneffecten van de vaak zware behandelingen beter beheersen. Innoverende producten voor meer gerichte behandelingen ter beschikking stellen door onafhankelijk klinisch onderzoek te ontwikkelen.
 • Verzorgers in al die aspecten opleiden. Een ware multidisciplinaire gedachtegang bij alle actoren ontwikkelen via het concept van borstklinieken.
 • Wanneer dat mogelijk is tegelijk met de kankeroperatie een borstreconstructie aanbieden. Rekening houden met de kinderwens van jonge vrouwen.
 • De kinderen niet vergeten wanneer hun mama door borstkanker getroffen wordt.
 • Waardig het hoofd bieden aan de onontkoombare, en noodzakelijke, keuze voor het levenseinde wanneer de ziekte niet meer te genezen is.
 • Advies geven en al wat vandaag mogelijk is opsporen om het risico op borstkanker te verminderen.

Wat een stappen, wat een strijd! Sommige slagen hebben we vandaag gewonnen, dankzij het formidabel elan gegeven door het Nationaal Kankerplan. Maar de strijd is nog niet gewonnen. Verre van.

Vandaag is er ongelooflijke vooruitgang geboekt in het identificeren van vrouwen met een hoog risico om de ziekte te ontwikkelen. Wij beschikken over middelen om bij sommige van deze vrouwen het uitbreken van borstkanker te verhinderen. We wensen dat er oprecht aandacht wordt besteed aan de preventie van deze ziekte die jaarlijks zoveel vrouwen en ook een honderdtal mannen treft. Ik wens dat primaire preventie beter geïntegreerd wordt in het zorgtraject van alle borstklinieken in ons land.

Fabienne Liebens
Borstkliniek en preventiecentrum ISALA

 

UMC Sint-Pieter

17/01

iris, een blik vanuit het hart

Het netwerk iris, dat 5 openbare Brusselse ziekenhuizen telt, waaronder het UMC Sint-Pieter, heeft een video gemaakt met als titel « iris vanuit het hart ».De film wandelt door de gebouwen van de ziekenhuizen en toont het werk dat er dag en nacht door de verschillende teams verricht wordt.

De film

Infectieziekten

28/11

1 december 2013, Wereld AIDS Dag

Activiteiten van het ELISA centrum en het UMC Sint-Pieter naar aanleiding van 1 december 2013, Wereldaidsdag:

 • Deelname aan opsporingen op verplaatsing van de Free Clinic: snelle tests hiv, diabetes en infectie met chlamydia op vrijdag 6 december in de lokalen van de Free Clinic in de Matongéwijk in Elsene. Het centrum ELISA levert de snelle opsporingstesten en geeft opleidingen om de testen af te nemen.
 • Samenwerking met het Centrum EXIL, psychomedisch sociaal centrum voor asielszoeksters, dat van 25 november tot 6 december 2013 op verplaatsing snelle opsporingstesten hiv afneemt. Het centrum ELISA levert de snelle opsporingstesten en geeft opleidingen om de testen af te nemen.
 • Deelname van het UMC Sint-Pieter aan het project "België tooit zich met rode linten", georganiseerd door de vzw Sida'sos, die zoveel mogelijk Belgen wil aanzetten om op Wereldaidsdag een rood lint als broche te dragen en/of een papieren rood lint voor het raam te plaatsen (naar analogie met de kaarsen van Amnesty International). In het UMC Sint-Pieter worden rode linten verdeeld in Cetim, City Planning, Centrum Elisa, de S clinic en aan verschillende ingangen van het UMC.
 • Deelname aan de conferentie "Levensverhalen/hiv: seropositieven actoren in preventie!" van de vzw AWSA, (Arab Women's Solidarity Association) die plaatsheeft op vrijdag 29 november van 14 tot 17 u. in het centrum Amazone in Brussel. Op de conferentie spreken onder meer mevrouw Khadija Ounchif, beheerder van AWSA-Be et maatschappelijk werker bij Cetim, mr. Abdelhamid Gandouz, militant die jongeren en de Arabische gemeenschappen sensibiliseert en mevr. Dany Kanyeba, voorzitster van de vzw Libiki die mensen met hiv begeleidt en psychologisch, medisch en sociaal ondersteunt.

Pneumologie

12/11

Werelddag pneumologie

Naar aanleiding van deze gelegenheid wil onze dienst pneumologie u graag op de hoogte houden van één van de meest recente studies.

Deze richt zich op het uitvoeren van een depolysomnografie bij de patiënt thuis (het registreren van de volledige slaapcyclus). Deze wordt vanop afstand in het oog gehouden door een technisch specialist van het slaaplabo dankzij een innoverende techniek van telegeneeskunde: Sleepbox®.

Normaal gezien gebeurt het registreren van de slaapcyclus van een patiënt bij hem thuis niet onder toezicht, wat soms kwaliteitsproblemen tot gevolg heeft. Met Sleepbox® wordt het registreren van de slaapcyclus in real time in het oog gehouden terwijl de patient thuis ligt te slapen. In geval van een storing van bepaalde receptoren, is het mogelijk om contact op te nemen met de patiënt via Skype®, en hem te vragen om het apparaat opnieuw correct aan te brengen.

21 patiënten hebben aan deze pilootstudie deelgenomen en bij 90 % van deze onderzoeken behaalden we een zeer goed resultaat. Er werden slechts enkele technische problemen vastgesteld. Deze resultaten zijn veelbelovend, en de dienst wil de studie met dit werktuig voortzetten, na het oplossen van deze problemen.

Organdonatie

15/10

Een boom ter ere van de orgaandonoren

België was dit jaar gastheer van de werelddag voor orgaandonatie.

Bij die gelegenheid schonk GIFT 64 bomen aan Belgische ziekenhuizen waar regelmatig organen worden weggenomen. GIFT is een nationaal project om acute ziekenhuizen te sensibiliseren voor het opsporen, het beheer en het signaleren van potentiële donoren aan transplantatiecentra.

Ons ziekenhuis kreeg aldus een amberboom en vindt dat een hele eer. Dat hebben we te danken aan het werk van dr. Alain Roman, dr. Eric Karels, mevrouw Cécile Hanicq en mevrouw Veerle Van Es. Op de werelddag had het team ook een informatiestand aan de ingang van het ziekenhuis. Wij danken en feliciteren het team voor dit mooie project.

Deze levensboom ter ere van de orgaandonoren en hun families wordt op het einde van de renovatiewerken op campus Hallepoort geplant. In afwachting kunt u hem bewonderen aan het onthaal van het ziekenhuis.

Pediatrie

14/10

Onze dienst Pediatrie krijgt prijs « Well Done Awards »

Onze dienst Pediatrie heeft de eerste prijs van de " Well Done Awards » in de categorie « Community » gekregen voor de publicatie van het driemaandelijkse "L'indétectable". (beschikbaar op onze webstek)

Het krantje L'indétectable wordt integraal door seropositieve jongeren gemaakt. Ze schrijven over de levensvragen die ze zich stellen en informeren over het virus om verschillen weg te werken en tolerantie te creëren.

Het project kreeg de prijs omdat het mensen vaardigheden bijbrengt die hen toelaten hun ziekte en gezondheid het hoofd te bieden. Het project getuigt van een groot enthousiasme bij de betrokkenen, aldus de jury van de "Well Done Awards", en draagt wellicht bij tot een betere kennis van het hiv-virus.

Dgestieve heelkunde

08/10

Nominatie Prof. Cadière

Het Franse maandblad CAPITAL maakte zopas het palmares van de beste Franse en buitenlandse dokters bekend dat SOmedical publiceerde.

Na een grootscheepse enquête werden 900 "medische zwaargewichten" weerhouden. Ze werden geselecteerd op basis van de criteria "bekendheid", "aantal wetenschappelijke artikels, "het gebruik van spitstechnologie" en "de algehele behandeling van de patiënt".

In de rubriek "Zwaarlijvigheid: metabolisme en chirurgie" staan professor Guy-Bernard Cadière, en zijn Kliniek van het Ideale Gewicht in het UMC Sint-Pieter van Brussel, vermeld als de chirurg en het referentiecentrum die zwaarlijvigheid tegelijk medisch en chirurgisch en op een globale manier behandelen!

Deze mooie medisch-chirurgische opsteker is te danken aan de precieze chirurgische procedure, de opleiding van de chirurgen en de begeleiding van de patiënten op zowel medisch, psychologisch, voedkundig als sportief vlak.

Werelddag zonder tabak

30/05

Elektronische sigaretten zijn hip ! Zijn ze ook zonder gevaar ?

Ze verbranden geen tabak, maar bevatten een nicotinerijke vloeistof die wordt verdampt. Hierdoor gaan velen er van uit dat de risico's voor de gezondheid veel kleiner zijn dan bij tabaksverbruik. Deze sigaretten zijn momenteel erg populair. Volgens een enquête blijkt dat in 2010 8, 2% van de rokers deze producten heeft uitgeprobeerd. In 2014 is hun aantal al gestegen tot 51.7% (1).

Het staat vast dat de producenten van elektronische sigaretten proberen om sigaretten en tabaksverbruik te "renormaliseren". Men mag niet vergeten dat een grote belangengroep druk uitoefent op, onder andere, Europese en nationale parlementariërs !

Ik wil graag, op deze werelddag zonder tabak, enkele recente gegevens met u delen die aantonen dat elektronische sigaretten eveneens schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.

Een artikel toont aan dat elektronische sigaretten onze genen kunnen beïnvloeden op dezelfde manier als gewone sigaretten. (2).

Wat betreft longkanker, zijn de genwijzigingen (3) veroorzaakt door een elektronische sigaret niet exact dezelfde als deze veroorzaakt door een gewone sigaret maar zijn niettemin sterk gelijkend.

Deze voorbereidende onderzoeken, die in een laboratorium werden uitgevoerd, maken het niet mogelijk om met zekerheid vast te stellen dat de elektronische sigaret hetzelfde gezondheidsgevaar tot gevolg heeft als een gewone sigaret.

Het CDC (Centres for Disease Control and Prevention in de USA) toont aan dat er een belangrijke stijging is van het aantal pasgeborenen dat worden blootgesteld aan giftige stoffen door het gebruik van sigaretten in hun omgeving. Deze kinderen lijden met name aan irritatie van de ogen en de huid en braakneigingen. Andere studies tonen dan weer een grotere virulentie van bacteriën bestand tegen antibiotica aan. Dit zou te wijten kunnen zijn aan de stoom van de elektronische sigaretten. Deze onderzoeken waarschuwen ons voor de mogelijk nefaste effecten van de elektronische sigaret op onze gezondheid.

Prof. Serge Rozenberg

 • 1. Safety dominates the debate on electronic cigarettes The Lancet Respiratory Medicine, Early Online Publication, 19 May 2014doi:10.1016/S2213-2600(14)70092-X
 • 2. S. J. PARK ET AL. CLIN. CANCER RES. 20, B16; 2014; NATURE | NEWS E-CIGARETTES AFFECT CELLS QUESTIONS RAISED OVER HEALTH EFFECTS OF DEVICES. DANIEL CRESSEY 08 APRIL 2014
 • 3. Le génome est l'ensemble du matériel génétique d'un individu

Hypnose

28/04

Spataders efficiënter en comfortabeler behandelen met laser en medische hypnose!

Veneuze insufficiënte is een vaak voorkomende oorzaak van pijnlijke en gezwollen onderste ledematen en gaat vaak met spataders gepaard.
De aandoening ontstaat door een slechte werking van de aderkleppen en veroorzaakt een slechte bloeddoorstroming in de benen.

Tussen de 20% en 30% van de volwassen bevolking heeft veneuze insufficiëntie. Op lange termijn kan de aandoening tot spataders leiden, gezwollen benen, huidverkleuring, jeuk, nachtkrampen en uiteindelijk zweren aan de enkels.

Met de ontwikkeling van nieuwe, minimaal invasieve technieken, is de behandeling van veneuze insufficiëntie van de onderste ledematen de jongste jaren geëvolueerd. Deze zogeheten « endoveneuze » technieken (binnen de ader) behandelen de ziekte doeltreffend en zijn veel minder agressief dan de klassieke technieken.

De ontoereikende ader (saphena interna of saphena externa) wordt dichtgemaakt. Dat gebeurt met behulp van een warmtebron (Laser – Radiofrequentie) of door het inspuiten van een product. In de twee gevallen verstopt de ader en gaat het bloed niet meer via de zieke maar andere aders, wat voor een betere bloeddoorstroming (via collaterale circulatie) zorgt.

Het UMC Sint-Pieter werkt met laser of radiofrequentie.
Dat gebeurt in het operatiekwartier, onder plaatselijke of algemene verdoving, in het dagziekenhuis.

Ons team heeft onlangs zo'n interventie onder hypnose uitgevoerd. Met groot succes!

De patiënt is bij het verlaten van het ziekenhuis al weer mobiel. Stappen is zelfs aangeraden. Van zodra de patiënt zich goed voelt, kan overwogen worden opnieuw te gaan werken. De dag na de operatie zelfs, als de patiënt dat wenst. Opnieuw sporten, is mogelijk vanaf de 10e dag na de operatie.

De resultaten van deze nieuwe behandelingen zijn uitstekend en onderbouwd met prospectieve gerandomiseerde wetenschappelijke studies die even goede slaagpercentages als met de klassieke technieken aantonen, maar met een postoperatieve periode die veel minder pijnlijk is.

Het is aangeraden gedurende een week na de interventie steunkousen te dragen. Regelmatige opvolging met beeldcontrole (echografie) is noodzakelijk.

Wij gebruiken deze nieuwe techniek sinds meer dan 5 jaar in onze instelling bij een grote meerderheid van onze patiënten. Ze zijn opgetogen dat ze snel weer fysiek en professioneel actief kunnen zijn en dat met nauwelijks een litteken en weinig pijn.

Wat is het voordeel van medische hypnose voor de patiënt die voor spataders behandeld wordt?< /br> Medische hypnose is een eenvoudige communicatietechniek die een patiënt naar een aangenamere omgeving brengt dan de operatiezaal: op het strand, in een zwembad, in de bioscoop... In die wat bijzondere toestand, voelt het lichaam zich op het strand, in het zwembad, de bioscoop… en voelt het dus niet wat er in de operatiezaal gebeurt.

Deze techniek, die al heel lang gebruikt wordt, kent vandaag veel succes. Medische hypnose werd door psychologen en artsen gemoderniseerd, waaronder anesthesisten van het UMC Sint-Pieter. Zij verhoogt het comfort van de patiënt tijdens, en zelfs na, een behandeling van spataders.

Tijdens een raadpleging met de anesthesist kan medische hypnose tijdens de interventie overwogen worden.

Dokters Livia DiMarco (anesthesist), Bernard Segers en David Horn (vaatchirurg)

Iris-Lab

31/03

Jonge onderzoekster Sint-Pieter finaliste prijs voor innovatie Atomia.

center

Delphine Martiny, apotheker microbiologist van het laboratorium Iris-Lab, is een van de 6 finalisten in de categorie junior van de eerste editie van de prijs « Atomia ». De prijs « Atomia » moedigt een jonge Brusselse vrouw aan die zich door haar wetenschappelijk traject of wetenschappelijke projecten en activiteiten met een interessant potentieel onderscheidt. Deze kwalificatie getuigt van de uitmuntendheid van haar onderzoekswerk in het UMC Sint-Pieter; onderzoek dat in december 2013 in een doctoraalscriptie in de biomedische en farmaceutische wetenschappen uitmondde.

Haar doctoraalscriptie, « Contribution of the MALDI-TOF mass spectrometry in the microbiological diagnosis and clinical management of the patient suffering from infectious diseases » genaamd, belicht het revolutionaire karakter van de MALDI-TOF MS technologie in de microbiologie door te bewijzen dat deze technologie performanter blijkt dan de meeste diagnosetechnieken die vaak gebruikt worden in routinelaboratoria.

In het raam van een multidisciplinaire studie in samenwerking met de pediaters, infectiologen en ziekenhuisapothekers van het UMC Sint-Pieter en het Instituut Jules Bordet, heeft dr. Martiny de klinische winst van een protocol voor de snelle identificatie van bacteriën (met MALDI-TOF MS) vanuit flacons positieve hemoculturen aangetoond. Zij heeft bewezen dat dit protocol – een jaar eerder op punt gesteld door haar team – bij circa 13 % van de gevallen van de volwassen bevolking een voortijdige aanpassing van antibioticabehandelingen bij patiënten met septicemie toelaat. Dat is een belangrijke winst want één uur onaangepaste behandeling verhoogt het sterftecijfer bij deze patiënten met 7%. De studie, gepubliceerd in 2013, vermeldt nog andere baten voor de klinische behandeling van patiënten (voortijdig terugtrekken van geïnfecteerde katheters, snellere uitvoering van bijkomende klinische onderzoeken…). In het raam van de rationalisatie van de kosten van de gezondheidszorg, heeft dr. Martiny de haalbaarheid van het gebruik van een MALDI-TOF MS toestel door meerdere ziekenhuizen van het netwerk bestudeerd. Voorloper in de materie, heeft zij aangetoond dat het delen van een toestel niet enkel een niet verwaarloosbare winst oplevert maar ook, in de meeste gevallen, de microbiologische diagnose versnelt, waardoor de patiënt beter kan behandeld worden.

In het laatste deel van haar studie heeft dr. Martiny andere terreinen van de microbiologie verkend door aan te tonen dat de MALDI-TOF MS het onderscheiden van subtypen van Blastocystis zou kunnen toelaten. Blastocystis is een parasiet die verantwoordelijk is voor gastro-intestinale ziekten. De onderzoeken van dr. Martiny zijn een van de eerste die het potentieel van de MALDI-TOF MS in parasitologie evalueren. Ze zullen zeker tot een betere kennis van deze nog fel betwiste ziekteverwekker bijdragen en zouden veel onderzoekers moeten aanmoedigen om dit speurwerk de komende jaren verder te zetten.

Vandaag werkt dr. Martiny op nationaal niveau met de Université Libre de Bruxelles, het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid en het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen. Op internationaal niveau werkt zij samen met het Institut Pasteur van Madagascar, het Centre de Recherche en Sciences Naturelles (CRSN) van Lwiro in de Democratische Republiek Congo en het Centre Hospitalier Universitaire van Kigali (Rwanda) waar zij, met haar ervaring met ontwikkelingslanden, hoopt op een dag te kunnen bijdragen aan de implementatie van de MALDI-TOF MS.

Stomatologie

24/03

Werelddag van mond- en tandgezondheid.

Naar aanleiding van de werelddag van mond- en tandgezondheid hebben de studenten van de ULB een flashmob in de ingang van het UMC Sint-Pieter gehouden. Bedoeling was de patiënten op een ludieke manier voor mond- en tandhygiëne te sensibiliseren.

Ontdek de flashmob door hier te klikken.

Slaaplabo

21/03

Dag van de Slaap : Slaapt u genoeg?

Op deze Dag van de Slaap willen wij u een vraag stellen waarop het antwoord u evident lijkt: SLAAPT U GENOEG?

Slaapbehoeften zijn individueel. Net zoals de ene eerder een ochtendmens en de ander eerder een avondmens is, kunt u een « kleine » (< 6 u) of een « grote » slaper (> 9 u) zijn. Het is niet gemakkelijk de slaapuren van onze maatschappij te respecteren als u een "normale" of een grote slaper bent. Er is zo veel dat permanent om onze aandacht vraagt (tv, internet, uitgaan) en het zijn allemaal goede redenen om niet te gaan slapen!

Nochtans is slaap ontberen catastrofaal. Uiteindelijk wordt u prikkelbaar, ondervindt u concentratieproblemen, kunt u niet meer ter plaatse blijven en krijgt u zin om te eten, veel te eten, gesuikerd te eten!… Vervolgens wordt dat tekort aan slaap heel nefast voor uw cardiovasculair systeem, met een verhoogd risico om op een dag een infarct te krijgen.

Een gegeven dat tot nadenken stemt: een eeuw geleden sliepen we elke dag gemiddeld 1 uur langer. Andere vaststelling: nachtwerkers slapen 1 uur minder per dag! In 1970 had 7% van de bevolking te kampen met een gebrek aan slaap. Vandaag heeft al 18% een chronisch slaaptekort.

Slapen is geen tijdverlies maar een garantie voor uw welzijn en een goede gezondheid op de lange termijn. Luister naar uw behoeften en aarzel niet om de armen van Morpheus op te zoeken als u de behoefte voelt om te slapen…

Spoedgevallendienst

12/03

Nieuwe MUG-voertuig aangekomen in UMC Sint-Pieter.

Het voertuig is een VW Tranporter 4x4 met 180 pk en een DSG-versnellingsbak. Die kracht en remkwaliteit zijn nodig voor het gewicht van de lading van het voertuig.

Het voertuig is immers volledig uitgerust: monitoring/defibrillator, interventiezakken voor volwassenen en kinderen, LUCAS (externe automatische hartmassage), materiaal voor een ramp of om zwaar verbranden te behandelen, een beademingstoestel voor niet-invasieve ventilatie en zelfs een echografietoestel. Het voertuig beschikt ook over een koelkast en een infuuswarmer.

De VW heeft nog meer voordelen. Hoog boven de weg biedt het voertuig de noodzakelijke goede zichtbaarheid in de stad. Er zijn drie beveiligde plaatsen vooraan (chauffeur, verpleegkundige en arts) en drie bijkomende plaatsen voor stagiairs in opleiding (ambulanciers, verpleegkundigen, dokters, marine-officiers…).

Kortom, dit nieuwe MUG-voertuig, omgebouwd door Autographe, is een echt juweeltje. Het budget van 60.000 € werd gerespecteerd. Het resultaat is de vrucht van een nauwe samenwerking tussen de verpleegkundigen en de dokters van de spoeddienst van het UMC Sint-Pieter

ISALA Centrum

01/10

www.family-hope.be

Family Hope is een Belgisch initiatief waaraan 7 universiteiten deelnemen. Het is een online platform om patiënten, hun naasten en artsen informatie te verschaffen over de mogelijkheden om de vruchtbaarheid tijdens de borstkankerbehandeling te behouden.

Family Hope is een Belgisch initiatief dat gegroeid is uit de samenwerking tussen verschillende universiteiten. De Université Libre de Bruxelles (ULB), de Vrije Universiteit Brussel (VUB), de Université Catholique de Louvain (UCL), de Katholieke Universiteit Leuven (KUL), de Université de Liège (ULg), de Universiteit Gent (UGent) en de Universiteit Antwerpen (UA) staken de koppen samen om jonge patiënten met borstkanker toegankelijke wetenschappelijke informatie te verschaffen rond het behoud van hun vruchtbaarheid in de loop van de behandeling.
In het domein van de oncofertiliteitis het verschaffen van informatie aan
patiënten en hun naasten van cruciaal belang.

Uit recent onderzoek is gebleken dat jonge vrouwen met borstkanker vaak een gebrek hebben aan informatie rond de mogelijkheden om hun vruchtbaarheid voor, tijdens en na de behandeling op peil te houden. Daarom wilden we dit aspect van de zorgverlening verbeteren.

Dankzij de steun van deKoning Boudewijnstichting en hetPink Ribbon Fonds heeft onze groep een universeel toegankelijk communicatie- en informatieplatform ontwikkeld (voor patiënten, hun naasten en artsen).
Wat is in 2013 doeltreffender dan een online instrument om informatie te verschaffen aan – hoofdzakelijk – vrouwen en mannen die met deze problematiek in aanraking komen?


Het online platform waarop u momenteel surft, werd volledig samengesteld door Belgische topartsen die zich inzetten om borstkanker te bestrijden en de levenskwaliteit van vrouwen met borstkanker – inclusief de vruchtbaarheid – te waarborgen.

Met dit project gieten we de kennis van elk van ons samen in een enkel informatieplatform, dat
 toegankelijk is voor alle patiënten en hun naasten.
In het domein van de oncofertiliteit worden voortdurend nieuwe ontdekkingen gedaan en in de praktijk gebracht. Daarom zorgen de leden van Family Hope ervoor dat de beschikbare informatie op dit platform regelmatig wordt bijgewerkt.
Dankzij de vooruitgang op het vlak van borstkankerbehandeling komen steeds meer vrouwen deze ziekte te boven. Bijgevolg moet het behoud van hun levenskwaliteit en vruchtbaarheid even hoog in het vaandel worden gedragen als hun genezing.

www.family-hope.be

UMC Sint-Pieter

29/01

Het UMC genomineerd voor de prijs "Overheidsinstelling van het jaar"

Wij zijn heel gelukkig u te kunnen meedelen dat het UMC Sint-Pieter genomineerd is in het raam van de wedstrijd « Overheidsorganisatie van het jaar ».

Deze nieuwe prijs, die een gezamenlijk initiatief is van Ernst & Young, L'Echo en BNP Paribas, wil een einde maken aan de gangbare opvattingen over de werking van de overheidssector en huldigt organisaties die investeren in klantgerichtheid, innovatie, effectiviteit en strategie.

In de eerste selectiefase werd de jury duidelijk bekoord door onze vele innovaties en initiatieven om de efficiëntie te verhogen.

Een onafhankelijke jury, voorgezeten door Pierre-Alain De Smedt, voorzitter van het VBO, maakt op 20 februari de 5 overheidsorganisaties bekend die laureaat zijn op federaal, regionaal (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) en lokaal niveau.

Voor de categorie « Brussels gewest » wordt het een nek-aan-nekrace met de MIVB. Afspraak op 20 februari voor het eindresultaat!

UMC Sint-Pieter

27/09

Prijs van het Fonds Pink Ribbon voor onze teams

(van rechts naar links: Catherine Houba, centrum voor MBV UMC Sint-Pieter, Rosette Van Rossem, Fonds Pink Ribbon en Sanoma editions, Maxime Fastrez, borstkliniek en het centrum ISALA UMC Sint-Pieter - Romain Imbert, kliniek voor MBV -Isabelle Demeestere, kliniek voor MBV Erasme)


Het Fonds Pink Ribbon heeft de internetsite 'Family Hope' bekroond. Bij het project zijn meerdere teams van het UMC Sint-Pieter betrokken. 'Family Hope', dat in maart van start gaat, wordt de eerste nationale website die vrouwen met borstkanker informeert over de mogelijkheden om hun vruchtbaarheid te behouden.

Het project werd gelanceerd door een groep gynaecologen van de ULB: dokters Catherine Houba en Maxime Fastrez van het UMC Sint-Pieter en dokters Isabelle Demeestere en Romain Imbert van het ziekenhuis Erasme.

'Family Hope' wil in de allereerste plaats informeren, legt dr. Maxime Fastrez van de Borstkliniek en het centrum voor preventie ISALA van het UMC Sint-Pieter uit.

«We weten uit zeer ernstige wetenschappelijke studies dat patiënten door hun oncoloog, hun chirurg en hun gynaecoloog niet voldoende geïnformeerd worden over de mogelijkheden om borstkanker te behandelen met behoud van hun vruchtbaarheid.»

«Hoe vroeger we bij een behandeling over vruchtbaarheid praten, hoe groter de mogelijkheden. Met de website willen we patiënten en hun naasten zo vroeg mogelijk informeren.»

Bijzonder aan dit ambitieuze project, dat de jury erg bekoorde, is dat de initiatiefnemers experts van alle Belgische universiteiten samengebracht hebben om zoveel mogelijk vrouwen toegankelijke informatie te bieden in de drie landstalen.

Het Fonds Pink Ribbon, dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting, heeft zopas zijn jaarlijkse nationale campagne ter bestrijding van borstkanker gelanceerd. Dr. Fabienne Liebens, coördinatrice van de borstkliniek van het UMC Sint-Pieter is lid van het wetenschappelijk comité van de Koning Boudewijnstichting.

Cardiologie

13/09

De rol van preventie in het verminderen van cardiovasculaire mortaliteit

In de loop van de jongste 50 jaar werd cardiovasculaire mortaliteit als de belangrijkste, opduikende oorzaak van de algemene sterfte in de geïndustrialiseerde landen erkend. Na een constante stijging in de periode 1900-1950, hebben het begrijpen van de determinanten (studie Framingham) en preventie, geleidelijk tot een belangrijke daling van om en bij de 50% geleid.

Parallel werden alsmaar doeltreffender medicamenteuze, chirurgische en interventionele therapieën ontwikkeld.

Meerdere epidemiologische studies hebben duidelijk aangetoond dat het aandeel van preventie in die gunstige evolutie overheersend is en 50 tot 75% bedraagt. De daling van tabagisme, de hypercholesterolemie en hypertensie zijn de belangrijkste mechanismen van die vooruitgang.

In de loop van de jongste 30 jaar heeft in de geïndustrialiseerde landen en de landen die verwesteren een ander fenomeen een aanzienlijke omvang aangenomen: de toename van zwaarlijvigheid en haar rechtstreekse gevolg, diabetes. Een overvloed aan voedingsmiddelen van de massa-industrie, een drastische daling van fysieke activiteiten, gelinkt aan de alomtegenwoordigheid van televisie, zijn de 2 belangrijkste oorzaken van deze verandering.

De mortaliteitscurves tonen de impact van dit laatste fenomeen aan dat, sinds een tiental jaar, een afvlakking en zelfs een stijging kent. De preventie van obesitas en sedentarisme, in het bijzonder bij de adolescent, zijn voortaan nieuwe prioriteiten voor de volksgezondheid.

Professor J.L. Vandenbossche, Diensthoofd Cardiologie, UMC SINT-PIETER / ULB Brussel

Cardiologie

13/09

Cardiale revalidatie

Elk jaar zijn er in België 15.000 nieuwe gevallen van hartfalen.
Cardiale revalidatie laat toe de prognose en de levenskwaliteit van patiënten met hartfalen of coronaire insufficiëntie aanzienlijk te verbeteren.

Op voorwaarde dat ze rigoureus worden uitgevoerd, hebben fysieke revalidatieoefeningen effecten op het hart maar ook op de slagaders (vermindert hypertensie), de spieren en het metabolisme (diabetes, cholesterol). Men begint eveneens algemene effecten te kennen op de anti-inflammatoire en anti-kankermechanismen.

Een revalidatiedienst besteedt ook aandacht aan een betere levenshygiëne (voeding, tabak), angst-depressie, het opnieuw kunnen uitoefenen van concrete dagelijkse activiteiten (ergotherapie). Zo kan revalidatie als een medicijn met vele heilzame effecten beschouwd worden.

Helaas wordt vastgesteld dat cardiale revalidatie nog ruim onbenut is. Aarzel dus niet om u bij uw huisarts te informeren als u zich in een van de beschreven situaties bevindt.

Dr. R. Kacenelenbogen, UMC Sint-Pieter - Brussel

Centrum MBV

12/08

De in-vitro-fertilisatieprocedure bestaat erin de eierstokken te stimuleren om vervolgens eicellen af te nemen en ze te bevruchten door spermatozoïden met het oog op het verkrijgen van embryo's. Over het algemeen, worden één, twee of soms drie van deze embryo's drie dagen na de eicelafname in de baarmoeder van de patiënte geplaatst. De overtollige embryo's, van goede kwaliteit, worden eveneens na drie dagen ingevroren.

In het UMC Sint-Pieter, hebben wij gedurende twee jaar een studie* uitgevoerd om te kijken of de overtollige embryo's, die oorspronkelijk als zijnde van te slechte kwaliteit werden beschouwd om ingevroren te worden, niettemin hun ontwikkeling konden voortzetten en uitgroeien tot blastocysten (dat wil zeggen embryo's van 5 dagen) waarvan de kwaliteit voldoende is om ingevroren te worden.

Wij hebben 914 embryo's te kweek gezet en opgemerkt dat 16% toch het stadium van blastocyste bereikten en ingevroren konden worden. Hiervan evolueerde 44%, bij het ontdooien, tot een klinische zwangerschap. Uiteindelijk kunnen wij besluiten dat het soms de moeite loont om embryo's van inferieure kwaliteit voor cryopreservatie op dag drie, toch een tweede kans te geven. Deze resultaten zijn onlangs verschenen in het tijdschrift " Journal of Assisted Reproduction and Genetics ".

*Vitrification of blastocysts derived from fair to poor quality cleavage stage embryos can produce high pregnancy rates after warming. Chloë Shaw-Jackson1, 2, Evelyne Bertrand1, Bénédicte Becker1, Jérôme Colin1, Caroline Beaudoin-Chabot1, Serge Rozenberg1 and Candice Autin1. 1Department of Gynaecology, CHU St Pierre, (Université Libre de Bruxelles), rue Haute 322, Brussels 1000, Belgium. 2Corresponding author: Chloe_shawjackson@stpierre-bru.be Tel: +3225353466 Fax: +3225353409